Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor Patrick Lipsch Bergerstraat 11 6086 BL Neer e-mail: plipsch@gmail.com tel: 510105 bij urgentie: 06 54761208
Kapelaan Rajan Nesaiyan Schepenbank 17 6081 DB Haelen 

e-mail: snarul@icloud.com tel: 591622 bij urgentie 06-47755001  

 

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50 RABO 0123 4011 00
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

12 juni. t/m 20 juni.

 

*DE H. MISSEN IN HORN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN OP
https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live
  *DE H.MISSEN IN NUNHEM ZIJN DOOR DE WEEK ALSOOK IN HET WEEKEINDE TE VOLGEN OP
Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek

Benoeming Buitengewoon bedienaar                      Donderdag 03 juni jl. op de Octaafdag van het Hoogfeest van het H. Sacrament het Lichaam en Bloed van Christus, ontvingen in de Basiliek van het H. Sacrament te Meerssen, tijdens een plechtige Eucharistieviering veertig personen uit diverse Limburgse dekenaten, een bijzondere benoeming.
Zij werden die avond door hulpbisschop Everard de Jong van het bisdom Roermond benoemd tot Buitengewoon Bedienaar van de heilige Communie zij kregen daarmee verlof tot het uitoefenen van alle rechten die toegestaan zijn aan buitengewoon bedienaren van de H. Communie voor de duur van                                   Basiliek van het H. Sacrament, Meerssen
3 jaar. Ook 4 personen van parochie St. Martinus Horn werden op deze avond benoemd.
Wij feliciteren hen van harte met deze benoeming en wensen Gods zegen toe aan: dhr. Louis Vermeulen; dhr. Wim Tromp; mw. Wies Bouwens en mw. Mia Graef.

Weer met meer mensen samen vieren!
Hoewel de regels versoepeld zijn, blijven de basisregels gehandhaafd. * Bij binnenkomst wordt gevraagd om uw handen te desinfecteren. * Vooraf reserveren, * Communie uitreiken, * Hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.
* Het aantal aanwezigen bij vieringen is in de grotere kerken beperkt tot 100  ( kleinere kerken 50) aanwezigen  (exclusief bedienaren en medewerkers), ook voor uitvaarten geldt dat maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn.
* * De parochiecentra zijn weer open. Er mogen maximaal 7 personen aanwezig zijn.  
In Horn is het parochiecentrum weer geopend en toegankelijk voor publiek op di-do en vrijdag van 10.00 -12.00 u.
* In Haelen is het parochiecentrum weer open op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur.

U kunt binnenlopen om een praatje te maken, een misintentie op te geven en/of een kopje koffie te drinken. In deze tijd is ook de kerk open om een kaarsje op te steken en even stil te worden.

U bent dus van harte welkom. Natuurlijk handhaven we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.

Zinvol    Zin-vol
‘Wat God weet over mij is belangrijker dan wat anderen over mij denken.’

 

Kerkberichten wordt Parochienieuws **


Met ingang van juli a.s. wordt het jarenlang als ‘Kerkberichten’ bekende informatieblaadje van parochies
van cluster KANA veranderd in ‘Parochienieuws’. In een andere opzet en i.pl.v. wekelijks uitgegeven, maandelijks verspreid, uniform aan de andere parochies die tot het cluster KANA behoren. Het is even wennen, maar het is overzichtelijk en in een handzaam formaat. Voor u wordt gevraagd om de intenties tijdig door te geven, het is immers een maand vooruitdenken.
Verder maakt het geen verschil. U kunt het nieuws per computer ontvangen of in de bus, dat verandert niet.  Wij hopen u hiermee zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

Opbrengst Pinkstercollecte  voor de Ned. Missionarissen
Horn: De Pinkstercollecte t.b.v. de Ned. Missionarissen heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 222,90.

Namens de Ned, Missionarissen van harte onze dank voor dit mooie resultaat.

 

Boeken- en platenmarkt HORN
Inzameling van boeken, lp’s, cd’s, dvd’s en stripboeken
Na een lange periode van beperkingen door het Coronavirus heeft het kerkbestuur van parochie Sint Martinus in Horn tóch het plan opgepakt om dit najaar wederom een boekenmarkt te organiseren. Momenteel zien de vooruitzichten m.b.t. de Coronacijfers er goed uit en heeft het actiecomité goede hoop dat dit jaar voor de zesde keer onze welbekende boeken- en platenmarkt gerealiseerd kan worden.
Deze staat gepland in onze parochiekerk
                                            in het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021.
Het actiecomité is daarvoor op zoek naar (oude) boeken, lp’s, cd’s, dvd’s en stripboeken die wij tijdens deze markt kunnen verkopen.
Als u ons wilt helpen en uw (oude) boeken, lp’s, cd’s, dvd’s en stripboeken aan ons wilt schenken is één telefoontje naar onderstaand nummer voldoende en wij komen alles bij u thuis ophalen:
                                                       Louis Vermeulen tel. 06-28430831
(Bij voorkeur worden de ophaalafspraken voor
                                                woensdagmiddag en zaterdagmiddag gemaakt)
Ook is het mogelijk om uw boeken, lp’s, cd’s, dvd’s en stripboeken af te geven bij
                                      Supermarkt Ruud & Sylvia Vermeulen, Rijksweg 20 in Horn.
(De parochiekerk is GEEN afgiftepunt!)
Mogen wij weer op u rekenen?  Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.
Het Actiecomité

