Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren. Burg. Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, tel. 591622, bij urgentie 06–12413034.  E-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

19 sep. - 25 sep. 2020:

 

 

* De H. Communie uitreiken is toegestaan. Natuurlijk volgens de strikte regels en voorschriften van de Bisschoppen

**
Voor alle vieringen geldt de regel: Max. 100 personen

 

* *

Zin-vol - Zinvol:

 

‘Veroordeel iemand niet omdat hij/zij andere fouten maakt dan jij.’

***

 

* * Omdat er niet gecollecteerd mag worden staan achter in de kerk de mandjes voor uw vrijwillige bijdrage. * *

Attentie
: Elke woensdag om 9.00 u. en elke zondag of zaterdag is ofwel om 9.30 u. ofwel om 19.15 u de H. Mis vanuit Nunhem te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek

* Attentie:
Vóór aanvang en aansluitend aan de vredeviering- Mis op zaterdag 19 september, zijn achter in de kerk spullen te koop zoals: waaiers, sleutelhangers van kralen, sieraden, matjes, gemaakt door leerlingen van de nijverheidsschool in Port Loko, Sierra Leone. Alsook allerlei soorten zelfgemaakte jam en kaarten. De opbrengst komt geheel ten goede aan scholing en voeding van de kinderen in het weeshuis St. Martins in Sierra Leone waar de ‘Stichting Henk Arts Help Sierraleone’ zich al 20 jaar lang voor inzet.
Gewoon een gift is natuurlijk ook van harte welkom.
Wij zien u graag op 19 september a.s.

Van harte welkom.                   Bron foto: website Stichting Henk Arts

 

 

Buggenum-Haelen en Horn: A.s. weekeinde,

19 en 20 september vindt in onze parochies de jaarlijkse Vredeviering t.g.v. de vredesweek plaats. Het thema van deze viering is: ‘Vrede verbindt verschil’. De liturgische werkgroep van MOV (Missie- Ontwikkeling en Vrede) heeft voor deze gelegenheid weer een mooie Eucharistieviering rond dit thema samengesteld, met gebeden en teksten ontleend aan de Vredeskrant uitgegeven door Pax. PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken zij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Overal zetten burgers zich steeds weer in voor vreedzame en inclusieve samenlevingen. Tegen al het geweld in vechten ze voor vrede, je moet het maar durven. Zij houden vol, hoe koppig soms ook, en wij staan naast ze.
PAX. Vrede, wie durft?

Missie: PAX werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede

U bent van harte uitgenodigd om deze H. Mis bij te wonen. Welkom.

 

Overzicht H. Missen in de komende week:

*  *  NEEM VOLDOENDE 1 ½ mtr. AFSTAND VAN ELKAAR IN ACHT * *

 

Agenda:

 

Zaterdag 19 sept.
Vredesweekeinde

 

Horn: 17.45 u. Eucharistieviering Vredeviering Thema: ‘Vrede verbindt verschil.’ m.m.v MOV

Int:

 - ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en voor alle vragen en intenties die tijdens de bedevaart in 2019
   vanuit onze parochies bij Maria zijn neergelegd;
 - voor de zieken en voor hen die ernstig ziek zijn

 - Henk Arts en overl. familieleden;
Cantors: Wim en Alexander       Lectoren: MOV            
Koster:   mw. A. Vermeulen       Gastvrouw: A. Rooswinkel

 

Nunhem: 19.15 u. Latijnse avondmis van de 25e zondag door het jaar A met de wisselende gezangen uit de gregoriaanse mis Salus populi en de vaste gregoriaanse gezangen uit de XIe Mis en Credo III.

