Kerkberichten

Op deze pagina ziet u de berichten van onze parochie St. Martinus.

Hieronder staan de contactgegevens van onze Pastoor en Kapelaan:

Pastoor Patrick Lipsch
Bergerstraat 11, 6086 BL Neer.
E-mail: pastoor@federatiekana.nl 
T
el: 0475-510105. Bij urgentie: 06 54761208.

Kapelaan Rajan Nesaiyan
Schepenbank 17, 6081 DB Haelen.
E
-mail: kapelaan@federatiekana.nl 
Tel: 0475-591622. Bij urgentie
06-47755001. 

 

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 0475-581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50 RABO 0123 4011 00
horn@federatiekana.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

01. mei t/m 31 mei. 

 

Terugblik op de inwonersbijeenkomsten over toekomst
parochiegemeenschappen in federatie KANA
In maart en april werd in elke parochie van federatie KANA (Buggenum, Haelen, Heibloem, Horn, Neer, Nunhem en Roggel) een inwoners-bijeenkomst georganiseerd. Pastoor Patrick Lipsch, Wim Engels, Wim Janssen  en Louis Vermeulen - allen lid van het bestuur van Federatie KANA - hebben verteld over de huidige situatie in elke parochie en de federatie. Vervolgens kon-den de aanwezigen hierop reageren en ideeën inbrengen. Het bestuur heeft deze bijeenkomsten als zeer waardevol ervaren en is dankbaar voor en verheugd over de vele suggesties en de positieve, inspirerende houding van (veruit) de meeste aanwezigen. Het aantal belangstellenden per parochie varieerde tussen de 13 en 55 inwoners. De komende maanden gaat het bestuur het concept beleidsplan verder uitwerken, waarbij natuurlijk wordt bekeken welke sug-gesties te realiseren zouden zijn en kunnen worden opgenomen in het definitieve beleidsplan. Degenen die zich daarvoor hebben ingeschreven, ontvangen hierover te zijner tijd bericht.  

Gebed voor Moederdag (zondag 12 mei)

God, omdat u niet overal tegelijk kunt zijn,
heeft u ons moeders gegeven.

Dank u voor haar sterke liefde,
haar koesterende handen,
haar luisterende hart,
haar wijze raad.

Wij bidden u voor alle moeders.
Voor moeders in rijkdom en armoede,
met een carrière of op de vlucht,
jonge moeders en oude moeders,
moeders met kinderen en zonder,
en moeders die een kind verloren,
voor moeders die blaken van vertrouwen,
of gekweld worden door twijfel en vragen.

Voor al die moeders bidden wij.
Laat hen merken dat u met hen bent.
Bevestig hen in het goede dat ze doen.
Geef hen vreugde en vrede.
Zo bidden we voor vandaag, morgen, alle dagen,
tot in eeuwigheid. Amen

Meimaand Mariamaand

In de Meimaand Mariamaand worden elke week H. Missen gehouden in:

Mariakapel Buggenum – donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 mei om 7.00 uur in de ochtend

Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel Haelen - donderdag 2, 16, 23 en 30 mei om 9.00 uur in de ochtend

Mariakapel Horn – dinsdag 7, 14, 21 en 28 mei om 9.00 uur in de ochtend

Dodenherdenking 
Op zaterdag 4 mei worden in de parochiekerken van Heythuysen (18.45 uur), Buggenum (19.00 uur) Horn (19.15 uur) en  kerkhof Haelen (19.45 uur, vertrek vanaf het oude gemeentehuis), vieringen gehouden bij gelegenheid van Dodenherdenking.

Processies
Op zondag 5 mei vindt in Nunhem de jaarlijkse Sint-Servaasprocessie plaats, met dit jaar als hoofdcelebrant onze hulpbisschop Mgr. E de Jong. De processie vertrekt om 9.30 uur vanaf de Sint-Servatiuskerk. Bij de Sint-Servaaskapel in Nunhem wordt dan de H. Mis gevierd en traditiegetrouw wordt op zaterdag 4 mei een bloementapijt gelegd.

Op zondag 26 mei is de processie op Hornerheide in Horn, aanvang 10.00 uur.​​

 

Priesterwijding Frits Hendriks

Onze oud-parochiaan uit Neer mag op zaterdag 25 mei om 10.30 uur in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch de priesterwijding ontvangen uit handen van Mgr. de Korte. De dag erna zal hij in de Antonius Abtkerk in Wijchen zijn eerste H. Mis opdragen om 11.00 uur. Wij wensen deze neomist een mooie wijding en zeer veel geluk en zegen in zijn priesterleven!

Lourdesreis
Op woensdagavond 8 mei wordt een informatieavond over de Lourdesreis georganiseerd inhet parochiecentrum in Neer, aanvang 20.00 uur. Na het overweldigende succes van de afgelopen jaren, wordt ook dit jaar weer een reis naar Lourdes georganiseerd vanuit het dekenaat Thorn en wel van woensdag 19 tot en met donderdag 27 september. Pastoor Patrick Lipsch zal als parochiepriester meereizen.

