16-7-2021 - Aldi weg uit Horn.

Het college van Leudal heeft groen licht gegeven voor de Aldi vestiging in Neer. Dit betekend dat Aldi Horn definitief gaat verdwijnen.
Het zal allemaal nog even duren. Aldi moet in Neer eerst een nieuwbouw realiseren en de Leudalweg aldaar zal moeten worden angepast aan de verkeersstroom. Ook klinken er bezwaren van de winkels SPAR in Neer en COOP in Kessel. Laatsgenoemde heeft al aangegeven om een bezwaarschrift in te dienen tegen de plannen. Deze bezwaren kunnen de zaak nog behoorlijk vertragen.


15-7-2021 - Vakantie huisartsen.

De zomervakantie staat weer voor de deur. Dit betekent dat de huisartsenpraktijken in Horn voor elkaar waarnemen tijdens de weken dat de praktijken gesloten zijn.

In beide praktijken zal het tijdens de waarneming drukker zijn. Wij willen u dan ook vragen om daar rekening mee te houden en te wachten met uw zorgvraag (indien mogelijk) tot na de vakanties.

Heeft u vragen of klachten? Kijk eerst op www.thuisarts.nl voor betrouwbare informatie en tips!

Vakantie Huisartsenpraktijk Diederen: maandag 26 juli t/m vrijdag 13 augustus

Vakantie Huisartsenpraktijk Coene-Heetkamp: maandag 16 augustus t/m vrijdag 3 september


14-7-2021 - Inwoners vinden burgemeester onzichtbaar.

Coalitiepartijen D66 en Ronduit Open lijken wat druk te willen zetten achter de zoektocht van burgmeester Schmalschläger naar een woonplaats binnen de gemeente.

Op grond van de Gemeentewet dient een burgemeester zijn of haar werkelijke woonplaats binnen de gemeente te hebben. De gemeenteraad kan voor ten hoogste een jaar ontheffing verlenen van die verplichting. De gouverneur kan de ontheffing in bijzondere gevallen tweemaal, telkens voor de duur van maximaal een jaar, verlengen.

Ontheffing
Burgemeester Schmalschläger is sinds 3 september 2019 burgemeester van Leudal. Zij woonde bij aanvang van haar ambtstermijn in de gemeente Nuth en daar woont zij nu nog steeds. Zij heeft het presidium steeds geïnformeerd over de voortgang van haar zoektocht naar een geschikte woonruimte Leudal. Na de gemeenteraad verleende ook de gouverneur, toen nog de heer Bovens, al een keer ontheffing van de woonplaatsvereiste. Burgemeester Schmalschläger heeft op 18 juni 2021 aan de waarnemend  gouverneur Remkes verzocht om de ontheffing opnieuw – voor de tweede en daarmee dus laatste keer – met ingang van 2 september 2021 voor een jaar te verlengen.

Half jaar
In de raadsvergadering van dinsdag 13 juli ligt er nu een voorstel daarmee akkoord te gaan, maar D66 en Ronduit Open dienen een amendement in om die periode van verlenging te verkorten tot 6 maanden. De overwegingen van de fracties zijn daarbij onder meer dat de burgemeester al twee jaar de tijd heeft gehad een huis te vinden in Leudal en dat inwoners en ondernemers aangeven dat de burgemeester ‘onzichtbaar’ is. De gemeenteraad van Leudal wil een burgemeester die in de gemeente woont, zo laten de partijen optekenen. Mocht eventueel blijken dat het raadsbesluit niet unaniem kan worden genomen, dan zullen in het dictum van het raadsbesluit de verschillende zienswijzen worden verwoord.

Tekst: Leudal.nieuws.nl


13-7-2021 - Limburg Festival 2021.

Het Limburg Festival is het oudste theaterfestival in Midden-Limburg! Sinds 1983 geven we bezoekers een unieke ervaring door ze te verwonderen met bijzonder theater op unieke locaties. Wij toveren Midden-Limburg om tot één groot openluchtpodium met een breed aanbod van theater, toneel, dans, muziek, opera en mime.

