Kerkberichten

Op deze pagina ziet u de berichten van onze parochie St. Martinus.

Hieronder staan de contactgegevens van onze Pastoor en Kapelaan:

Pastoor Patrick Lipsch
Bergerstraat 11, 6086 BL Neer.
E-mail: pastoor@federatiekana.nl 
T
el: 0475-510105. Bij urgentie: 06 54761208.

Kapelaan Rajan Nesaiyan
Schepenbank 17, 6081 DB Haelen.
E
-mail: kapelaan@federatiekana.nl 
Tel: 0475-591622. Bij urgentie
06-47755001. 

 

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 0475-581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50 RABO 0123 4011 00
horn@federatiekana.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

01 feb. t/m 28 feb.

 

** Aanbidding van het Allerheiligste: Elke 1e donderdag van de maand. Deze maand op donderdag 02 februari in Neer in het parochiehuis om 19.00 u. Wij komen samen, o.l.v. de Pastoor of de Kapelaan, rond het uitgestelde Allerheiligste. Een half uurtje van gebed, zang, en overweging. Een moment van stilte, bezinning en verbondenheid in onze jachtige wereld. Aansluitend is er koffie of thee in het parochiecentrum. Iedereen is van harte welkom.

 

**Bijbelavonden: De 2e Bijbelavond in 2023 is * op 28 februari om 20.00 u.  in het parochiecentrum te Neer.  Iedereen: Jong en oud, of je nu lector bent, vrijwilliger in de parochie, katholiek of niet. Iedereen, maar dan ook echt iedereen, is van harte welkom. De toegang is gratis, wij vragen alleen een vergoeding van € 0,50 voor koffie of thee. Opgeven i.v.m. het aantal zitplaatsen is niet verplicht, wel gewenst. Tot ziens.

**Gezamenlijke Doopvoorbereiding, vindt plaats op dinsdag 14 februari om 20.00 u. in de Credoparochiezaal Biesstraat te Heythuysen. Attentie: Voor een goede organisatie is het belangrijk om u tijdig aan te melden bij: Jeanine van de Kruijs via e-mail: dopen@federatiekana.nl  Overzicht data: 14 maart; 11 april; 9 mei; 13 juni; 11 juli; 8 augustus; 12 september; 10 oktober; 14 november; 12 december; Alle avonden in Credozaal te Heythuysen.

**Blasiuszegen: Gedachtenis van de heilige Blasius, 03 februari
Vanouds wordt de heilige aangeroepen door mensen met keelaandoeningen. Volgens de een overlevering kwam een Volgens de een overlevering kwam een wanhopige moeder met haar kind in de armen bij de heilige Blasius. Het zoontje dreigde te verstikken door een visgraat die in zijn keel was blijven steken. Blasius legde het kind de handen op en bad dat het kind gered mocht worden. Zo gebeurde. Als herinnering en vertrouwend op de voorspraak van de heilige Blasius bij de Heer, wordt in veel parochies de Blasiuszegen gegeven. Twee kaarsen, gewijd op het feest van Maria Lichtmis, 2 februari, worden in de vorm van een Andreaskruis tegen de hals van de gelovige gehouden en daarbij wordt gebeden: "Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en alle andere kwaad. In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.” * Op 03 -04 en 5 februari kunt u na de H. Mis de Blasiuszegen ontvangen.

**Uitnodiging openingsavond Vastenaktie:  Op Maandag 6 februari 2023  In het parochiecentrum in Neer naast de kerk, Kerkplein 4 om 20.00 u. Na het grote succes van het verleden jaar zullen we ook dit jaar in ons dekenaat tijdens de vastenactie aandacht hebben voor het Pope Francis Home in India, een thuis voor kinderen. Tijdens de openingsavond zal kapelaan Rajan vertellen over de uitgevoerde activiteiten en stilstaan bij wat we tijdens de komende vastenactie willen gaan doen. Programma: 19.45 u. - inloop met koffie/thee;  20.00 uur - opening door Deken W. Miltenburg, fso.;

Aansluitend - terugblik project door kapelaan Rajan; Pauze - Vooruitblik project vastenactie project Pope Francis Home door Kapelaan Rajan met aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen; - Presentatie over recente ontwikkelingen op Missiegebied door Elianne van den Heuvel, directeur Missiebureau Roermond; 22.00 uur – sluiting

