Kerkberichten

Op deze pagina ziet u de berichten van onze parochie St. Martinus.

Hieronder staan de contactgegevens van onze Pastoor en Kapelaan:

Pastoor Patrick Lipsch
Bergerstraat 11, 6086 BL Neer.
E-mail: pastoor@federatiekana.nl 
T
el: 0475-510105. Bij urgentie: 06 54761208.

Kapelaan Rajan Nesaiyan
Schepenbank 17, 6081 DB Haelen.
E
-mail: kapelaan@federatiekana.nl 
Tel: 0475-591622. Bij urgentie
06-47755001. 

 

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 0475-581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50 RABO 0123 4011 00
horn@federatiekana.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

01. juni t/m 30 juni. 

 

** Aanbidding van het Allerheiligste:  De eerstvolgende aanbiddingsavond is op donderdag 06 juni 19.00 u. in de dagkerk in Horn Wij komen samen, o.l.v. de Pastoor of de kapelaan rond het uitgestelde Allerheiligste. Een half uurtje van gebed, zang en overweging. Een moment van stilte, bezinning en verbondenheid in onze jachtige wereld. Aansluitend is er koffie of thee in het parochiecentrum. Iedereen is  van harte welkom

** H. Mis in de Mariakapel  De Mei-maand is alweer voorbij. Onze hartelijke dank gaat naar alle mensen die zo trouw de vieringen bijwoonden in deze Mariamaand. De priesters  en ook aan de mensen uit de buurt die deze kapelletjes beheren, voor het beschikbaar stellen. Dank aan hen die ze kapel het hele jaar door onderhouden en zorgen dat er een vers bloemetje staat, zorgen dat de vlag is uitgestoken, dat we een kaarsje kunnen opsteken, zorgen dat er alles is en voor koffie zorgen. Dank u wel voor uw inzet.
De H. Missen vinden op de dinsdag weer plaats zoals gewoonlijk is de eigen kerk of dagkapel. Daar bent welkom, ook in juni.

** Mariakapel open:  De Mariakapel in de kerk in Horn is t/m september dagelijks open. U kunt er dagelijks terecht tussen 10.00 – en 18.00 u. Voor een persoonlijk gebedje, om een kaarsje op te steken voor iemand die dat nodig heeft, voor een gebedje of zomaar even als rustpunt op uw tocht.
U bent Welkom, Maria wacht.

** Korenontmoetingsmiddag:  Voor het  tweede jaar organiseert federatie KANA een Korenontmoetings middag voor de kerkkoren van onze  parochies en wel op zaterdag 22 juni a.s.  De koren die deelnemen ontmoeten elkaar in Neer in het parochiecentrum en worden welkom geheten door pastoor Patrick Lipsch en kapelaan Rajan Nesaiyan.  Tijdens deze middag brengt elk koor een paar door hen gekozen liederen ten gehore, en vervolgens een ingestudeerd lied dat alle koren samen zingen. De avond wordt besloten met een gezamenlijke H. Mis in de parochiekerk van Neer, muzikaal verzorgd door de gezamenlijke kerkkoren van onze federatie KANA. Het belooft een gezellige en leerzame middag te worden, die ook het volgend jaar 2025 voor herhaling vatbaar is.  Aanvangstijd  is vanaf 15.00 u.

** Gezamenlijke Doopvoorbereiding en Aanmelden Doopsel  in 2024, vindt plaats op dinsdag 11 juni; om 20.00 u. in de Credo-parochiezaal Biesstraat 2a te Heythuysen. Attentie: Meld u tijdig aan bij: Jeanine van de Kruijs via e-mail: dopen@federatiekana.nl   Overzicht data: in 2024: 9 juli; 13 augustus; 19 september; 08 oktober; 12 november; 19 december;

** Bijbelavond: We zien u graag weer in juni op de laatste dinsdag van de maand. Op 25 juni is de plaats waar we samenkomen in het parochiecentrum in Haelen. Graag tot ziens.

