Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor Patrick Lipsch Bergerstraat 11 6086 BL Neer e-mail: plipsch@gmail.com tel: 510105 bij urgentie: 06 54761208
Kapelaan Rajan Nesaiyan Schepenbank 17 6081 DB Haelen 

e-mail: snarul@icloud.com tel: 591622 bij urgentie 06-47755001  

 

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50 RABO 0123 4011 00
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

01 okt. t/m 31 okt.

 

Allerzielen:                                                                    
Met Allerzielen beseffen wij weer eens des te meer hoe waardevol het leven van ‘n mens is. Wij noemen met ere de namen van hen die ons hun vriendschap en liefde gaven, die ons opvoedden en troostten, mensen die samen met ons door het leven gingen. Als wij van onze dierbaren afscheid moeten nemen, merken we eens te meer hoe belangrijk zij voor ons zijn. Iemand die je liefhebt los te moeten laten is altijd moeilijk. Zelfs als een dierbare een zeer gezegende leeftijd heeft bereikt willen wij hem of haar niet missen. Loslaten blijft moeilijk en dat mag zo zijn. Want mensen zijn kostbaar, mensen zijn uniek en zeker ook onmisbaar. Iedereen zal zich op eigen wijze zijn of haar dierbaren herinneren: hoe ze praatten, hoe ze lachten, hoe ze vriendelijk waren, hoe ze hun liefde hebben uitgedeeld. Het waren mensen van wie wij zeggen dat we blij zijn dat we hen hebben ontmoet, dat we samen onze levensweg zijn gegaan. Bij Allerzielen hoort in onze streken het Allerzielenlof waarbij we de namen noemen van onze overleden dierbaren van het afgelopen jaar, maar waarbij we zeker ook willen bidden voor al onze dierbaren. Mensen die hun sporen hebben nagelaten in ons leven.

Pastoor Patrick Lipsch

Allerzielen- vieringen met aansluitend de zegening van de graven plaats: -

-        In Nunhem: op zondag 24 om 15.30 u.; in Buggenum:  op zondag  31 oktober om 15.30 u. ; in Haelen: op 31 oktober om 13.30 u. ; in Neer op  24 oktober om 15.00 u. ; in Heibloem op 31 oktober om 11.00 u. en in Roggel op 31 oktober om 14.00 u.

-        In Horn: op zondag 24 oktober om 11.00 u. de eucharistieviering aansluitend zegening van de graven op het ‘oude kerkhof’. Om 13:30 uur de Allerzielen-viering in de kerk met aansluitend de zegening van de graven op de algemene begraafplaats aan de Haelerweg.

Haelen:Voor de Parochie St. Lambertus te Haelen is de maand september een maand van afscheid nemen geworden. In totaal hebben wij van vier personen die vele jaren in de parochie hun diensten hebben bewezen afscheid genomen. Op maandag 13 september van de dames Tjien Kwee, Jenny Krabbenborg en Erna Vermeulen die jarenlang als vrijwilligster/ gastvrouw in het Parochiecentrum dienstbaar zijn geweest. Deze drie dames gaan vwg. verhuizing Haelen verlaten.  

Op zondag 19 september is na de Vredesdienst en het zingen van het Lambertuslied afscheid genomen van de heer Geert Mouw. Hij is jarenlang in de kerk actief geweest als koster en heeft in vele verschillende diensten zijn medewerking gegeven zoals Eucharistievieringen, waken en uitvaart. De heer Geert Mouw heeft vanwege zijn leeftijd zijn taak overgedragen, maar blijft wel in Haelen wonen. Aan alle vier zeggen wij hartelijk dank voor alles wat jullie hebben gedaan.

Horn: Feestelijke opening

Op zondag 10 oktober zal om 11.00 uur een plechtige Hoogmis worden gehouden waarvoor wij iedereen van harte uitnodigen. Na deze viering wordt de Maria-expositie geopend die in de kerk staat opgesteld. U kunt Mariabeelden/schilderijen en andere Maria-decoraties bezichtigen, die door mensen uit de regio beschikbaar zijn gesteld. Om 17.00 uur vindt een Vesperviering plaats. Iedereen is van harte welkom.

Op vrijdag 15 oktober om 19.30 uur zal het nieuwe beeld van Maria dat een plek zal krijgen in de Mariakapel, tijdens een korte plechtigheid op het kiosk, worden gezegend door pastoor Lipsch. M.m.v. leden van de zangkoren uit ons cluster. Aansluitend zullen pastoor Lipsch en kapelaan Rajan het Mariabeeld in de Mariakapel plaatsen. Iedereen is welkom.

