Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor Patrick Lipsch Bergerstraat 11 6086 BL Neer e-mail: plipsch@gmail.com tel: 510105 bij urgentie: 06 54761208
Kapelaan Rajan Nesaiyan Schepenbank 17 6081 DB Haelen 

e-mail: snarul@icloud.com tel: 591622 bij urgentie 06-47755001  

 

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

21 nov. - 29 nov. 2020: 

* De H. Communie uitreiken is toegestaan.

Natuurlijk volgens de strikte regels en voorschriften van de Bisschoppen

 

* * Zinvol  -  Zin-vol: Camus
‘Loop niet voor me uit, want ik kan je misschien niet volgen.

Loop niet achter me, want ik ben geen leider.

Loop gewoon naast me, en wees mijn vriend.’            

 

* * *Installatie Pastoor Constantijn Dieteren* * * https://twitch.tv/sxcsolutions

Zondag 22 november a.s. vindt om 14.00 u. de installatie plaats van Pastoor Constantijn Dieteren als pastoor van o.a. de parochie Schin op Geul.

Vanwege de covid-regels mogen er niet meer dan 30 mensen bij de installatie aanwezig zijn. De oplossing is gevonden in het streamen van deze plechtigheid. U kunt thuis de feestelijke aanstelling volgen op uw computer, i-pad, telefoon, tablet, tal van mogelijkheden dus. De link naar de uitzending is: https://twitch.tv/sxcsolutions daar kan iedereen meekijken deze link blijft 14 dagen actief.

Wilt u hem feliciteren bij de officiële aanvaarding van zijn taak als pastoor dan volgt hier zijn adres:

Pastoor Constantijn Dieteren, Hoogbeek 23 6305 BH Schin op Geul.

Vanaf deze plek alvast Pastoor, van harte proficiat, Gods ruime zegen en alle succes.

 

Overzicht H. Missen in de komende week:  Alles onder voorbehoud
*  *  NEEM VOLDOENDE 1 ½ mtr. AFSTAND VAN ELKAAR IN ACHT * *

 

Op dit moment gelden tot 01 december de volgende regels.

·         de Missen door de week vinden weer plaats zoals gebruikelijk.

·         de Missen in het weekend vinden ook weer plaats zoals gebruikelijk. Meer informatie over de tijdstippen is te vinden op de website van de parochie en in de nieuwsbrief die u op papier kunt meenemen vanuit de kerk of via de mail kunt ontvangen.
.         Uitvaarten vanaf 19 november tot 100 personen toegestaan.

Voor alle Missen gelden de volgende regels:

·         u dient zich aan te melden, dit kan bij binnenkomst in de kerk en via het telefoonnummer:
          Horn: Parochiecentrum 581234; Haelen: Parochiecentrum 593712; Nunhem: 594245
          Buggenum: 06-39837683;

·         per viering zijn dertig gelovigen toegestaan;

·         verder gelden voor het bijwonen van de Missen de voorzorgsmaatregelen zoals die op dit moment actueel zijn (we houden onderling 1,5 meter afstand, bij binnenkomst uw handen ontsmetten).

·         bij uitvaarten geldt vanaf 01 december een maximum van 100 personen.

 

Overzicht H. Missen in de komende week: 

Attentie: Elke zondag om 9.30 u. en woensdag om 9.00 u. en elke zondag of zaterdag is ofwel om 9.30 u. ofwel om 19.15 u de H. Mis vanuit Nunhem te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek

 

Zaterdag: 21 nov.
Vooravond van het Hoogfeest van Christus Koning van het heelal
tevens laatste zondag van het liturgisch jaar. (A)

Nunhem:16.00 H. Mis -
Int;

- voor de leden voor de leden van de Congregatie van de zusters Dominicanessen van Bethanië.

 

Haelen: 18.00 u. H. Mis                                                                          

Buggenum: 19.15 u. H. Mis                                                                       

Int:
- voor alle zieken en overledenen van de parochie;
Orgel: Marie-Louise Leijnse

 

Zondag: 22 november
Hoogfeest van Christus Koning van het heelal
tevens laatste zondag van het liturgisch jaar. (A)

 

Nunhem 09.30 u. Latijnse hoogmis van het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal, tevens laatste zondag van het liturgisch jaar met de wisselende gezangen uit de gregoriaanse mis Dignus est Agnus en de vaste gregoriaanse gezangen uit de XIe Mis en Credo III.