Aub aanmelden e-mail: haelen@federatiekana.nl 

**Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid.  Zr. Faustina, een Poolse religieuze aan wie Christus zelf is verschenen, heeft haar de opdracht gegeven, haar leven lang en in de eeuwigheid, een noveen (9 dagen) te bidden tot de Goddelijke Barmhartigheid, elke dag tot een andere intentie, die Christus haar elke dag zou meedelen. “Ik wens dat ge gedurende negen dagen de zielen naar de bron van Mijn Barmhartigheid leidt, opdat ze daar kracht en verfrissing zouden putten, alsmede alle genaden die ze nodig hebben om de moeilijkheden te overwinnen in het leven en bijzonder in het uur van de dood.” Op 16 februari a.s. de eerste donderdag van deze noveen beginnen wij in Haelen, aansluitend aan de H. Mis om 09.00 u. en vragen wij: ‘Barmhartigheid voor geheel de mensheid, in het bijzonder voor de zondaars’.  Alle volgende donderdagen aansluitend aan de H. Mis van 09.00 u. vervolgen wij deze noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid. De volgende data zijn: Haelen 09.00 u. 2e donderdag: 23 febr. – 3e do. 02 mrt.- 4e do. 09 mrt.- 5e do. 16 mrt.- 6e do. 23 mrt – 7e do. 30 mrt- 8e wordt nog bekend gemaakt - 9e do. 13 apr.  Iedereen is welkom.


** Even uw aandacht voor de reis naar Lourdes: Na het overweldigende succes in 2022 gaan we ook dit jaar weer vanuit onze federatie Kana, naar Lourdes, en wel in de 1e helft van de maand september. In 2023 is o.a. kapelaan Rajan de priester die ons op deze reis begeleidt als parochiepriester. We reizen per bus met ‘Het huis voor de Pelgrim’ naar Lourdes in Zuid-Frankrijk waar Maria 18 x verscheen aan Bernadette Soubirous. Tijdens de verschijningen vroeg Maria om bij de rots van Massabielle in Lourdes een kerk te bouwen. Maar ‘kerk’ betekent niet alleen een gebouw. Het is op de allereerste plaats een ‘gemeenschap’. Alle mensen die zich rond de Grot in Lourdes verzamelen, vormen samen de Kerk. De vraag van Maria aan Bernadette mogen we dus vooral uitleggen als een verzoek om naar Lourdes toe te gaan en daar samen met pelgrims uit alle delen van de wereld een hechte geloofsgemeenschap te vormen. Het bijzondere van de reizen naar Lourdes is dat deze ook heel geschikt zijn voor mindervaliden of mensen die zorg nodig hebben. Op deze manier mag iedereen zich opgenomen weten in die grote gemeenschap van miljoenen gelovigen, die elk jaar naar Lourdes komt om te doen wat Maria gevraagd heeft: samen kerk zijn. Tijdens onze bedevaarten sluiten wij ons daarbij aan en bezoeken we Maria in de Grot, om haar te danken of om kracht en steun te vragen en om onze zorgen bij haar neer te leggen. Wij kunnen deze bedevaart van ganser harte bij u aanbevelen. In de loop van dit jaar zal Kapelaan Rajan u nader informeren, maar wij willen het nu al graag onder uw aandacht brengen zodat u ook uw kennissen alvast hiervan op de hoogte kunt brengen. Dus zegt het voort!

** Locaties Eucharistievieringen:  Buggenum: elke viering is in De Roffert: tenzij anders aangegeven.  Haelen: Elke viering in het parochiecentrum, tenzij anders aangegeven.  Horn: Alleen op zaterdag om 17.45 u.; in Daalakkerserf, tenzij andersaangegeven. Aansluitend koffie of thee vergoeding à € 1,00, Nunhem blijft in de kerk. Houdt u de parochieberichten goed in de gaten. Of raadpleeg de website: www.federatiekana.nl  klik op uw eigen parochie.