De negendaagse reis gaat per bus met ‘Het huis voor de Pelgrim’ naar Lourdes in Zuid-Frankrijk en tijdens deze reis wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden. Onderweg naar Lourdes worden enkele interes-sante plaatsen in Frankrijk bezocht, om zo ook samen op te trekken tijdens onze reis. Meer informatie over de reis is te vinden op de website van het Huis voor de Pelgrim: www.huisvoordepelgrim.nl, maar u kunt ook contact opnemen met Pastoor Lipsch (06-54761208) of Nancy Smeets (0475-581519) voor meer informatie over deelname aan deze reis.

Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding

De volgende bijeenkomst voor de Doopvoorbereiding staat gepland op dinsdag 14 mei om 20.00 uur in de Credo-parochiezaal, Biesstraat 2a in Heythuysen. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 11 juni, 9 juli, 13 augustus, 19 september, 8 oktober, 12 november en 19 december 2024. Voor een goede organisatie is het belangrijk om u tijdig aan te melden bij Jeanine van de Kruijs per e-mail via  dopen@federatiekana.nl


Het sacrament van het vormsel

In dit schooljaar zal deken Ed Smeets (bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie), als vormheer fungeren. Deze plechtigheid zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 17 mei om 19.00 uurin de parochiekerk in Neer voor de parochies van Haelen, Heibloem en Neer.

Dekenale Bedevaart naar Banneux – 11 juni 2024

Zoals elk jaar willen we ook dit jaar met ons dekenaat Thorn op bedevaart gaan en wel naar Banneux in België. De aanmeldingsformulieren liggen in de kerk. Deze kunt u ingevuld, samen met de verschuldigde € 25,00, in een envelop inleveren bij het parochiecentrum. Aanmelden kan tot maandag 27 mei.
Programma

ca. 8.30 uur - vertrek (exacte tijden en opstapplaat-sen volgen nog)

11.00 uur - H. Mis in de Franciscuskapel, met aan-sluitend de mogelijkheid tot een lunch op eigen gelegenheid

13.30 uur – filmvertoning in de projectiezaal over de verschijningen (optioneel)

13.45 uur – bidweg, start vanuit de Verschijningskapel (optioneel)

15.00 uur – lof- en ziekenzegening in de Boodschapskapel  

ca. 16.00-16.30 uur - terugreis

Bijbelavonden

De eerstvolgende Bijbelavond is op dinsdag 28 mei om 20.00 uur in het parochiecentrum in Neer. De toegang is gratis. Graag tot ziens bij deze avonden, u bent van harte welkom!

 

 

Gedoopt:

                                  Haelen: Odakapel
                        Gina Raaijmakers, Bosrand  Haelen

Proficiat, en moge jouw leven lang en gelukkig zijn

               
                                                              

Overleden:

Haelen:

Mw. Mien van den Eijnden-Vrenken, 97 jaar v. h. de Horst

Zuster Wijnanda van Boven, 99 jaar, Magdalenahof

Horn:

Mw. Jet Dohmen-Frenken, 91 jaar v.h. Daalakkerserf,

Mogen zij nu leven in Gods eeuwige vrede.

     

 

 

Aanleveren misintenties

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-nieuwsbrief van juni is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door te geven VÓÓR 15 MEI.

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN

WOENSDAG  01 MEI    

Nunhem

09.00 uur H. Mis in de Kerk

- voor de zielenrust van Jean Verstegen en Catharina Ingenhut

- voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot

DONDERDAG 02 MEI 

Buggenum

07.00 uur H. Mis in de Mariakapel Kapelweg

Haelen

09.00 uur H. Mis in de Fatimakapel Rootweg

Neer

19.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste

VRIJDAG 03 MEI  

Horn

09.30 uur H. Mis in Daalakkerserf 

Haelen

19.00 uur H. Mis in de Horst

ZATERDAG 04 MEI 

Horn

17.45 uur H. Mis VERVALT

19.15 uur Dodenherdenking in de kerk

Haelen

18.00 uur H. Mis in de kerk

19.45 uur Dodenherdenking kerkhof, vertrek vanaf het oude gemeentehuis

Buggenum

19.00 uur H. Mis VERVALT

19.00 uur Dodenherdenking in de kerk

ZONDAG 05 MEI Servaasprocessie

Nunhem

09.30 uur:vertrek vanuit de parochiekerk, rond 10.00 uur de votiefmis van de H. Servatius

Horn

11.00 uurdeze H. Mis VERVALT

DINSDAG 07 MEI

Horn

09.00 uur H. Mis in de Mariakapel Posthuisweg / Beurik

WOENSDAG 08 MEI                                   

Nunhem

09.00 uur H. Misin de kerk

- voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna Franssen

- voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot

Neer

20.00 uur Informatieavond – Lourdesreis in het Parochiehuis Neer

DONDERDAG 09 MEI

Buggenum

07.00 uur H. Mis in de Mariakapel Kapelweg

- voor alle zieken van de parochie

Haelen

09.00 uur Let op!   H. Mis in de kerk

Horn

10.30 uur 1e H. Communie

- voor alle communicanten

ZATERDAG 11 MEI

Horn

17.45 uur H. Mis in de kerk
- gest. jrd. echtpaar Jacobus Wiltschut en Maria Hendrikx
- voor de zielenrust van Lies Joosten-Geelen
- overl. ouders Hoogmans-Montulet
- gest. jrd. overl. ouders Francine Hendrickx-Schrijnwerkers en Ton Hendrickx