Int:
- uit dankbaarheid ter ere van Sint Servaas.                                                                    

Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek

Horn: 11.00 u. H. Mis                                                                             
Int:
- om Gods zegen voor Pastoor Constantijn Dieteren die vanmiddag in de kerk van Schin op Geul wordt

  geïnstalleerd als Pastoor van de parochies Schin op Geul, Oud-Valkenburg, Sibbe-IJzeren en

  Valkenburg;
- Ter ere van OLVrouw van Lourdes en voor alle intenties die bij Maria zijn neergelegd tijdens de
   bedevaart in 2019 en 2020;
- Voor de levende en overleden leden van Kerkkoor St. Martinus Horn;
- Voor de levende en overleden dirigenten en organisten;
Zang: Cantors    Lector: Marjo Smeets     Koster: mw. A. Vermeulen     Gastvrouw: Marjo Smeets

Dinsdag: 24 november
HH. Andreas Dung Lac, priester en gezellen martelaren van Vietnam

Horn: 09.00 u. H. Mis -                                                                                     
Int:

 - voor alle zieken i. h. b. voor een zeer ernstig zieke 

 

Woensdag: 25 november
Catharina van Alexandrië, maagd en martelares.

Nunhem: 09.00 u. H. Mis van de gedachtenis van de H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares tevens van woensdag in de 34e week door het jaar.                   

Int:

- voor de zielenrust van Alfredo Blascetta;

- voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot.


Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek      

Donderdag: 26 november

Haelen: 09.00 u. H. Mis                                                                          

 

Zaterdag: 28 november
Vooravond van de 1e zondag in de Advent Jaar (B)  

 Z. Helena Maria Stollenwerk, maagd

Horn: 17.45 u. H. Mis                                                                             
Int:   

- gest. jrd. Anna Meevissen en overl. ouders Meevissen-Graef

- jrd. overl. fam. Schroën-Palmen;

Zang: Cantor                              Lector: Jetske Gilsing                          Gastvrouw: Jetske Gilsing

Nunhem: 19.15 u. Latijnse avondmis van de 1e zondag van de Advent (B-jaar) met de wisselende gezangen uit de gregoriaanse mis Ad te levavi en de vaste gregoriaanse gezangen uit de XVIIe Mis en Credo IV.

Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek

Zondag: 29 november
1e zondag in de Advent.Tevensbegin van het nieuw liturgisch jaar. (B)

Buggenum 09.30 u. H. Mis                                                                     
Int:
- voor alle zieken en overledenen van de parochie;

Orgel: Marie-Louise Leijnse


Haelen: 11.00 u. H. Mis                                                                          
Int:
- jrd. mevr. Sophie van Hinsberg;
- jrd. Pastoor W. Poelman;
- jrd. Louis Hendrix en Toos Hendrix- Vermeulen;
- Trien Verhoeven–Schuman;
- Truus en Chris Kuijpers - Snijders

 

* Gedoopt:

Haelen:op zondag 15 november in de parochiekerk

-      Lilly Hotterbeekx,  Kloosterveld

-      Jaimy Hogendorp, Roggelseweg

Van harte proficiat en moge jullie leven lang en gelukkig zijn.


*************************


                                                              *** Kerstmis ***
Horn: Vooruitlopend op Kerstmis
, kunnen wij ualvast meedelen dat er helaas de komende Kerstmis GEEN Kersttentoonstelling zal zijn in onze kerk, zoals u in de afgelopen 9 jaren van ons gewend bent. Er voor de 10e maal voor gaan, was van het begin af aan ons streven.

I.v.m. de covid-19 maatregelen is het dit jaar niet mogelijk.

Wat wél mogelijk is, en ook zal gebeuren, is het opzetten van de grote Kerststal in de Kerk. Op bepaalde tijden zijn met de Kerstdagen inloopmomenten gepland, waardoor er voor u de mogelijkheid is de Kerststal te bezoeken en een kaarsje op te steken. Aan de kinderen is ook gedacht, voor hen wordt een speciale wensboom bij de kerststal geplaatst waarin zij een wens kunnen ophangen.
Op die manier hopen wij toch, ondanks alle regels, het Kerstgevoel dichterbij u te brengen.

Dus… houdt u de berichten de komende tijd goed in de gaten i.v.m. het bekendmaken van de exacte openingstijden.   

Tot Slot: Danken:

Op een dag vroegen de leerlingen aan rabbi Simeon: “Waarom viel het manna niet in één keer uit de hemel in plaats van elke dag opnieuw?”

De rabbi vertelde: “Een koning had een zoon en gaf hem eenmaal per jaar al wat hij nodig had om te leven. Die zoon kwam zijn vader slechts één keer per jaar danken.” Toen besloot de vader: ‘Ik zal mijn zoon elke dag te eten geven.’ En de zoon dankte zijn vader elke dag.”

Naar een joods verhaal Uit: Een parel voor Elke dag, Averbode, 2012


Websites:

Onze parochie heeft ook eigen websites waar u terecht kunt voor info over kerkdiensten, belangrijke informatie over b.v. dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar, contactpersonen/contact enz. 

Hieronder kunt u zien welke websites online zijn: www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.