Horn: De collecte op 12 september jl. tbv. MIVA heeft € 130,00 opgebracht. Waarvoor dank aan alle gulle gevers.

 

Gedoopt 

 

Horn:
Chanel Rijs, Graafschap Loonstraat
Haelen:
Levay-Jay (Pallandtstraat)
Marcelito (Boxtel), Siem (Boonenstraat)
Mats Cootjans, (Baarlo)
Proficiat. Moge jouw leven lang en gelukkig zijn

 

 

Getrouwd

Haelen:
Kim Hovens en Bianca Vonken,
Nunhemseweg
Proficiat, wij wensen jullie een gouden toekomst

 

 

OVERLEDEN
Haelen:  

 

Dhr. Wim Söntjens, (Esdoornlaan) Haelen 
Zr. Hedwig van Bommel, dominicanes van Bethanië, (Magdalenahof)
dhr. Piet Seerden, 95 jaar (Roggelseweg)
Mogen zij nu leven in Gods Eeuwige vrede

 

DE H. MISSEN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN

Horn: (in het weekend)

https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live

Nunhem: (woensdag en weekend)

 http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek
In Nunhem worden de vieringen verzorgd met Gregoriaanse zang.

Aanleveren misintenties

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-nieuwsbrief van November is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door te geven VÓÓR 19 OKTOBER.

 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN

Vrijdag 1 oktober: 

Horn:

9.30 u. H. Mis in Daalakkerserf vwg 1e vrijdag

Haelen:

19.00 u. H.Mis in De Horst vwg. 1e vrijdag

 

Zaterdag 2 oktober:

Horn:

17.45 u. H. Mis in de kerk
- Francine Hendrickx-Scrijnwerkers

Nunhem:

19.15 u. H. Mis in de kerk

- voor de zielenrust van gemma meddens;

- tot bijzondere intentie ter ere van onze engelbewaarder.

 

Zondag 03 oktober: 27e zondag door het jaar


B
uggenum:

09.30 u. H. Mis in de kerk. Aansluitend processie door de kerk
- voor alle zieken en overledenen van de parochie.

Haelen:

11.00 u. H. Mis in de kerk
- jrd. en verjrd. Piet Vissers en overl. fam.;

- voor leden en overl. leden van de Seniorenver. Haelen, i. h. b. voor: Gerrit van Heusden; Wies van Lier en Ans Kool.

Horn:

14.00 u. op het plein vóór de kerk Dierenzegening

 

Dinsdag 5 oktober:

Horn:

09.00 u. H. Mis

 

Woensdag 06 oktober:

Nunhem:

09.00 u. H. Mis in de kerk

- tot bijzondere intentie ter ere van Sint Servaas;

- voor de zielenrust van zuster Christofoor Tielenburg van
  de kleine zusters van de H. Jozef.

Horn:

19.30 u. bs. De Mussenberg
1e ouder-informatieavond 1e H. Communie 2022

 

Donderdag 07 oktober:                                     

Haelen:

09.00 u. H. Mis in de kerk

 

zaterdag 09  oktober


H
aelen:

18.00 u. H. Mis in de kerk
-
zeswekendienst Wim Söntjens;
- jrd. Jan Lodewijk Aquarius en Josée Aquarius-
  Niessen en overl. fam;
- Ton van de Waal;
- Jim Beisser;

Buggenum:

19.15 u. H. Mis in de kerk 
- voor alle zieken en overl. van de parochie

 

Zondag 10 oktober: 28e zondag door het jaar

 

Nunhem:

9.30 u. H. Mis in de kerk

- uit dankbaarheid ter ere van St.Servaas


Horn:

11.00 u. PL. H. Mis in de kerk b.g.v. de Opening v.d. Mariaexpositie
- gest. jrd. Rina en Mia op ’t Root;
- Nellie Streefland-Jeuken en dochter Annette;
- Pierre Van Herten;
- Truus Giebels-Naus nms. de vrijwilligers;


17.00 u. Mariavespers in de kerk

 

Dinsdag  12 oktober :

Horn:

9.00 u. H. Mis in de kerk

 

Woensdag 13 oktober:

Nunhem:

9.00u. H. Mis in de kerk
- voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot;
   voor de zielenrust van pastoor Petrus Adams.