** Wijziging tarieven: M.i.v. Januari zijn de tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage bijgesteld. Een mis door de week kost € 15,00, en een H. Mis in het weekeinde € 30,00. Nadere en uitgebreide informatie kunt u lezen in de nieuw te ontvangen parochiegids. Kerkbijdrage: € 130,00

** DE H. MISSEN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN
** In Horn worden alleen de H. Missen die plaatsvinden in de kerk gestreamd.https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live
Nunhem: (woensdag en weekend)  http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek
In Nunhem worden alle vieringen verzorgd met Gregoriaanse zang.

**Aanleveren misintenties: Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-nieuwsbrief van maart is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door te geven VÓÓR 15 februari  Bij voorbaat dank.

 

OVERLEDEN

                                                                                       

 

Haelen
Dhr. Thieu Simons
, 93 jaar. Magdalenahof, v.h. Heyakker
Moge hij nu leven in Gods eeuwige vrede

 

 

Winterrooster

 

 H. Missen in onze parochies

 

 

 

Woensdag: 01 februari 2023 

 

Nunhem:

9.30 u. H. Mis in de kerk

-ter ere van St Servaas voor een bijzondere intentie;

-voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot

 

 

 

Donderdag: 02 februari

 

Haelen:

9.00 u H. Mis in het Par. centrum
Aan sluitend Blasiuszegen tegen keel- en andere ziekten
-Cor Verwoerd

 

Neer:

19.00 u. – 19.30 u. Par. centrum Aanbidding v.h. uitgestelde Allerheiligste

 

 

 

vrijdag: 03 februari  1e vrijdag van de maand

 

Horn:

9.30 u. H. Mis in Daalakkerserf  bgv. 1e vrijdag

 

Haelen:

19.00 u. H. Mis in de Horst bgv. 1e vrijdag

 

 

 

zaterdag: 04 februari  Naamdag van St. Agatha patrones Schutterij

 

Horn:

17.45 . H. Mis in Daalakkerserf
 Aansluitend Blasiuszegen tegen keel-en andere ziekten.
-Truus El Biyadi-Jetten;
-Els  Korten-Coolen;
-overl. ouders Hoogmans-Montulet;

 

Haelen:

18.00 u. H. Mis in het parochiecentrum 
-jrd. Arnoldien en Pierre van Heugten – Hendrix;

-jrd. Sef en Annie Timmermans – Tegelaers;

-Gerda Roumen;

-levende en overl. leden van Schutterij St. Agatha, nms
 Schutterij St. Agatha;

 

Nunhem:

19.15 u. H. Mis in de kerk. Aansluitend Blasiuszegen tegen keel-en andere ziekten
-voor de zielenrust van Gemma Meddens;

-voor Mia Coenen-Cox vanwege haar verjaardag.

 

 

 

Zondag: 05 februari

 

Buggenum

9.30 u. H. Mis in de Roffert               voor het gehele cluster
Aansluitend Blasiuszegen tegen keel-en andere ziekten
-voor alle zieken en overledenen van de parochie;

 

Haelen:

11.00 u. GEEN VIERING                                       winterrooster

 

 

 

 

Maandag: 06 februari

 

Haelen:

19.45 u – 22.00 u. Parochiecentrum: Openingsavond Vastenactie 2023  Hartelijk Welkom aan iedereen die belangstelling heeft. Vrij toegankelijk.

 

 

 

Dinsdag: 07 februari

 

horn:

9.00 u. h. mis in de dagkerk

 

 

 

Woensdag: 08 februari

 

nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk
-voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot.

 

 

 

 

Donderdag: 09 februari

 

Haelen:

9.00 u. H. Mis in de dagkerk

 

 

 

 

Zaterdag:  11 februari

 

Haelen:

18.00 u. H. Mis in het Par.centrum voor het gehele cluster
-Mia Seerden–Verwielen;

-Mia Kurvers–Philipsen;

 

Buggenum:

19.00 u. GEEN VIERING                                       winterrooster    

 

 

 

Zondag: 12 februari   

 

nunhem:

09.30 u. H. Mis in de kerk.                 voor het gehele cluster
-voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen.

 

horn:

11.00 u. geen viering                                           winterrooster

 

 

 

Dinsdag: 14 februari       

 

Horn:

9.00 u. H. Mis in de dagkerk

 

Heythuysen:

20.00 u.- 21.30 u.  gezamenlijke doopvoorbereiding

 

 

 

Woensdag: 15 februari 

 

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk

-zielenrust van Jean Verstegen en Catharina Ingenhut;

-voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot.