En we hebben goed nieuws: Limburg Festival 2021 gaat écht door met een nagenoeg volledig programma! Ook de theaterfietstocht Natuurlijk…Theater, zij het onder voorwaarden. Daarover later meer. Van 25 tot en met 29 augustus wordt Midden-Limburg weer omgetoverd tot één groot theaterlandschap vol betoverende en verrassende acts. We zijn er erg blij mee. Hopelijk jullie ook. 

Lees hier meer over de ticketverkoop

Limburg festival logo.JPG

Limburg Festival, 25 t/m 29 augustus 2021


11-7-2021 - Column week 28-2021.

Met veel passie heeft Arno Walraven de nieuwe "Column" van deze week geschreven. Veel plezier met lezen.


11-7-2021 - Mevrouw Jeanette Terstappen uit Horn (46 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jeanette Terstappen werd op zeer jonge leeftijd lid van Koninklijk Erkend Fluit- en Tamboerkorps Excelsior als fluitiste. Al snel raakte ze als vrijwilliger betrokken bij allerlei activiteiten zoals concerten, concoursen en wedstrijden. Sinds 2001 onderhoudt ze de relaties met Nederlandse en Duitse zusterverenigingen. De concertonderhandelingen verlopen vlot dankzij haar. Mede door haar inzet en warme betrokkenheid zijn er grensoverschrijdende samenwerkingen ontstaan en bevorderd.

Sinds 2012 is Jeanette Terstappen bestuurslid van Koninklijk Erkend Fluit- en Tamboerkorps Excelsior. In die functie heeft ze speciale aandacht voor de jeugd, die haar op handen draagt.

Sinds 11 jaar is ze ook lid van het Muziekkorps van Schutterij St. Antonius in Slek-Echt. Ook bij deze vereniging helpt ze bij de organisatie van concerten en andere evenementen zoals de bonds- en schuttersfeesten.

En samen met de andere leden van Joekskapel ‘Loester Good’ levert ze een muzikale bijdrage aan veel  activiteiten in het dorp.

Sinds 2013 is Jeanette Terstappen bestuurslid bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), district Roermond. Ze was onder andere secretaris en voorzitter ad interim. In deze rol was ze ook wedstrijdleider bij diverse solisten-, mars- en concertwedstrijden. Sinds de omvorming van de LBT-organisatie van districten naar doelgroepen is ze lid van de doelgroep Show, Mars en Percussie. Vanuit deze rol helpt ze bij de organisatie van diverse muziekwedstrijden door de administratie te verzorgen, gasten te ontvangen en de solisten te begeleiden.

Jeanette Terstappen Koninklijke onderscheiding.JPG


10-7-2021 - Nieuwe maatregelen tot in de zomer.

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer. Daarom gelden van 10 juli 2021 6.00 uur 's ochtends, tot en met 13 augustus 2021 uit voorzorg extra maatregelen.

Lees het hele artikel op Rijksoverheid.nl


9-7-2021 - Online verlies of diefstal rijbewijs registreren.

Het is sinds 1 juli 2021 mogelijk om zelf – 24 uur per dag – een melding te registreren van verlies of diefstal van een Nederlands rijbewijs.

De melding kan online worden gedaan via www.rdw.nl. Dit is de website van de Dienst Wegverkeer. Na het doorgeven van de melding is uw rijbewijs direct ongeldig.

Nadat u de melding heeft geregistreerd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Om de melding van verlies, diefstal of misbruik van uw rijbewijs online te kunnen geven, heeft u een Digid nodig. Vanaf 1 juli bent u dus niet meer afhankelijk van de openingstijden van de gemeente om uw melding door te geven.

Meer informatie vindt u in het artikel Rijbewijs kwijt of gestolen.


8-7-2021 - Kwijtschelding huren buitensportaccommodaties.