** We gaan weer naar Lourdes:
Na drie zeer succesvolle bedevaarten, gaan we ook dit jaar 2024 weer naar Lourdes met onze federatie-parochies. Het is de bedoeling dat deze reis naar Maria plaatsvindt van 19 t/m 27 september. Net zoals voorgaande jaren met reisorganisatie: Het huis van de Pelgrim, gespecialiseerd in Bedevaartreizen o.a. naar Lourdes. We reizen weer met een eigen parochiepriester en, indien voldoende aanmeldingen, zoveel mogelijk mensen uit onze eigen omgeving. Wij nodigen u van harte daarvoor uit. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Huis voor de Pelgrim:  www.huisvoordepelgrim.nl  maar u kunt ook contact opnemen met  Nancy Smeets, (0475-581519) voor informatie over deelname aan deze reis.

                                                                                                                      pRIESTERW
** Aldegundisnoveen Buggenum: 
Op zaterdag 15 juni begint de jaarlijkse Aldegundisnoveen. Negen dagen lang wordt gebeden op voorspraak van de H. Aldegundis om een bepaalde gunst te verkrijgen. B.v. om een genezing, om uitzicht in een schijnbare uitzichtloze situatie. Dit gebed of een bepaalde versterving, helpen ons om, ons tijdens deze dagen, speciaal op God te kunnen richten, naar zijn stem te zoeken en antwoord te vinden. Ten dele is dit antwoord ook te vinden in het leven van de heilige die we om voorspraak aanroepen en die ons een voorbeeld heeft nagelaten. Zo richten wij ons tot Aldegundis als voorspraak, om de manier waarop zij de ziekte kanker heeft verdragen. Voor dit gezamenlijke gebed wordt iedereen van harte uitgenodigd. Elke avond om 18.30 u. van zaterdag 15 juni t/m 22 juni in de Aldegundiskapel te Buggenum. Op zondag 23 juni wordt de Noveen besloten met de Sacraments-/ Aldegundisprocessie, aansluitend aan de H. Mis van 09.30 u.

**  Kleding inzamelactie Mensen in Nood te Haelen:  Heeft onlangs in April de gigantische hoeveelheid kleding, schoenen, dekens enz. opgebracht van 640 kilogram in totaal.  Onze hartelijke dank voor deze geweldige steun.

** De Kerkdeur-Pinkstercollecte t.b.v. de Ned. Missionarissen heeft in Horn € 103,80 opgebracht. Hartelijk dank aan de gulle gevers.
 
** Zomerrooster:  De komende maand op zaterdag 06 juli  gaat het zomerrooster weer in. Dat is van kracht tot 19 augustus. Dat betekent dat in onze federatie KANA in elke parochie in het weekeinde om de twee weken een H. Mis zal zijn.  Kijkt u daarom de parochieberichten goed na.                                                                            
                                                                                                          
                                                                                                                           
Gedoopt:      

 

 

 

                                           Haelen en Nunhem
               Deviniyo Jacobs
, Windmolenven Haelen
               Valentina van Boxtel, Siem Boonenstraat Haelen
               Robin Ranft , Roggel
               Proficiat, en moge jullie leven lang en gelukkig zijn.

 

                                                                                                             Getrouwd:

                                                                          Haelen:
In Polen trouwden op 18 mei                          
Albert Rijs en Ania Szargiej
PROFICIAT. Wij wensen jullie Gods zegen voor een gouden toekomst

 

                                                                       Priesterwijding:
Oud parochiaan uit Neer:                                                                                                                                         
Frits Hendriks,
werd op 25 mei jl. in ’s Hertogenbosch priester gewijd.

Van harte gefeliciteerd en Gods rijkste zegen in zijn priesterleven.           

 

                                                                       Overleden:

 

                                            Horn:
           Mw. Riek Tromp-de Klein, 90 jaar voorheen Graaf Janstraat

          Dhr. Sef Graef, 86 jaar, Bergerweg

Mogen zij nu voor altijd leven in Gods eeuwige vrede 

 


DE H. MISSEN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN

** In Horn worden alleen de H. Missen die plaatsvinden in de kerk  gestreamd.

https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live. Nunhem: (weekend)  http://nunhem.nl/live of op: Vieringen in de Servaaskapel worden niet gestreamd. https://www.facebook.com/nunhemkroniek tevens worden alle vieringen verzorgd met Gregoriaanse zang.

