Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren. Burg. Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, tel. 591622, bij urgentie 06–12413034.  E-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

18 okt. - 24 okt. 2019:

 

Vrijdag 18 okt.
15.00 u. Parochiecentrum.
Vergadering Kerstexpo

 


Zaterdag 19 okt.
17.45 u. Eucharistieviering in het kader van Werelmissiedag: Thema: Wat is jouw missie? M.m.v. MOV.
Int: gest. jrd. overl. ouders Alphons link en Cor Link- van Loon; gest. jrd. overl. ouders Piet Hocks en Tien Hocks-Bongers; gest. jrd. Christien Peeters-Vermeulen; gest. jrd. Rina en Mia op ’t Root; jrd. Door van Kempen-van Rijswijck; overl. ouders Jan Smeets en Annie Smeets-Demarteau nms. fam Demarteau;

Zang: gemengd koor             Lectoren: uit de MOV groep
Collect: mw. J. Heijnen        Koster: mw. A. Vermeulen

Aansluitend aan deze viering wordt bij de uitgangen gecollecteerd t.b.v. Missio

De expo van doopjurkjes en doopdoeken is nog in dit weekeinde te bezichtigen zaterdag rond de H. Mis en zondag14.00 u.-16.00 u.

 

Maandag 21 okt.
16.00u. Parochiecentrum  repetitie Schola

 

Dinsdag 22 okt. vergadering gezinsmiswerkgroep
09.00 u. Eucharistieviering
in de dagkerk
 

Websites:
Kent u onze websites al? U kunt er het laatste nieuws betreffende uw parochie lezen. De kerkdiensten en verder belangrijke informatie over b.v.: dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar. Contactpersonen en contact. De moeite waard. Hieronder kunt u zien welke websites online zijn: www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.