Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren. Burg. Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, tel. 591622, bij urgentie 06–12413034.  E-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

15 aug - 22 aug. 2019:

18 aug:
11.00 u. Feestelijke Eucharistieviering tevens zegening van de Kroedwès, dit jaar voor de 10e achtereenvolgende maal.

Int: zeswekendienst voor Anna Meevissen; Albert Barth (nms. de kookclub); Jan Scheffer; Mia de Serière du Bisournet; Riet Smeets; Christ Schreurs; Mien Sillen (nms kerkkoor St. Martinus);  overl. ouders Jules Honée en Hilly Honée-van Neyenhoff; overl. ouders Jac Sentjens en Annie Sentjens-Giessen; dierbare ouders Harrie Dings en Mia Dings-Heber; ter ere van St. Rochus en voor alle levende en overl. leden van  buurtvereniging St. Rochus; voor alle levende en overl. leden van Heemkundevereniging Horn;  

Zang: gemengd koor                Lector: Jacqueline Vesters

Collect: dhr. J. van Roij          Koster: mw. A. Vermeulen

Aansluitend aan deze viering wordt bij de uitgangen gecollecteerd t.b.v. M.I.V.A. (Missie Verkeersmiddelen Aktie)

 

19 aug:
16.00u. Parochiecentrum:  repetitite Schola

 

20 aug:
09.00 u. Eucharistieviering in de dagkerk
Aansluitend is er koffie in het parochiecentrum     

 

Schilderijen expositie:
In de parochiekerk van Horn is momenteel eenexpositie te bezichtigen van werken van de hand van mw. Ans van Santen uit Horn. Haar schilderijen vertellen een verhaal. Water is haar fascinatie. Kijken naar de eeuwige beweging van de golven en de weerkaatsing van het zonlicht daarin. De stilte en de oneindigheid en de rust die daar van uitgaat. Zij fotografeert en schildert en kan daarin haar fantasie kwijt door het gebruik van kleuren in combinatie van abstract en werkelijkheid. Benieuwd? Voor en na de H. Mis in het weekeinde en door de week is er gelegenheid om haar werk te bewonderen. De tentoonstelling loopt tot half september.    

 

Websites:
Kent u onze websites al? U kunt er het laatste nieuws betreffende uw parochie lezen. De kerkdiensten en verder belangrijke informatie over b.v.: dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar. Contactpersonen en contact. De moeite waard. Hieronder kunt u zien welke websites online zijn: www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.