Kerkberichten

Op deze pagina ziet u de berichten van onze parochie St. Martinus.

Hieronder staan de contactgegevens van onze Pastoor en Kapelaan:

Pastoor Patrick Lipsch
Bergerstraat 11, 6086 BL Neer.
E-mail: pastoor@federatiekana.nl 
T
el: 0475-510105. Bij urgentie: 06 54761208.

Kapelaan Rajan Nesaiyan
Schepenbank 17, 6081 DB Haelen.
E
-mail: kapelaan@federatiekana.nl 
Tel: 0475-591622. Bij urgentie
06-47755001. 

 

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 0475-581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50 RABO 0123 4011 00
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

01 aug. t/m 31 aug.

 

 

* Woordje van Kapelaan Rajan:

In het evangelie wordt het woord “vakantie” niet genoemd. Maar er staan wel vakantiegedachten in. We weten dat Jezus heel hard werkte. Hij hielp vooral zieke en arme mensen en preekte over het rijk van God. Maar af en toe had hij als iedereen rust nodig. Even vrij zijn, even.... een soort vakantie. Dan zocht Hij bijvoorbeeld de stilte op in de woestijn of op een hoge berg. Daar kon Hij uitrusten en praten met zijn Vader in de hemel. Hij rustte ook af en toe uit door gezellig bij iemand op visite te gaan. Zo ging Hij op visite bij een paar goede vriendinnen, Maria en Martha. Hij vond het fijn om met hen te praten. Toen Hij echter een keer zag dat Martha maar bleef koken en werken, zei Hij dat ze er maar eens bij moest komen zitten om van elkaars aanwezigheid te genieten. Praten met elkaar, tijd nemen voor een ander, is fijn en belangrijk. Wij denken dat Jezus ook veel van de natuur hield. Er wordt in het evangelie niet gepraat over vakantie en mooie wandeltochten, maar de verhalen en de voorbeelden die Jezus vertelt, laten zien hoezeer Hij om de natuur gaf. Zo praat Hij in zijn verhalen veel over de groei en de bloei van de bomen, over de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Hij vertelt over de rijping van de graankorrel en over het plukken van de aren. Aan water en vissen, aan hemel en blauwe lucht, aan mooie vergezichten, aan alles kon Jezus zijn hart ophalen. * Wij wensen u toe dat u in deze zomertijd de gelegenheid gegeven wordt om volop van God en zijn schepping te genieten. Fijne zomerdagen toegewenst.   Kapelaan Rajan
*Horn: Gezellige ‘Dank- je- wel-middag’ voor de parochievrijwilligers
Op zondag 03 juli j.l. kon er na een lange periode weer aandacht besteed worden aan al het werk dat de vele vrijwilligers in onze parochie verzetten.
Van heel veel tot wat beperkter, van groot naar klein, van zichtbaar tot op de achtergrond. Allemaal onmisbaar en even belangrijk. Als parochie zijn wij maar wat trots op al deze mensen, want zonder hen was het niet mogelijk de parochie draaiende te houden. Daarom als gebaar van dank deze gezellige en ongedwongen samenkomst. Aansluitend aan de H. Mis van 11.00 u. o.a. uit dankbaarheid en tot intentie van al deze vrijwilligers, werden zij verwacht voor de lunch. Er volgde een supergezellige middag waar iedereen naar hartenlust kon bijpraten onder het genot van een drankje. De kerngroep was ook dit jaar weer actief met het opvoeren van een hilarische sketch, waarbij alle aanwezigen rijkelijk de zegen ontvingen. Al met al een zeer geslaagde middag en nogmaals vanaf deze plaats: ALLE DANK aan al onze onmisbare  vrijwilligers.

* De Ziekencommunie of Thuiscommunie, wordt nog elke maand op verzoek gebracht. Bent u ziek of slecht ter been b.v. of u kunt erg moeilijk in de kerk komen, dan brengen wij de communie graag bij u thuis. Doorgaans rond elke 1e vrijdag van de maand. U kunt zich aanmelden bij uw eigen parochiecentrum. Tel. nummers en e-mail adressen vindt u op de laatste pagina van dit nieuwsblad.


