Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor Patrick Lipsch Bergerstraat 11 6086 BL Neer e-mail: plipsch@gmail.com tel: 510105 bij urgentie: 06 54761208
Kapelaan Rajan Nesaiyan Schepenbank 17 6081 DB Haelen 

e-mail: snarul@icloud.com tel: 591622 bij urgentie 06-47755001  

 

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50 RABO 0123 4011 00
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

01 dec. t/m 31 dec.

 

Opnieuw Corona-maatregelen: De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen per 1 december uit te breiden.


In de R.K. worden voorlopig na 17.00 u. geen vieringen gehouden en dat geldt ook voor Kerstmis. Dit  besluit gaat per direct in en betreft vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 u. Daarnaast  vragen de bisschoppen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Toegang voor 100 personen.


Kerstvieringen in onze parochies:

Vrijdag 24 dec. Kerstavond: Geen vieringen i.v.m. coronamaatregel

Zaterdag 25 dec. Hoogfeest van Kerstmis: Nunhem: 09.30- Horn: 11.00 u.

Zondag 26 dec. 2e kerstdag: Buggenum Extra 9.30 u. H. Mis Haelen: 11.00 u.

Vrijdag 31 dec. Oudjaar:Vervalt vwg. coronamaatregelen.

Zaterdag 01 januari 2022: Nieuwjaar Haelen 11.00 u. voor het gehele cluster. Onder voorbehoud: aansluitend gelegenheid om elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen.

 

Het winterrooster is van kracht: Dus 2 H. Missen tijdens de weekeinden. Vanwege bijgestelde coronamaatregelen Voorlopig GEEN vieringen op de zaterdagavonden.

 

H. Missen in onze parochiekerken

 

Woensdag 01 december:

 

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk.

-bijzondere intentie ter ere van St.Servaas;

-voor Christine Adams-Van de Laarschot.

 

Donderdag 02 december:

Haelen:

09.00 u. H. Mis in de dagkapel

 

Vrijdag 03 december: 1e vrijdag van de maand

Horn

9.30 u. H. Mis in Daalakkerserf vwg. 1e vrijdag

haelen:  

Vervalt i.v.m. coronamaatregelen geen viering i.v.m. coronamaatregelen

 

Zaterdag 04 december:    2e zondag van de Advent                  winterrooster                               

Haelen:

Vervalt i.v.m. coronamaatregelen

 

zondag 05 december:      2e zondag van de Advent                   winterrooster


N
unhem:

9.30 u. H. Mis in de kerk          voor het gehele cluster
-zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen;

 

Dinsdag 07 december:

Horn:

9.00 u. H. Mis in de kerk

 

Woensdag 08 december:

 

nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk

-zielenrust van Mathias Adams en Anna Fransen

 

Donderdag 09 december:

Haelen:

9.00u. H. Mis in de dagkapel-

 

Zaterdag 11 december:  Solidaridad viering mmv.   MOV  3e Adventzondag

Horn:

Vervalt i.v.m. coronamaatregelen

Nunhem:

Vervalt i.v.m. coronamaatregelen

 

Zondag 12 december: Solidaridad viering mmv.        MOV 3e Adventzondag

Buggenum:

9.30 u. H. Mis in de kerk         Solidaridadviering MOV
-voor alle zieken en overledenen van de parochie;

Haelen:

11.00 u. H. Mis in de kerk      Solidaridadviering MOV
- zeswekendienst Ton Triepels;
-Jim Beisser;

-Piet Seerden;
-Wim Söntjens;
-voor levende en overl. leden seniorenver. Haelen
 i.h.b. Piet Seerden; Riet Joosten; Ton Triepels;

-jrd. Sophie van Hinsberg;

-jrd. overl. ouders Tjeu en Truus Verstappen-Korten;

-overl. ouders Tobben-Lahaye en zoon Leon;

 

Dinsdag 14 december:

Horn:

9.00 u. H. Mis in de kerk

 

Woensdag 15 december:

 

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in De Kerk
-voor de zielenrust van pastoor Petrus Adams;

-zielenrust van Christine Adams-Van de Laarschot.