 

Zondag 20 sept.
25e zondag door het jaar Ev: Mt. 20, 1-16   Vredesweekeinde

 

Buggenum: 09.30 u. Eucharistieviering Vredeviering Thema: ‘Vrede verbindt verschil.’
Int:

 - gest. jaardienst voor Marian Weijers;

 - Lena Geraets

Organist Marie-Louise Leijnse

 

Haelen: 11.00 u. Eucharistieviering Vredeviering Thema: ‘Vrede verbindt verschil.’ M.m.v. MOV
Int:
 - eerste jaardienst Lei Giesen.

Maandag 21 sept.
H. Mattheüs, apostel en evangelist

 

Dinsdag 22 sept.
HH. Mauritius en gezellen, martelaren

Patroonheilige van de parochie St. Mauritius Schin op Geul

 

Horn: 09.00 u.Eucharistieviering

Int:

 - voor de zieken en m.n. voor hen die ernstig ziek zijn;


Haelen: 14.30 u. Parochiecentrum Haelen: Liturgische werkgroep MOV samenstellen Missieviering

 

Woensdag 23 sept.   Streaming
H. Padre Pio

 

Nunhem: 09.00 u. H. Mis van de gedachtenis van de H. Pius van Pietrecliena, priester (padre Pio), tevens van woensdag in de 25e week door het jaar.

Int:

 - ter ere van Sint Servaas uit dankbaarheid;
 - voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot.

 

Donderdag 24 sept.

 

Haelen: 09.00 u. Eucharistieviering

Haelen: 19.30 u. Parochiecentrum Vergadering kerngroep Haelen

Vrijdag 25 sept.
H. Cleophas

 

Zaterdag 26 sept.
HH. Cosmas en Damianus, martelaren


Haelen: 18.00 u. Eucharistieviering
Int:
 - voor allen die tijdens of ten gevolge van corona zijn overleden, en voor alle anderen die getroffen
   zijn door corona;
M.m.v. Harmonie Philomena

Buggenum: 19.15 u. Eucharistieviering
Int:
 - als gest. jrd. Hub Knops en Nelly Knops–Vogels;  
 - jrd. Harrie Rulkens-Trui Rulkens-van Roij, dochters Miep en Tiny, Hans van Goor en Jan
   Ottenheijm;
 - jrd. Tiny van Goor-Rulkens;
 - voor allen die tijdens of ten gevolge van corona zijn overleden, en voor alle anderen die getroffen
   zijn door corona;
Orgel: Marie-Louise Leijnse

Zondag 27 sept.

26e zondag door het jaar Ev: Mt. 21, 28-32

 

Nunhem: 09.30 u. Latijnse hoogmis van de 26e zondag door het jaar (A) met de wisselende gezangen uit de gregoriaanse mis Omnia quae fecisti en de vaste gregoriaanse gezangen uit de IVe Mis en Credo I.

Int:

- voor de zielenrust van Jo Coenen en José Coenen-Ploemen;

- voor allen die tijdens of ten gevolge van corona zijn overleden en voor alle anderen die getroffen
  zijn door corona;
 
Horn: 11.00 u. Eucharistieviering.
Int:
 - ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes tot intentie van alle vragen en intenties die tijdens de bedevaart    
   in 2019  vanuit onze parochies bij Maria zijn neergelegd;
 - gest. jrd. Anna Meevissen en overl. ouders Meevissen-Graef;
 - Ietje Geurts-Smeets;
 - Maarten Smeets;
 - voor allen die tijdens of ten gevolge van corona zijn overleden en voor alle anderen die getroffen
   zijn door corona;

Zang: Alexander en Wim
Lector: Jetske Gilsing         Koster: mw. W. Bouwens        Gastvrouw: Jetske Gilsing


                                                                                
 * * * * * * *
* * Gedoopt:

Haelen: op zaterdag 05 september en zondag 06 september in de parochiekerk

  • Tess Ramakers (Meidoornlaan)
  • Yelke Schreurs (Valkenstraat)
  • Luus Duijts (De Keverbergstraat)

Van harte proficiat en moge jullie leven lang en gelukkig zijn

 

 

 * * Afscheid Pastoor Dieteren * *
Het afscheid van Pastoor Constantijn Dieteren zal volgens de huidige verwachting op zondag 18 oktober plaatsvinden. Welke vorm daaraan wordt gegeven wordt tijdig bekendgemaakt.