*Collecte t.b.v. MIVA

Vwg. de kermis vindt in Horn de MIVA collecte plaats op 14 augustus In de overige parochies wordt op 27 en 28 augustus 2022 de MIVA-collecte in de katholieke kerken gehouden. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania. In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Pionier Geofrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna honderdduizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg van Geofrey’s ziekenhuis afhankelijk. Outreach-missie: “Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat mensen ziek worden,” zegt Geofrey. Met een auto die hij eerder met steun van MIVA aanschafte doet hij aan zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen om de inwoners voor te lichten over hygiëne, ziektes, virussen en levensstijl. Geofrey: “We vertellen mensen over hoe ze ziektes, zoals diabetes en corona, kunnen voorkomen.” Een auto maakt verschil tussen leven en dood. Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed naar een groter ziekenhuis in Mwanza. “Dat is een rit van 58 kilometer,” legt Geofrey uit. “Met de auto van MIVA zijn we daar ruim een half uur sneller dan voorheen. Dat betekent soms het verschil tussen leven en dood.” Omdat Geofrey de auto nu niet volledig kan inzetten als ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan hij de hulp aan de gemeenschap nog verder verbeteren.

 GEDOOPT

 

 

Nunhem:
Danee Stemkens, Eghel
Mikky Schuman, Roermond
Haelen:

Djarmani Steinbach, Maasbracht
Van harte proficiat en moge jullie leven lang en gelukkig zijn

 

 

OVERLEDEN

 

Horn / Haelen:
Mw. Francien Pruijmboom,
56 jaar,Bosscher-ven Horn
Mw. Els Korten-Coolen, 95 jaar, Daalakkerstraat
Moge zij nu leven in Gods eeuwige vrede

 

DE H. MISSEN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN
Horn: (in het weekend)                                                              
https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live
Nunhem:
(woensdag en weekend)
 http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek
In Nunhem worden alle vieringen verzorgd met Gregoriaanse zang.
In Horn worden alleen de weekend- en speciale vieringen gestreamd.

**Aanleveren misintenties

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-nieuwsbrief van september is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door te geven VÓÓR 18 augustus  Bij voorbaat dank.

H. Missen in onze parochiekerken

Zomerrooster van 23 juli tm 17 september

Éen H. Mis op de zaterdag en één H.Mis op de zondag

Dinsdag 02 augustus:

Horn:

9.00 u. H. Mis in de dagkerk
-voor vrede i.d. wereld en in het hart van alle mensen

 

woensdag 03 augustus:

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk
-bijzondere intentie ter ere van Sint Servaas;

-zielenrust Christine Adams – Van de Laarschot.

 

Donderdag 04 augustus:

Haelen:

9.00 H. Mis in de dagkapel

 

Vrijdag 05 augustus:

Horn:

9.30 u. H. Mis in Daalakkerserf  tgv 1e vrijdag
-zielenrust Els Korten-Coolen;

Haelen:

19.00 u. H.Mis in De Horst tgv. 1e vrijdag

 

Zaterdag 06 augustus:

horn:

GEEN VIERING                                             zomerrooster

 

nunhem:

19.15 u. H. Mis in de kerk         voor het gehele cluster
-
zielenrust van Gemma Meddens;

-zielenrust van pastoor Petrus Adams

 

Zondag 07 augustus:

Buggenum: 

09.30 u. GEEN VIERING                              zomerrooster

haelen:

11.00 u. h. mis in de kerk         voor het gehele cluster
-Maria Nijssen, ouders Nijssen-Boumen en fam.

-Jaardienst Wies Vanlier;

-Harry Krabbenborg;

-Lodewijk van Baal;

-Liesbeth Frenken-van de Heuvel;

-Mariet Baats-Neessen;

 

Dinsdag 09 augustus:

horn:

9.00 u. H. Mis in de dagkerk

 

Woensdag: 10 augustus:

nunhem:

9.00 u. H. H. Mis in de kerk
-zielenrust Christine Adams - Van de Laarschot.

 

Donderdag 11 augustus:

haelen:

9.00 u. H. Mis in de dagkapel

 

Vrijdag 12 augustus:           

Nunhem:

13.00 u. Eucharistieviering tgv het huwelijk van:
Patrick Huberts en Lieke Heijnen, Beegden

 

Zaterdag 13 augustus:

Haelen:

18.00 u. GEEN VIERING                              zomerrooster

Buggenum:

19.00 u. H. Mis in de kerk         voor het gehele cluster
-
gest. jrd. Anna Catherina Curvers.

 

Zondag 14 augustus:   Viering Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming  

Nunhem:

9.30 u. H. Mis in de kerk
-zielenrust Christine Adams - Van de Laarschot.

Horn:  Tevens zegening van de Kroeswês.