Nunhem

19.15 uur H. Mis in de kerk

- voor de zielenrust van pastoor Petrus Adams

ZONDAG 12 MEI Moederdag

Buggenum

09.30 uur H. Mis

- voor alle zieken en overledenen van de parochie                                               

Haelen

11.00 uur H. Mis in de kerk

- Piet Baats

- Zeswekendienst Mien van den Eijnden-Vrenken

MAANDAG 13 MEI H. Servatius

Nunhem

09.00 uur H. Mis in de kerk

- uit dankbaarheid ter ere van Sint Servaas

- voor het geestelijk welzijn van de levende en overleden weldoeners van de restauratie van de Servaaskapel van 1971-1972

- voor het geestelijk welzijn van de stille weldoeners van deze Servaasparochie

- voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen

- voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot                                                  

DINSDAG 14 MEI

Horn

09.00 uur H. Mis in de Mariakapel Posthuisweg / Beurik

Buggenum

13.00 uur in de kerk  Doop Deviniyo Jacobs 

WOENSDAG 15 MEI    

Nunhem

09.00 uur H. Misin de Servaaskapel

DONDERDAG 16 MEI  

Buggenum

07.00 uur H. Mis in de Mariakapel Kapelweg

Haelen

09.00 uur H. Mis in de Fatimakapel Rootweg

VRIJDAG 17 MEI

Neer

19.00 u H. Vormsel

ZATERDAG 18 MEI

Haelen

18.00 uur H. Mis in de kerk

- overleden ouders Tobben–Lahaye en zoon Leon

- om Gods zegen voor het bruidspaar Albert Rijs en Ania Szargiej

Buggenum

19.00 uur H. Mis in de kerk

- als gest. jaardienst voor Jet Theelen

ZONDAG 19 MEI Hoogfeest van Pinksteren

Nunhem

09.30 uur H. Mis in de kerk

- voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen

- voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot

Horn

11.00 uur H. Mis in de kerk
- gest. jrd. voor dierbare ouders Harrie Dings en Mia Dings-Heber

Haelen

16.00 uur Odakapel doop Valentina van Boxtel

DINSDAG 21 MEI

Horn

09.00 uur H. Mis Mariakapel Posthuisweg / Beurik

WOENSDAG 22 MEI

Nunhem

09.00 uur H. Mis in de Servaaskapel

DONDERDAG 23 MEI

Buggenum

07.00 uur H. Mis in de Mariakapel Kapelweg

Haelen

0.900 uur H. Mis in de Fatimakapel Rootweg

ZATERDAG 25 MEI

Horn

17.45 uur H. Mis VERVALT

Nunhem

19.15 uur H. Mis

- ter ere van Sint Servaas uit dankbaarheid

- voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen

ZONDAG 26 MEI

Buggenum

09.30 uur H. Mis

- als gest. jaardienst voor Toon Weijers en Lies Weijers-Smeets

Hornerheide

10.00 uur h. mis in hornerheide - Sacramentsprocessie

Haelen

11.00 uur H. Mis VERVALT

DINSDAG 28 MEI    

Horn

09.00 uur H. Mis Mariakapel Posthuisweg / Beurik

Haelen

20.00 uur Bijbelavond in het parochiecentrum

WOENSDAG 29 MEI

Nunhem

09.00 uur H. Mis in de Servaaskapel

donderdag 30 mei Sacramentsdag

Buggenum

07.00 uur H. Mis in de Mariakapel Kapelweg

- voor alle zieken van de parochie

Haelen

09.00 uur H. Mis in de Mariakapel Rootweg

ZATERDAG 01 JUNI

Horn

17.45 uur H. Mis in de kerk
- voor de zielenrust van Henk Arts

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Contactgegevens:

Pastoor Patrick Lipsch
Bergerstraat 11 Neer,
pastoor@federatiekana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj
Schepenbank 17, 6081DB Haelen,
kapelaan@federatiekana.nl
Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001

 

Parochie St. Aldegundis Buggenum:

Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum
Tel: 06-39837683
Email: buggenum@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404

 

Parochie St. Lambertus Haelen:

Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen
Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u.
Tel. 0475-593712
Email: haelen@federatiekana.nl
Bankrekening: NL75RABO01186.00.508                                  

 

Parochie St. Martinus Horn:

Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn
Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u.
Tel. 0475-581234
Email: horn@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00

 

Parochie St. Servatius Nunhem:

Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem
Secr.: K.B.: J.P. Adams 
Tel. 0475-594245
Email: nunhem@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL86 RABO 0118601474