Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren. Burg. Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, tel. 591622, bij urgentie 06–12413034.  E-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

07 - 13 feb 2019:

 

 • Maandag 11 feb:
  19.30 u. Parochiecentrum evaluatie kerstexpo

 

 • Dinsdag 12 feb: 

   

  09.00 u. Eucharistieviering in de dagkerk

  15.15-16.15 u. bs. De Mussenberg Vormselclub


 • Overleden:

  • Dhr. Harrie van der Sande, 82 jaar(Keizer
                                                    Frederikstraat)

  Moge hij nu leven in Gods eeuwige vrede

   

 • Doop-dankviering:
  Zondag 03 februari om 11.00 u. vieren wij  tijdens de Eucharistieviering samen het Doopsel van uw kind, tijdens een bijzondere H. Mis. Bij het H. Doopsel dat hij of zij ontving werd dit kind aangenomen als kind van God en opgenomen in de gemeenschap van onze  kerk. En dat willen wij graag samen vieren. De  pasgedoopten uit 2018, maar ook uit 2017 zijn van harte welkom. Wij hopen dat we u allen mogen begroeten. Iedereen die in 2018 is gedoopt heeft een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Breng gerust opa en oma, broertjes en zusjes mee, maar ook de peetouders. Ook zij waren getuigen bij de doop en hebben beloofd goed voor hun petekind te zorgen. Indien u zich nog niet heeft aangemeld willen wij u vragen dat z.s.m. alsnog te doen. Aansluitend aan de viering wordt de doopschelp waarmee uw kind het H. Doopsel heeft ontvangen aan u uitgereikt. U mag die mee naar huis nemen als herinnering aan deze belangrijke gebeurtenis voor uw kind en voor u.

  In Haelen vindt deze viering plaats op 10 februari a.s. om 11.00 u. • Websites:
  Kent u onze websites al? U kunt er het laatste nieuws betreffende uw parochie lezen. De kerkdiensten en verder belangrijke informatie over b.v.: dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar. Contactpersonen en contact. De moeite waard. Hieronder kunt u zien welke websites online zijn: www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.