 

Donderdag 16 december:

Haelen:

9.00 u. H. Mis in de dagkapel
-bijzondere intentie:

 

Zaterdag 18 december:  4e zondag van de Advent                   

Haelen:

Vervalt i.v.m. coronamaatregelen

 

Zondag 19 december:    4e zondag van de Advent                    winterrooster

Nunhem:

9.30 u. H. Mis in de kerk        voor het gehele cluster
- zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen;

- voor de zielenrust van Gemma Meddens.

-ter ere van Sint Servaas uit dankbaarheid;
-geestelijk welzijn stille weldoeners Servaasparochie;

 

Dinsdag 21 december:

Horn:

9.00 u. H. Mis in de kerk

 

woensdag 22 december:

 

Nunhem:

9.00 u H. Mis in de kerk.  
-Johannes Verstegen en Catharina Ingenhut;

-Christine Adams-Van de Laarschot.

 

Donderdag 23 december:  

Haelen:

9.00 u. H. Mis in de dagkapel

 

Vrijdag: 24 december: Vooravond van het Hoogfeest van Kerstmis

Haelen:

Vervalt i.v.m. coronamaatregelen

Horn:

Vervalt i.v.m. coronamaatregelen

Buggenum:

Vervalt i.v.m. coronamaatregelen

Nunhem:

Vervalt i.v.m. coronamaatregelen

 

Zaterdag: 25 december: Hoogfeest van de geboorte van Jezus.     Kerstmis

Nunhem:

9.30 u. H. Mis in de kerk
-Wiel Coenen (vwg. zijn verjrdg.)

-voor de stille weldoeners van de Servaasparochie;

-zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen;

-zielenrust van Christine Adams-Van de Laarschot.

Horn:

11.00 u. H. Mis in de kerk      voor het gehele cluster
-zeswekendienst voor Annie Smeets-Cox;
-zeswekendienst voor Harrie Boumen
;
-gest. jrd. overl. van de fam. Lutters;
-gest. jrd. Anna Meevissen en overl. ouders
-Toos Janssen-Aarts en jrd. Jo Janssen 
-Nellie Streefland-Jeuken en dochter Annette;
-Pierre van Herten;
-Jacqueline Heijnen-Geurts;
-Francine Hendrickx- Schrijnwerkers;
-Truus Giebels-Naus;
-Toos Maessen-Huijskens;
-Margriet Kirkels-Janssen;
-ouders Hubert en Clementina Schreurs-Hendriks;
-ouders Harrie en Mia Dings-Heber en overl. familie;
-ter ere van O.L.V. van Lourdes en int. cluster Kana;

 

zondag 26 december: feest v.d.H. Familie. Toewijding van het huisgezin

Buggenum: EXTRA:

9.30 u. H. Mis
-Jes Winkes-Franssen en alle overl. familieleden;

Haelen:

11.00 u. H. Mis in de kerk      voor het gehele cluster

-overl. ouders Tobben-Lahaye en zoon Leon;

-Maria Nijssen en ouders Nijssen-Boumen;

-jrd. Neer Bongaerts;
-
Monique van den Eynde-Heijnen (verjrdg) en overl.
 moeder Toos;
-Wies van Lier;

Dinsdag 28 december:

Horn:

9.00 u H. Mis in de kerk

 

Woensdag 29 december:

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk
-zielenrust van Christine Adams-Van de Laarschot.

 

donderdag 30 december:

Haelen:

9.00 u. H. Mis in de dagkapel

 

vrijdag 31 december:  Oud-jaar

Horn:

Vervalt i.v.m. coronamaatregelen

 

Zaterdag 01 januari 2022  Begin van een nieuw jaar              

Haelen:

-11.00 u. H. Mis in de kerk     voor het gehele cluster
-
wij vragen Gods zegen voor het nieuwe jaar;

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Contactgegevens

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 Neer, pastoor@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081DB Haelen, kapelaan@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001

 

Parochie St. Aldegundis Buggenum:

Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum

Tel: 06-39837683

Email: aldegundis@ziggo.nl

Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404

 

Parochie St. Lambertus Haelen:

Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen

Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u., tel. 593712

Email: st.lambertus@kpnmail.nl

Bankrekening: NL75RABO01186.00.508                                  

 

Parochie St. Martinus Horn:

Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn

Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u, tel. 581234

Email: contact@martinuskerkhorn.nl

Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00

Parochie St. Servatius Nunhem:

Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem
Secr.: K.B.: J.P. Adams  tel. 594245
Email: kerkbestuur@nunhem.nl
Bankrekeningnr: NL86 RABO 0118601474