Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren. Burg. Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, tel. 591622, bij urgentie 06–12413034.  E-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

01 feb. - 13 feb. 2020:

 

Zaterdag 01 feb.
10.00 u. Beatrixzaal Rubicon
Repetitie Project PasenZondag 02 feb.
11.00 u. Eucharistieviering
Int: voor alle kinderen en hun ouders die in het afgelopen jaar zijn gedoopt; voor alle zieken en overledenen van de parochie.
Zang: gemengd koor                               Lector: mia graef
Collect: dhr. J. van Roij                        Koster: mw. W. Bouwens
Acolieten en misdienaars: Tom, Louis, Finn, Myrthe en Jesse
Aansluitend aan deze viering kunt u de Blasius zegen ontvangen tegen keel-en andere ziektenMaandag 03 feb.
14.15 u. bs. De Mussenberg 
VormsellesDinsdag 04 feb.
09.00 u. H. Mis
in de dagkerk

 

Woensdag 05 feb.
14.15 u. bs. De Mussenberg  
Communieclub 


Vrijdag 07 feb.
09.30 u. Eucharistieviering in Daalakkerserf t.g.v. de 1e vrijdag van de maand

 

Maandag 10 feb.
14.15 u. bs. De Mussenberg 
Vormselles

 

Dinsdag 11 feb.
09.00 u. H. Mis
in de dagkerk aansluitend is er koffie in het parochiecentrum

  

Overleden: 

  • Gerda Ramakers –van Ratingen, 86 jaar, Maaslandstraat


Belangrijke Vóóraankondiging:  sept  2020 Bedevaart naar Lourdes:
Voor  alle clusterparochies: In 2020 gaan we, evenals in 2019, weer met onze clusterparochies op bedevaart. Ook in 2020 gaan we naar Lourdes. Dit jaar van 01 september - 09 september. Pastoor Dieteren en Kapelaan Lipsch zullen wederom deze reis naar Maria begeleiden. De nieuwe folders van het Huis v.d. Pelgrim liggen achter in de kerk. Dan kunt u zich in elk geval alvast eens oriënteren. Aanmelden voor deze reis is al mogelijk via: mw. Nancy Smeets Horn. tel. Nr. 0475 581519
Van harte aanbevolen! Verdere informatie volgt t.z.t.


12 mei 2020: Dekenale Bedevaart naar Banneux:
Voor  alle clusterparochies;
Wilt u graag een keer een dag naar Banneux gaan? En dan met priesters en parochianen uit uw eigen dekenaat Thorn? Dat kan op dinsdag 12 mei 2020.
* Kosten: € 20,- per persoon. Bij aanmelden contant betalen. Opgave vóór 1 april! Binnenkort liggen de aanmeldingsformulieren in de kerk.


Websites:
Onze parochie heeft ook eigen websites waar u terecht kunt voor info over kerkdiensten, belangrijke informatie over b.v. dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar, contactpersonen/contact enz. 

Hieronder kunt u zien welke websites online zijn: www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.