* Attentie: Live-stream vanuit de Servaaskapel is niet mogelijk.

**Aanleveren misintenties: Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de volgende Parochie-nieuwsbrief is het wenselijk om deze door te geven VÓÓR19 juni  Bij voorbaat dank.

 

                                                               H. Missen in onze parochies

                                                              01 juni  2024 – 30 juni 2024


zaterdag:       01 juni      

     Haelen:

Deze H. Mis Vervalt

     Horn:

17.45 u. H. Mis
-jrd. voor overl. ouders Smeets-Demarteau en voor overl. familieleden;
-Henk Arts;

     Buggenum:

19.00 u. H. Mis in de kerk
-jrd. voor Ves Brabander;

 

zondag:         02 juni 

     Nunhem:

09.30 u.H. Misin de kerk
-voor de zielenrust van pastoor mgr. Wim Delhoofen;
-voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen.

     Haelen:

10.00 u. H. Mis Sacramentsprocessie naar Magdalenahof. Tantum Ergo in de kerk met aansluitend processie en H. Mis in de tuin.
-Ria van Esche-Criens:

 

dinsdag:        04 juni  

     Horn:

09.00 u. H. Mis in de dagkerk

 

woensdag:   05 juni                                        H. Bonefatius en gezellen, martelaren

     Nunhem:

09.00 u. H. Mis in de Servaaskapel

 

donderdag:   06 juni     

     Haelen:  

09.00 u. H. Mis in de dagkapel

     Horn:

19.00 u.Aanbidding van het uitgestelde Allerheiligste in de dagkerk.

               Aansluitend bent u welkom in het parochiecentrum

 
vrijdag:          07 juni

     Horn:

09.30 u. H. Mis in Daakakkerserf  1e vrijdag van de maand

-voor de zielenrust van mw. Riek Tromp-de Klein, nms. de Seniorenvereniging

-voor de zielenrust van Sef Graef nms. de Seniorenvereniging

     Haelen:

19.00 u. H. Mis in de Horst 1e vrijdag van de maand

 

zaterdag:       08 juni                                 

    Horn:

17.45 u. H. Misin de kerk, tevens Dankviering Communicanten
-voor de zielenrust van mw. Jet Dohmen-Frenken;

     Nunhem:

19.15 u. H. Mis in de kerk
-voor de zielenrust van Gemma Meddens;
-voor de zielenrust Christine Adams van de Laarschot.

 

zondag:          09 juni 

     Buggenum:

09.30 u. H. Misin de kerk

-gest. jrd. Helena Emonts;

-Jac Schaeken en overl. familie;

     Haelen:

11.00 u. H. Mis in de kerk

 

dinsdag:        11 juni                                         * Dekenale bedevaart naar Banneux *

     Horn:

09.00 u. deze H. Mis Vervalt


woensdag:    12 juni         

     Nunhem:

09.00 u. H. Mis  in de Servaaskapel                                                         

 

Donderdag:  13 juni                                          * H. Antonius van Padua *

     Haelen:

09.00 u. H. Mis in de dagkapel

 

zaterdag:      15 juni    

      Haelen:

18.00 u. H. Mis in de kerk

      Buggenum:

18.30 u. Aldegundis noveen in de kapel                                            1e dag

      Buggenum:

19.00 u. H. Mis in de kerk
-gest. jrd. Frits Sillekens en Toos Sillekens-Verlinden

 

zondag:         16 juni

     Nunhem:

09.30 u. H. Mis in de kerk

-ter ere van Sint Servaas bij een verjaardag; 
-voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna Franssen;
-voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot.