 

 

 

donderdag: 16 februari 

 

Haelen:

9.00 u. H. Mis in het Par. centrum

1e dag van de noveen tot de goddelijke Barmhartigheid
Breng vandaag de zachtmoedige en nederige zielen en de zielen van de kleine kinderen bij Mij en dompel hen in mijn barmhartigheid.”  

 

 

 

Zaterdag: 18 februari  vooravond van Vastelaovendj

 

Haelen:

17.30 u. Vastelaovesveering inne Kêrk
-Mia Janssen – Moonen;                      

 

Horn:

19.00 u. Vastelaovesveering inne Kêrk

-Ocky van der Linden-Bijvank;

-levende en overl. leden van CV. Ver. ‘De Sjaopsköp”

 

Buggenum:

19.30 u. vastelaovesveering inne Kêrk
- voor alle overledenen en levende leden van de Carnavalsvereniging en voor de Buggenumse gemeenschap;

 

 

 

Zondag 19 februari

 

Nunhem:

9.30 u. Vastelaovesveering inne Kêrk
-voor alle levende en overl. leden van de carnavalsverenigingen;

 

 

 

Dinsdag: 21 februari          

 

Horn:

9.00 u. GEEN VIERING tgv. Carnaval

 

 

 

Woensdag: 22 februari                                                       

 

Nunhem:

 9.00 u. H. Mis in de kerk  tgv.  Aswoensdag wijding van de as en uitdelen van het Askruisje-

 

Buggenum:

18.00 u. H. Mis in de kerk tgv. Aswoensdag wijding van de as en uitdelen van het Askruisje
- Voor aller welzijn;

 

Haelen:

18.00 u. H. Mis in de kerk tgv. Aswoensdag wijding van de as en uitdelen van het Askruisje

 

Horn:

19.15 u. H. Mis in de kerk tgv. Aswoensdag wijding van de as en uitdelen van het Askruisje
-1e gest. jrd. voor Christien Dings, nms. de vrijwilligers;

 

 

 

 

Donderdag  23 februari:

 

Haelen:

9.00 u. H. Mis in het Par.centrum

 

 

 

Zaterdag: 25 februari  vooravond van de 1e zondag in de 40-dagentijd

 

Haelen:

18.00 u. H. Mis in het par. centr.      voor het gehele cluster

-Levende en overl. leden familie Kockelkoren - Ritzen

-Veef Veugen - Boonen

-Joke Effing

 

Buggenum:

19.00 u. GEEN VIERING                                       winterrooster

 

 

 

 

zondag 26 februari:

 

Nunhem:

9.30 u H. Mis in de kerk                     voor het gehele cluster
-ter ere van St. Servaas uit dankbaarheid ;

-voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna Franssen.

 

Horn:

11.00 u. geen viering                                       winterrooster

 

 

 

 

Dinsdag: 28 februari

 

horn:

9.00 u. H. Mis in de dagkerk

 

Neer:

20.00 u.- 21.30 u.  Parochiecentrum  Bijbelavond

 

 

 

       


DE H. MISSEN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN
Horn:
(weekeinde)      https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live
Nunhem: (woensdag en weekend)
 http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek
In Nunhem worden alle vieringen verzorgd met Gregoriaanse zang.
** In Horn worden alleen de H. Missen die plaatsvinden in de kerk gestreamd.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Contactgegevens

Pastoor Patrick Lipsch
Bergerstraat 11 Neer,
pastoor@federatiekana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj
Schepenbank 17, 6081DB Haelen,
kapelaan@federatiekana.nl
Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001

 

Parochie St. Aldegundis Buggenum:

Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum
Tel: 06-39837683
Email: buggenum@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404

 

Parochie St. Lambertus Haelen:

Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen
Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u.
Tel. 0475-593712
Email: haelen@federatiekana.nl
Bankrekening: NL75RABO01186.00.508                                  

 

Parochie St. Martinus Horn:

Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn
Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u.
Tel. 0475-581234
Email: horn@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00

 

Parochie St. Servatius Nunhem:

Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem
Secr.: K.B.: J.P. Adams 
Tel. 0475-594245
Email: nunhem@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL86 RABO 0118601474