De regeling om huren van gemeentelijke buitensportaccommodaties kwijt te schelden is voor de periode januari tot en met maart 2021 opnieuw van toepassing. Eerder in 2020, te weten voor de periode maart tot en met mei en oktober tot en met december, werd het financieel nadeel van buitensportaccommodaties, naar aanleiding van de genomen coronamaatregelen, ook gecompenseerd.

Landelijke regeling
Om deze compensatie te bekostigen doet de gemeente een beroep op de landelijke

"Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 II". Via deze regeling stelt de Rijksoverheid een totaalbedrag van € 40 miljoen ter beschikking aan gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders, die dit inzetten als tegemoetkoming aan huurders van sportaccommodaties. Naast kwijtschelding van huur bestaat voor amateursportorganisaties, die in het eerste kwartaal van 2021 ten minste 10% omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19, de mogelijkheid om rechtstreeks bij de rijksoverheid een aanvraag voor een tegemoetkoming aan te vragen.

Naar rato
Indien het totaal aangevraagde bedrag het totaal beschikbare bedrag overschrijdt, wordt er naar rato uitgekeerd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt het bedrag dat de gemeente Leudal aan de verenigingen kwijtscheldt, ook naar rato bijgesteld.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze regeling kijk op: www.dus-i.nl.


7-7-2021 - Boekenmarkt 2021.

 

Boekenmarkt nieuw.JPG


6-7-2021 - Plannen voor nieuwe woonruimte.

De gemeente Leudal biedt de mogelijkheid om van leegstaande winkelpanden woningen te maken. Dat heeft zes initiatieven opgeleverd die samen goed zijn voor vijfendertig nieuwe woningen, zo meldt Dagblad De Limburger vandaag.

De plannen zijn verdeeld over vier dorpen, maar de meeste zijn gericht op de Dorpstraat in Horn.

Brand
In het oude café Wat en Halfwat zijn twee appartementen gepland. In een voormalig kantoorpand staan twee woningen gepland en in de oude directeurswoning van bierbrouwerij De Kroon, inclusief aangrenzend huis wil de eigenaar elf appartementen maken. Vorig jaar was daar nog een felle brand.

Theelen
Daarnaast zijn er plannen voor kantoorpanden aan de Brugstraat in Grathem (acht appartementen) en de Engelmanstraat in Neer (twee appartementen). Ook de oude kledingwinkel van Frans Theelen in Roggel (tien woningen) is in de plannen opgenomen. Het is de bedoeling dat het voorste gedeelte van de winkel op de begane grond een centrumfunctie blijft houden.

Leefbaarheid
Wethouder Michel Graef (Samen Verder) benadrukt tegenover de krant dat het nog slechts op plannen gaat, maar hij is wel enthousiast. De gemeente Leudal hoopt met deze strategie tegemoet te komen aan het tekort aan betaalbare woningen en wil tegelijkertijd de leefbaarheid in de dorpen op peil houden. Die is met het verdwijnen van winkels en horecazaken steeds verder onder druk komen te staan.

Tekst: Leudal.nieuws.nl


6-7-2021 - Expositie.

Ans van santen.jpeg


4-7-2021 - Column week 27-2021.

Papier hier... De nieuwe "Column" van deze week is geschreven door Michel Graef. Veel plezier en een fijne zondag.


4-7-2021 - Bericht vanuit het Bisdom Roermond.

Helaas moeten wij u informeren dat het niet goed gaat met de gezondheidssituatie van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets. De bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek nodig maakten, zoals reeds aangekondigd bij zijn ontslag uit het ziekenhuis op vrijdag 11 juni. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden in het academische ziekenhuis Maastricht UMC+. Hieruit is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden. De bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder behandeld te worden. We vragen iedereen te bidden voor een spoedig herstel van onze bisschop. Zie voor meer informatie https://www.bisdom-roermond.nl/bisschop-smeets-ernstig-ziek

3-7-2021 - Overlijdensbericht.

Hans Bongers.jpg


Pagina: < 1 2 3 4 5 6 >