     Horn:

11.00 u. H. Mis in de kerk

-zeswekendienst voor Riek Tromp –de Klein;

-jaard. overledenen van de fam. Schroën-Palmen;

     Buggenum:

18.30 u. Aldegundis noveen in de kapel                                            2e dag

 

maandag:      17 juni

    Buggenum:

18.30 u. Aldegundis noveen in de kapel                                            3e dag


dinsdag :        18 juni       

     Horn:

09.00 u. H. Mis in de dagkerk

     Buggenum:

18.30 u. Aldegundis noveen in de kapel                                            4e dag

 

Woensdag:    19 juni            

      Nunhem:

09.00 u. H. Mis in de Servaaskapel

      Buggenum:

18.30 u. Aldegundis noveen in de kapel                                            5e dag

 

Donderdag:   20 juni

        Haelen:

09.00 u. H. Mis in de dagkapel
-
jrd. voor Liny Kruders

      Buggenum:

18.30 u. Aldegundis noveen in de kapel                                            6e dag


vrijdag:          21 juni

     Buggenum:

18.30 u. Aldegundis noveen in de kapel                                            7e dag


zaterdag:       22 juni

     Horn:

17.45 u. deze H. Mis Vervalt

     Buggenum:

18.30 u. Aldegundis noveen in de kapel                                            8e dag

     Nunhem:

19.00 u. H. Mis in de kerk
-voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen;
-voor de zielenrust van Jean Verstegen en Catharina Ingenhutt.

 
zondag:          23 juni

    Buggenum:

09.30 u. H. Mis in de kerk met aansluitend Sacraments- / Aldegundisprocessie, met deze processie wordt de Aldegundisnoveen besloten                 9e dag
-gest. jrd. Tiny van Bilsen-Schreurs

    Haelen:

                         Doop:

11.00 u. H. Mis in de kerk

15.00 u. Romina van Susteren

 

 

dinsdag:         25 juni

     horn:

09.00 u. H. Mis in de dagkerk

       Haelen:

11.00 u. Deze H. Mis VERVALT

       Neer:

20.00 u. Bijbelavond in het Parochiecentrum in Neer. Aansluitend koffie in het
                                                                                                                                       Par.centr

 

woensdag:     26 juni   

     Nunhem:

09.00 u.H. Mis in de Servaaskapel


donderdag:   27 juni

 

     Haelen:

09.00 u. H. Mis in de dagkapel

 
zaterdag:       29 juni                                 * Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus Apostelen *

     Haelen:

18.00 u. H. Mis in de kerk
-jrd. Lies en André Vossen- Hendrix en voor tante Lies;

     Buggenum:   

19.00 u. H. Mis in de kerk

-jrd. voor Ves Brabander;


zondag:         30 juni

 

     Nunhem:

09.30 u. H. Mis in de kerk
-ter ere van Sint Servaas uit dankbaarheid;
-voor de zielenr. van Zr. Christofoor Tielenburg v.d. kleine zusters van de H. Jozef.

     Horn:

11.00 u. H. Mis in de kerk
-zeswekendienst voor Sef Graef;

-Lies Joosten-Geelen;

-overl. ouders Lia en Jan Meevissen-Rutjens en Anne Meevissen;

-gest. jrd. Pierre en Cornelia Vermeulen-Linssen;
-Ton Hendrickx;

-gest. jrd. Nard Meijs;
-voor een 85e verjaardag;

      Haelen:    Doop:

Niels van Knippenberg

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Contactgegevens:

Pastoor Patrick Lipsch
Bergerstraat 11 Neer,
pastoor@federatiekana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj
Schepenbank 17, 6081DB Haelen,
kapelaan@federatiekana.nl
Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001

 

Parochie St. Aldegundis Buggenum:

Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum
Tel: 06-39837683
Email: buggenum@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404

 

Parochie St. Lambertus Haelen:

Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen
Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u.
Tel. 0475-593712
Email: haelen@federatiekana.nl
Bankrekening: NL75RABO01186.00.508                                  

 

Parochie St. Martinus Horn:

Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn
Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u.
Tel. 0475-581234
Email: horn@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00

 

Parochie St. Servatius Nunhem:

Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem
Secr.: K.B.: J.P. Adams 
Tel. 0475-594245
Email: nunhem@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL86 RABO 0118601474