Aansluitend bij de uitgangen de jaarlijkse collecte tbv. MIVA

11.00 u. H. Mis in de kerk
-zeswekendienst voor mw. Els Korten-Coolen;

-Nellie Streefland-Jeuken en dochter Annette;

-overl. ouders Jac en Annie Sentjens-Giessen;

-Margriet Kierkels-Janssen;

-Christien Dings;
-Harrie van Ass;
-Truus Byadi-Jetten;
-ter ere van St. Rochus, levende en overl. leden
 Rochusput;

 

Maandag 15 augustus:        Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk
-zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen.

 

Dinsdag  16 augustus:

Horn:

9.00 u. H. Mis in de dagkerk

 

Woensdag 17 augustus:

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk
-zielenrust Christine Adams – Van de Laarschot;

-zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen.

 

donderdag 18 augustus:           

Haelen:

9.00 u. H. Mis in de dagkapel

 

Zaterdag 20 augustus:                                                                    

Horn:

GEEN VIERING                                               zomerrooster

Nunhem:

19.15 u. H. Mis in de kerk          voor het gehele cluster
-
uit dankbaarheid ter ere van Sint Servaas.

 

Zondag 21 augustus:

Buggenum:

9.30 u. GEEN VIERING                                  zomerrooster

Haelen:

11.00 u. H. Mis in de kerk          voor het gehele cluster
-
Jochem Heinz;

-Pierre Mols;

-Jac. Verstappen;

-Tiny Rijks Roost;

-voor een pas overledene;

 

Dinsdag 23 augustus:  

Horn:

9.00 u. H. Mis in de dagkerk

 

Woensdag 24 augustus:

nunhem:

9.00 u. h. mis in de kerk
-zielenrust Christine Adams - Van de Laarschot;

-zielenrust van Matthias Adams en Anna Franssen.

 

Donderdag 25 augustus:

Haelen:

9.00 u. H. Mis in de kerk

 

Zaterdag 27 augustus:

Haelen:

Geen viering                                                                                                    zomerrooster

Buggenum:

19.00 u. H. Mis in de kerk          voor het gehele cluster
-gest. jrd. Madeleine Geraets.

 

Zondag 28 augustus:           

Nunhem:

9.30 u. H. Mis in de kerk
-zielenrust Christine Adams - Van de Laarschot.

Horn:
mmv. Harmonie De Drie Horens

11.00 u. H. Mis op het Kiosk tgv. de Kermis

-gest. jrd. Anna Meevissen, ouders Meevissen -Graef;
-Jacqueline Heijnen voor haar verjrd;

-Harrie van Ass;
-Jac Wijnands;

Haelen: doop in de Odakapel:          Lynn Ramakers, Meidoornlaan  Haelen

 

dinsdag 30 augustus:

Horn:

9.00 u. H. Mis in de dagkerk

 

woensdag 31 augustus:

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk
-zielenrust Christine Adams – Van de Laarschot;

-zielenrust van Johannes Verstegen en Catharina
 Ingenhut.

  

Zegen: de ander het goede gunnen
Het Latijnse woord voor zegen is benedicere. Dit woord kan gesplitst worden in bene en dicere. Bene betekent het goede. Dicere betekent spreken. Letterlijk goed spreken dus. Iemand goede woorden toespreken. Iets goeds zeggen. Het goede zeggen. Goed van iemand spreken. De ander zegenen. De ander het goede gunnen. Er is – als het goed is – sprake van wederkerigheid. De ander zegent jou ook. Zij/hij gunt jou ook het goede. Zo kun je elkaar tot zegen zijn. Je kunt de Ander natuurlijk ook om zegen voor jezelf vragen.

* Zegengebed:

Moge de weg je zeggen: volg me maar
Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen: bezaai me.
Moge het water je zeggen: drink me
Moge het vuur je zeggen: warm je

Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt en dreigt te verdrinken;
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt in een nacht zonder sterren;
als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt,
Dan moge zijn STEM je zeggen: Wees niet bang, Ik zal er zijn.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Contactgegevens

Pastoor Patrick Lipsch
Bergerstraat 11 Neer,
pastoor@federatiekana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj
Schepenbank 17, 6081DB Haelen,
kapelaan@federatiekana.nl
Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001

 

Parochie St. Aldegundis Buggenum:

Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum
Tel: 06-39837683
Email: buggenum@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404

 

Parochie St. Lambertus Haelen:

Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen
Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u.
Tel. 0475-593712
Email: haelen@federatiekana.nl
Bankrekening: NL75RABO01186.00.508                                  

 

Parochie St. Martinus Horn:

Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn
Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u.
Tel. 0475-581234
Email: horn@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00

 

Parochie St. Servatius Nunhem:

Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem
Secr.: K.B.: J.P. Adams 
Tel. 0475-594245
Email: nunhem@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL86 RABO 0118601474