 

Donderdag 14 oktober:

Haelen:

9.00 u. H. Mis in de kerk.

 

Vrijdag 15 oktober:


Horn:

19.30 u. Korte plechtigheid op het kiosk inzegening en plaatsing van het Mariabeeld: zang door koorleden van de diverse kerkkoren

 

zaterdag 16 oktober:

Horn:

De H. Mis vervalt vwg. de boekenmarkt

 

Nunhem:

19.15 u. H. Mis in de kerk
- voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen.

 

Zondag 17 oktober:


B
uggenum:

9.30 u. H. Mis in de kerk
- gest. jrd. Dora Geraets.
13.00 Dopen Buggenum

Haelen:

11.00 u. H. Mis in de kerk
- Wies van Lier

 

Dinsdag 19 oktober:

Horn:

9.00 u. H. Mis in de kerk

 

Woensdag 20 oktober:

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk
- voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna Fransen;

- voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot.

 

donderdag 21 oktober:

Haelen:

9.00 u. H. Mis in de kerk

 

Zaterdag 23 oktober: Missieviering  MOV  Aansluitend kerkdeurcollecte

Haelen:

18.00 u. H. Mis in de kerk.  Missieviering

Buggenum:

19.15 u H. Mis in de kerk.   Missieviering

 

Zondag 24 oktober:  Missieviering  MOV Aansluitend kerkdeurcollecte


Nunhem:

 

9.30 u. H. Mis in de kerk
- voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot.
15.30 u. Allerzielenviering in de kerk en zegening van de graven


Horn:

11.00 u. H. Mis in de parochiekerk Missieviering
- voor alle overledenen van onze parochie;
- gest. jrd. Anna Meevissen en overl. ouders
  Meevissen-Graef;
- overl. ouders Jan en Lia Meevissen-Rutjens;
- Ietje Geurts-Smeets;
- Jacqueline Heijnen-Geurts nms. de vrijwilligers;
- ter ere van O.L.V. van Lourdes, en int. cluster Kana Aansluitend zegening van de graven op het oude kerkhof
13.30 u. Allerzielenviering in de kerk en zegening van de graven, algemene begraafplaats 

 

Dinsdag 26 oktober:

Horn:

9.00 H. Mis in de kerk

 

Woensdag 27 oktober:

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk
- voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen

 

Donderdag 28 oktober:

Haelen:

9.00 u H. Mis in de dagkapel

 

Zaterdag 30 oktober:

 

Horn:

17.45 u. H. Mis in de kerk
-
gest. Jrd. Christina Peeters-Vermeulen;
- overl. ouders Jan En Annie Smeets-Demarteau;
- gest. jrd. Piet Hocks en Tien Hocks-Bongers;
- gest. jrd. Alphons Link en Cornelia Link- van Loon;
- jrd. Wim van Wetten;
- Toos Janssen-Aarts;
- Francine Hendrickx-Schrijnwerkers;
- ter ere van O.L.V. van Lourdes, en int. cluster Kana

 

Nunhem:

19.15 u. H. Mis in de kerk
- voor de zielenrust van Johannes Verstegen en Catharina
  Ingenhut.

 

Zondag 31 oktober:

 

Buggenum:

9.30 u. H. Mis in de kerk
- voor Martin van de Vorle en alle overl. familieleden

15.30 u. Allerzielenviering en zegening van de graven

Haelen:

11.00 u. H. Mis in de kerk
- Charles Kockelkoren en Jacqueline Kockelkoren-Ritzen;

- Cor Brabander;

- Monique van de Eijnde–Heijnen en haar overl. moeder
  Toos.
13.30 Allerzielenviering en zegening van de graven

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Contactgegevens

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 Neer, pastoor@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081DB Haelen, kapelaan@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001

 

Parochie St. Aldegundis Buggenum:

Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum

Tel: 06-39837683

Email: aldegundis@ziggo.nl

Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404

 

Parochie St. Lambertus Haelen:

Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen

Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u., tel. 593712

Email: st.lambertus@kpnmail.nl

Bankrekening: NL75RABO01186.00.508                                  

 

Parochie St. Martinus Horn:

Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn

Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u, tel. 581234

Email: contact@martinuskerkhorn.nl

Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00

Parochie St. Servatius Nunhem:

Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem
Secr.: K.B.: J.P. Adams  tel. 594245
Email: kerkbestuur@nunhem.nl
Bankrekeningnr: NL86 RABO 0118601474