Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren Burg. Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, tel. 591622 bij urgentie 06–12413034  e-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

16 aug - 22 aug 2018:

 

 • Zondag 19 aug:
  09.30 u. Eucharistieviering Poolse gastmis t.g.v. het Europees Schutterstreffen
  Eigen priester, eigen en acolieten Horn en samenzang
  Acolieten: Koster: dhr. J.van Roij
  Aansluitend aan deze H. Mis is bij de uitgangen van de kerk collecte t.b.v. MIVA         

   

  11.00 u. Eucharistieviering
  Int: Zeswekendienst voor Leo Jentjens;
  ter ere van St. Rochus en voor alle levende en overleden leden van de St.Rochusput; dierbare ouders Harrie en Mia Dings-Heber; overl. ouders Jac Sentjens en Annie Sentjens-Giessen;
  Zang: gemengd koor             Lector: Jac. Wijnands
  Collect:            dhr. J. van Roij                     Koster: dhr. J. van Roij
  Tijdens deze viering vindt de zegening van de ‘Kroedwês’ plaats.
  Aansluitend aan deze H. Mis is bij de uitgangen van de kerk collecte t.b.v. MIVA

 

 • Maandag 20 aug: 
  16.00 u. Parochiecentrum   
  Repetitie Schola

                                      

 • Dinsdag 21 aug:
  09.00 u. Eucharistieviering
  in de dagkerk


 • MIVA collecte:
  op zondag 19 augustus, aansluitend aan de H. Mis van 09.30 u. (Poolse Mis t.g.v. het Europees schutterstreffen) en na de H. Mis van 11.00 u. vindt bij de uitgangen van de kerk  de jaarlijkse collecte plaats t.b.v. Miva  (Missie- Verkeersmiddelen- Actie)
  In de overige parochies op 25 en 26 augustus. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: ‘Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe.’ Het project omvat o.a. de zorg voor de meest kwetsbare bevolking in dit land tot in de allerarmste uithoeken. Een team van 8 hulpverleners trekt de afgelegen dorpen in om zorg te verlenen en voorlichting te geven. Want hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. Vervoer is het grootste probleem. ‘Luiers, krukken of een rolstoel kan men niet op de juiste bestemming krijgen zonder vervoer.
  Soms is het is het 5 uur lopen om zorg te verlenen. Met een auto kan men 5 tot 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto slechts 1 of 2. Een auto is dus noodzakelijk om dit werk te doen. Op dit moment zijn nog 2 auto’s nodig. Dan kan ook de bevolking in de twee andere districten de zorg ontvangen waar ze recht op heeft. Helpt u ze op weg met uw donatie??? Alvast dank u wel.


 • Poolse mis voor het EST:
  Ter gelegenheid van het Europees Schutterstreffen Leudal (EST) 2018 vindt op zondag 19 augustus om 09.30 uur een Poolse H. Eucharistieviering plaats in deze kerk.
  De viering zal geleid worden door priesters uit onder andere Pogorzela (Polen). Iedereen, maar vooral Poolse inwoners, arbeidskrachten en Poolse verenigingen, zijn van harte uitgenodigd bij deze viering.
  De deuren van onze St. Martinuskerk staan voor u open vanaf 09.00 uur.

   

 • Kroedwêszegening:
  Kruidwis – Kroedwès. Op zondag 19 augustus a.s wordt in onze parochies het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming gevierd met, in Horn, daaraan verbonden de traditionele zegening van de Koedwês.
  Mogelijk is de Kroedwês dit jaar wat soberder, of zijn er minder boeketten. Vanwege de langdurige droogte zijn de planten verdroogd of uitgebloeid en moeilijk te vinden voor de plukkers. Misschien, eigenlijk doen we een beroep op u om zélf een kroedwês te gaan plukken en samen te stellen.  U kunt die meebrengen naar de kerk om te laten zegenen. Daarmee bent u er in elk geval van verzekerd dat u niet met lege handen naar huis gaat. De dames van de werkgroep van Heemkunde Horn, doen alle mogelijke moeite om de  kroedwês samen te stellen en aan alle aanvragen te voldoen. Maar de droogte is dit jaar spelbreker. En dat is overmacht.                 
  Hieronder volgt een overzicht welke planten u zoal kunt gebruiken in uw eigen Kroedwês: Bron: SCA Historische Kring
  Ook de kruidwis, dat wellicht een oud Germaans gebruik is, wordt nog steeds in ere gehouden. De bloemenruikers of kruidwis bevatten de oogstkruiden en de donderplanten. Tot de oogstkruiden behoren de aren van de tarwe, spelt, haver en rogge, de dahlia, guldenroede, witte marjolein, blauwe korenbloem, notenbladeren, pruimen en appels. Tot de donderplanten behoren boerenwormkruid, alsem, kervel, duizendblad, griekse alant, lievevrouwenbedstro en vooral de koningskaars. De kruidwis wordt samengesteld uit 7 verschillende gewassen. T.w. 1 boomvrucht- 2 graansoorten- 2 onheilwerende kruiden- 2 geneeskrachtige kruiden. Met betrekking tot de donder moesten ze wel donderdags voor het feest geplukt worden bij klimmende zonne. De zegening van de kruidwis behoort tot de kerkelijke zegeningen. In gebed wordt gevraagd dat de kruiden en vruchten tot voedsel en geneesmiddel mogen dienen voor mens en dier. Na de hoogmis wordt de kruidwis voor het huis neergelegd, en ook opgehangen in huizen, stallen, schuren en bij de drinkputten van het vee. Het fruit wordt opgegeten en de tarwe, haver en rogge geeft men aan het vee of de kippen. Ook wordt wat in de tuin gelegd om rupsenplagen te voorkomen. Bij onweer worden de bladeren en de bloemen vochtig gemaakt en op het kachelvuur verbrand, terwijl de huiszegen wordt gebeden. Het koord, waarmee de gewassen zijn vastgebonden, is vaak een reep van blauw schorten stof. Bij koeien die leden aan de trommelziekte waarbij de koe dik werd door teveel gassen in de pensmaag, werd het koord om het lijf gebonden. Zo beschermde kruidwis mens en dier tegen donder, bliksem en vreselijke ziekten. Het zegenen van de kruidwis heeft de laatste jaren weer meer aandacht in de diverse parochies. • Websites:
  Kent u onze websites al? U kunt er het laatste nieuws betreffende uw parochie lezen. De kerkdiensten en verder belangrijke informatie over b.v.: dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar. Contactpersonen en contact. De moeite waard. Hieronder kunt u zien welke websites online zijn:  www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.