 

** Belangrijke informatie: * *

KRO zendt live tv-mis uit vanuit grot in Lourdes

De eucharistieviering die de KRO elke zondag op NPO2 uitzendt, komt op 27 september live vanuit de beroemde Grot van de Verschijningen in Lourdes. Het is voor het eerst dat een eucharistieviering vanuit deze Franse bedevaartplaats op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden.

Hoofdcelebrant in de Nederlandstalige viering is hulpbisschop Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht. Hij is binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent voor bedevaarten en pelgrimages. Mgr. Woorts wordt tijdens de viering geassisteerd door enkele priesters en diakens die verbonden zijn aan de samenwerkende Nederlandse bedevaartorganisaties Huis voor de Pelgrim in Maastricht en VNB in Tilburg. De muziek in de viering wordt verzorgd door de sopraan Judith Petra van het Groot Omroepkoor, die ook vrijwilligster bij de Lourdesbedevaarten is. Zij wordt begeleid door Jean-Paul Lécot, de hoofdorganist van het heiligdom in Lourdes.

Lockdown: Normaal gesproken bezoeken elk jaar miljoenen pelgrims uit de hele wereld de grot in Lourdes, waar het meisje Bernadette Soubirous in 1858 achttien keer een verschijning van Maria zag. Sindsdien ontwikkelde het stadje aan de voet van de Franse Pyreneeën zich tot een van de beroemdste Mariabedevaartsoorden ter wereld. Ook vanuit Nederland gaan jaarlijks enkele duizenden pelgrims op bedevaart naar Lourdes. Door de coronapandemie is dat dit jaar niet mogelijk. De Nederlandse bedevaartorganisaties hebben al hun reizen moeten annuleren. Nu de Nederlandse pelgrims niet naar Lourdes kunnen gaan, brengen de KRO en de bedevaartorganisaties met deze tv-viering Lourdes een beetje naar Nederland toe.

Misintentie: Het is mogelijk om voor deze mis een gebedsintentie op te geven.
* Een aantal intenties zal tijdens de live-uitzending worden voorgelezen. Alle intenties worden in Lourdes bij de grot achtergelaten.*
VANUIT ONZE PAROCHIES IS EEN INTENTIE OPGEGEVEN TER ERE VAN O.L.VROUW EN TOT INTENTIE VAN ALLE VRAGEN EN INTENTIES DIE TIJDENS DE BEDEVAART IN 2019 BIJ MARIA ZIJN NEERGELEGD.

Een misintentie opgeven kan door 10 euro over te maken op IBAN-nummer NL15 INGB 0001 0586 99 ten name van Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten in Maastricht onder vermelding van ‘Lourdesmis 27 september’. De tekst van de intentie of de naam van degene voor wie u een mis wilt laten lezen, kunt u per e-mail doorsturen naar info@huisvoordepelgrim.nl.

Zondag 27 september 2020, NPO2
Voorafgaande aan de H. Mis: 09.45 uur: Geloofsgesprek met hulpbisschop Herman Woorts
10.00 uur: Live uitzending van de eucharistieviering vanuit de Grot van de Verschijningen in Lourdes

Zang: Judith Petra  Orgel: Jean-Paul Lécot

Voor meer informatie Kijk op: huisvoordepelgrim.nl   e-mail: info@huisvoordepelgrim.nl

of bel:043 3215715

 


 

Websites:
Onze parochie heeft ook eigen websites waar u terecht kunt voor info over kerkdiensten, belangrijke informatie over b.v. dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar, contactpersonen/contact enz. 

Hieronder kunt u zien welke websites online zijn: www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.