Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren. Burg. Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, tel. 591622, bij urgentie 06–12413034.  E-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

04 juli. - 10 juli. 2020:

 

In het weekeinde van 04 en 05 juli gaan in de clusterparochies de vieringen op de zaterdag en de zondag weer van start. * Met een maximum van 100 personen. *

 

*  De parochiecentra in Haelen in Horn zijn weer open. Niet meer dan 5 personen mogen aanwezig zijn, inclusief de vrijwilligers. Het is en blijft onder verantwoordelijkheid van de medewerkers én uw eigen verantwoordelijkheid daar op toe te zien en de regels van afstand en handen ontsmetten na te leven.

*  N.B. Haelen: Tijdens de openingsuren van het parochiecentrum is ook de kerk geopend.

*  *  NEEM VOLDOENDE 1 ½ mtr. AFSTAND VAN ELKAAR IN ACHT * *

 

Agenda:

 

** De H. Communie uitreiken weer toegestaan. Natuurlijk volgens de strikte regels en voorschriften van de Bisschoppen **

 

Zaterdag 04 juli: Elisabeth van Portugal                           Communie mogelijk    Max. 100 personen                         

Haelen: 14.00 u. Pontificale Eucharistieviering rond de toediening van het H. Vormsel aan 15 jongeren van bs. De Leerlingst. Vormheer is Mgr. E. de Jong, Hulpbisschop van Roermond

Int: voor een goede toekomst voor de vormelingen;

Zang: Dionne en Martijn, Buggenum

 

Haelen: 18.00 u. Eucharistieviering van zaterdag in de 13e week van het jaar A   
Int: Alda en Betsie Poels; Mia Reijnders-Hahnraths en overl. familie; Wiel Steuten; Hub Moonen; Roelof Vendrig;

Samenzang

 

Buggenum: 19.15 u. Eucharistieviering                          Communie mogelijk   Max. 100 personen

Int:voor alle zieken en overledenen van de parochie;    
Samenzang


Zondag 05 juli: 14e zondag door het jaar Ev: Mt. 11, 25-30                                    Livestream

Nunhem: 09.30 u. Latijnse Hoogmisvan de 14e zondag door het jaar (A) met de wisselende gezangen uit de gregoriaanse mis Suscepimus Deus en de vaste gregoriaanse gezangen uit de IVe Mis en Credo I.                                                                   Communie mogelijk         Max. 100 personen

Int: voor de zielenrust van Gemma Meddens.


Horn: 11.00 u. Eucharistieviering van de 14e zondag door het jaar Ev. Mt 11, 25-30

Int:voor alle zieken;voor allen die eenzaam zijn in deze coronatijd; voor allen die van een dierbare afscheid moesten nemen in deze tijd;
Samenzang

Lector: Jetske Gilsing

Collect: dhr. J. van Roij     Koster: mw. Wies Bouwens      Communie mogelijk         Max. 100 personen


 *    Eucharistievieringen in de week onder beperkende omstandigheden

 

*  *  NEEM VOLDOENDE 1 ½ mtr. AFSTAND VAN ELKAAR IN ACHT * *

 

Maandag 06 juli: H. Maria Goretti maagd en martelares

 

Dinsdag 07 juli:

Horn: 09.00 u. Eucharistieviering in de parochiekerk           Communie mogelijk     Max. 100 personen

Int: voor Maarten Smeets nms. de parochievrijwilligers;


Woensdag 08 juli:            Livestream

Nunhem: 09.00 u. H. Mis in de Servaaskapel van woensdag in de 14e week door het jaar. Intentie: voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot.

                                                                                       Communie mogelijk     Max. 100 personen

Donderdag 09 juli: HH. Martelaren van Gorcum

Haelen: 09.00 u. Eucharistieviering in de parochiekerk       Communie mogelijk     Max. 100 personen                                                                                                                      

 

Vrijdag 10 juli:

 

Zaterdag 11 juli: H. Benedictus, abt patroon van Europa

Horn: 17.45 u. Eucharistieviering

Nunhem: 19.15 u. H. Mis

 

Zondag 12 juli: 15e zondag door het jaar A Ev. Mt 13, 1- 23

Buggenum: 09.30 u. Eucharistieviering

Haelen: 11.00 u. Eucharistieviering

 

 

Haelen:Op zaterdag 04 juli a.s. zal om 14.00 u. tijdens een plechtige Pontificale Eucharistieviering in de parochiekerk, Mgr. Everard de Jong het H. Vormsel toedienen aan 15 jongeren van groep 8 van bs. De Leerlingst te Haelen. Deze bijzondere gebeurtenis zou oorspronkelijk plaatsvinden op 13 maart jl. en muzikaal verzorgd worden door All2gether. Door de coronacrises werd dit echter onmogelijk. Wij zijn blij en dankbaar dat twee leden van All2gether, t.w. Dionne en Martijn, bereid zijn deze H. Mis alsnog met hun zang te verzorgen. 
Wij wensen de vormelingen en hun ouders en familie van harte een fijne dag toe en alle goeds voor een mooie toekomst.

 

* * Corona: versoepeling regels * *

Deze week heeft de minister president de versoepeling van de coronaregels bekend gemaakt. De mensen kunnen weer wat ademhalen. Ook voor de kerken is m.i.v. 01 juli wat meer ruimte. Zo mogen H. Missen in het weekeinde in elke parochie. Tot 100 personen kunnen deelnemen aan de vieringen. Aanmelden hoeft niet langer.