*                                                     * Kerkberichten *                                                                 *                                                                                                                                                 

ZATERDAG 12 JUNI:  Onbevlekt Hart van Maria

Horn:               17.45 u. H. Mis in de kerk
                              - zeswekendienst Pierre  van Herten;
                        - zeswekendienst Toos Janssen-Aarts;

                        - gest. jrd. Lies Kierkels- Smolenaars (ipl.v: 11/6 ’20) en echtgenoot Tjeu Kierkels;
                          - jrd. overledenen van de fam. Schroën-Palmen;
                          - jrd. Henk Arts en overledenen van de fam. Arts-Willems;
                          - Ietje Geurts-Smeets;
                          - voor een voorspoedig herstel van Bisschop Harrie Smeets;

                        - om herstel en kracht voor een pasgeborene;

Nunhem:        19.15 u. H. Mis in de kerk

                                - voor de zielenrust van Gemma Meddens.


ZONDAG
 13 JUNI:  Elfde zondag door het jaar  

Buggenum:    09.30 u. H. Mis in de kerk

                                       - gest. jrd. voor Helena Emonts;
                          - Frits Sillekens en Toos Sillekens -Verlinden.


Haelen
:           11.00 u. H. Mis in de kerk    (De sacramentsprocessie en de dank-je-wel-viering vervallen)
                           - jrd. Ria van Esch-Crins


DINSDAG 
15 JUNI:

Horn:               
09.00 u. H. Mis in de kerk

                         - voor vrede in de wereld;

                         - voor alle zieken i.h.b. voor de ernstig zieken;
                         - om een voorspoedig herstel en sterkte;
                         - voor de overledenen aan wie niemand meer denkt;
                         - voor hen die eenzaam zijn ten gevolge van corona;
                         - voor hen die overleden zijn in deze coronatijd;
                         - voor het welzijn van onze parochie;
                         - voor een voorspoedig herstel van Bisschop Harrie Smeets;

WOENSDAG 16 JUNI:

Nunhem:         09.00 u. H. Mis in de kerk
                          - voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot;

- voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna Franssen.

 

DONDERDAG 17 JUNI:

             
Haelen:            09.00 u. H. Mis in de dagkapel


ZATERDAG  19 JUNI:  
Vooravond van de twaalfde zondag door het jaar

Haelen:           18.00 u. H. Mis in de kerk
                              - Cor Wijnen

Buggenum:     19.15 u. H. Mis in de kerk

                          - jrd. voor Jaq Schaeken;
                         - jrd. voor Ves Brabander;
                         - voor Herman Eggels.( vwg de buurt)

ZONDAG 20 JUNI:  Twaalfde  zondag door het jaar  

Nunhem:        09.30 u. H. Mis in de kerk

                                       - ter ere van Sint Servaas (uit dankbaarheid)

Horn:               11.00 u. H. Mis in de kerk   
                          - zeswekendienst voor Francine Hendrickx-Schrijnwerkers;

             - gest. jrd. Anna Meevissen en overl. ouders Meevissen-Graef;
            - gest jrd. overl. van de fam. Pierre en Cornelia Vermeulen- Linssen (iplv. 20/6 ’20);

                        - overl.  broer en fam. leden (W) (iplv. 20/6 ’20);

- Ietje Geurts-Smeets (ipl.v. 21/6 ’20);
                          - Nellie Streeflland-Jeuken en dochter Annette;
                          - Liny Honings-Timmermans;

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Contactgegevens

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 Neer, pastoor@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081DB Haelen, kapelaan@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001

 

Parochie St. Aldegundis Buggenum:

Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum

Tel: 06-39837683

Email: aldegundis@ziggo.nl

Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404

 

Parochie St. Lambertus Haelen:

Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen

Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u., tel. 593712

Email: st.lambertus@kpnmail.nl

Bankrekening: NL75RABO01186.00.508                                  

 

Parochie St. Martinus Horn:

Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn

Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u, tel. 581234

Email: contact@martinuskerkhorn.nl

Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00

Parochie St. Servatius Nunhem:

Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem
Secr.: K.B.: J.P. Adams  tel. 594245
Email: kerkbestuur@nunhem.nl
Bankrekeningnr: NL86 RABO 0118601474