Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren. Burg. Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, tel. 591622, bij urgentie 06–12413034.  E-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

15 nov. - 21 nov. 2019:

 

Zaterdag 16 nov.
10.00 -12.00 u. Parochiekerk 
overlegreünie van de Jongerenkerk

 

19.00 u. Eucharistieviering Ceciliaviering van Harmonie De Drie Horens en t.g.v. de jaarvergadering van Schutterij St. Martinus.
Wij herdenken tevens dat Horn vandaag 75 jaar geleden bevrijd is.enInt: gest. jrd. overl. ouders Robert Vermeulen en Jeanne Vermeulen-Schreurs;  jrd. overl. v.d. familie Schroën-Palmen; overl. ouders Linssen-Smeets, overl. kinderen en schoonzoons; overl. en levende leden van Harmonie De Drie Horens; overl. en levende leden van Schutterij St. Martinus;
Wij herdenken tevens dat Horn vandaag 75 jaar geleden bevrijd werd en gedenken daarbij alle slachtoffers die hun leven gaven voor deze vrijheid; Muzikale medewerking: Harmonie De Drie Horens
Lectoren uit de Harmonie en de Schutterij
Collect: dhr. A.v.d. Linden       Koster: mw. W. Bouwens
Acolieten en misdienaars: Louis-Joep-Finn-Myrthe-Jesse-

 

Maandag 18 nov.
17.00u. repetitie fam. koor

 

Dinsdag 19 nov. 
09.00 u. Eucharistieviering
in de dagkerk

 

Donderdag 21 nov.
15.30 u. Parochiecentrum
Overleg Kerstexpo


Overleden:

  • Dhr. Jac Haves, 83 jaar, v.h. Eindstraat
  • Dhr. Har Caris, 67 jaar, Graaf Jacobstraat

Mogen zij nu leven in Gods eeuwige vrede


 

Websites:
Kent u onze websites al? U kunt er het laatste nieuws betreffende uw parochie lezen. De kerkdiensten en verder belangrijke informatie over b.v.: dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar. Contactpersonen en contact. De moeite waard. Hieronder kunt u zien welke websites online zijn: www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.