Wij als parochie houden ons echter aan de afspraken volgens de regels van de Bisschoppen van Nederland, die bindend zijn voor de parochies.

Afstand houden: één en een halve meter; Aanwezigen: 100; Handen ontsmetten; Geen koren;

Weliswaar nog beperkingen, maar weer een H. Mis kunnen bijwonen in de eigen parochiekerk is in feite al een grote vooruitgang waar we heel blij mee zijn. Wij hopen u daar te ontmoeten. U bent van harte WELKOM.

 

 * * Een positief bericht * *
De geplande bedevaart naar Lourdes vanuit cluster KANA  die dit jaar noodgedwongen afgelast moest worden, is verschoven naar 2021, het volgend jaar dus.

Dan hopen we dat we weer een bezoek aan Maria in Lourdes kunnen brengen.

Het is de bedoeling dat we in 2021 van 09 september tot 17 september samen met vele mensen uit ons cluster de reis naar Lourdes kunnen maken o.b.v. Pastoor Dieteren en Kapelaan Lipsch.
Wij kijken er naar uit. Nadere informatie volgt t.z.t.

 

* * Persoonlijk licht….* *
Het coronavirus treft veel mensen in hun gezondheid en bewegingsvrijheid. Daarnaast merken veel mensen nu wat het betekent dat de samenleving voor een belangrijk deel tot stilstand is gekomen. In de natuur zien we nu volop leven. Het licht van de zon wordt steeds sterker. Maar tussen mensen is er afstand, gevaar voor ziekte, duisternis. Gelukkig mogen er binnenkort weer vieringen gehouden worden in het weekend, op veilige afstand van elkaar. Daarnaast is er ook altijd de mogelijkheid om thuis en/of in de kapellen een kaarsje aan te steken. Meer dan ooit is het belangrijk om naar elkaar om te kijken. We willen elkaar graag troosten in deze bizarre tijd, hulp bieden of zorgen voor dat steuntje in de rug. Maar hoe doe je dat als je afscheid moet nemen op afstand van iemand die je dierbaar is, thuis moet blijven en elkaar niet mag zien?

Moet je een dierbare missen? Of wil je de wijkverpleegkundige laten weten, dat je enorm respect hebt voor de manier waarop hij of zij haar werk blijft doen? Stuur een beetje troost en liefde naar elkaar, door het aansteken van een kaarsje. Durft u nog niet persoonlijk naar de kerk te komen of bent u om andere redenen niet in de gelegenheid om dit te doen en wilt u graag een kaars laten branden voor een dierbare of naaste? Dan kan de parochie mogelijk uitkomst bieden.

De vrijwilligers in het parochiecentrum kunnen op uw verzoek een kaars ontsteken bij de beeltenis van Onze Maria Koningin in de parochiekerk. (Zie openingstijden onderaan deze berichten)
Er zijn 2 mogelijkheden; Noveenkaars 3 dagen à € 3,00; Noveenkaars 9 dagen à € 5,00.
Het geld kunt u (o.v.v. naam en adres) in een envelop deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum, dan zal de kaars in uw naam worden ontstoken.

Uw persoonlijk licht brandt dan, voor u op afstand, bij MARIA in onze parochiekerk.

LICHT VERBINDT… dus ontsteek een kaars als teken van verbondenheid.

Voor nu wensen we u bovenal gezondheid toe; let op elkaar en zorg voor elkaar!

* *   Verzoek  * *

Horn: Met enige regelmaat geeft onze telefoon aan dat er een oproep is geweest. In tegenstelling tot wathet stemmetje aangeeft, dat u een boodschap in kunt spreken, is de voicemail om practische redenen NIET geactiveerd. Dus kunnen wij geen berichten afluisteren.

Om ongemak en mogelijk teleurstelling voor u te voorkomen verzoeken wij u beleefd uitsluitend te bellen tijdens de openingsuren: Dan is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan en kunt u zonodig worden doorverwezen. De openingsuren staan veremeld in het onderstaand bericht: Beknopte algemene informatie. Alvast dank u wel voor uw begrip.

 

Bedevaart naar Banneux

Vandaag ontvingen wij bericht dat tijdens de vergadering van het bestuur van het dekenaat Thorn op maandag 22 juni j.l. is besloten dat de jaarlijkse bedevaart van het dekenaat, die helaas door overmacht op 12 mei jl. niet door kon gaan, definitief is afgelast. De omstandigheden zijn momenteel nog steeds van dien aard, dat er in het belang van ieders gezondheid, dit jaar verder geen bedevaart meer organiseert wordt. Iedereen die zich voor deze bedevaart had aangemeld krijgt dus zijn of haar inleg à € 20,00 terug. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze beslissing.

 

* * Attentie: * *
Al de opgegeven intenties, die ten gevolge van de huidige situatie en de genomen maatregelen niet zijn genoemd omdat alle vieringen in de periode van 14 maart t/m 04 juli zijn afgelast, heeft u vanzelfsprekend tegoed.

Nu de lucht langzaam opklaart en de omstandigheden per 04 juli weer openbare vieringen mogelijk maken, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan in overleg deze intenties alsnog een plaats geven in de erediensten in de weekeinden.

Wij hopen dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd en danken u voor uw begrip.

 


Websites:
Onze parochie heeft ook eigen websites waar u terecht kunt voor info over kerkdiensten, belangrijke informatie over b.v. dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar, contactpersonen/contact enz. 

Hieronder kunt u zien welke websites online zijn: www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.