Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren. Burg. Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, tel. 591622, bij urgentie 06–12413034.  E-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

16 mei. - 30 mei. 2020:

 

Op last van het bisdom zijn er GEEN VIERINGEN TOEGESTAAN IN DE WEEKEINDEN, VOORLOPIG T/M  31 mei

*.Zinvol     Zin-vol

Tijdens de zwaarste stromen worden we het meest op de proef gesteld.

En als deze voorbij zijn, weet je hoe sterk je was.

*   Hemelvaartsdag   *                                                 

Hemelvaartsdag is geen gemakkelijk feest.

Überhaupt, waarom dit een feestdag is is helemaal niet zo gemakkelijk invoelbaar. Ook voor de apostelen was het helemaal geen feest dat Jezus terugging naar de Vader en zij dus verweesd achter moesten blijven.

En toch is Hemelvaartsdag van oudsher een feestdag.

Laten we eens kijken wat het Evangelie er over zegt: “Jezus neemt de leerlingen mee de berg op.” Vroeger dacht ik altijd: “Logisch dat Jezus de leerlingen mee de berg opneemt, want dan zijn ze al dichter bij de hemel.” Later toen ik begreep dat de berg in de Bijbel symbool staat voor de Gods ontmoeting, las ik deze zin vooral als: Jezus wil de leerlingen zo voorbereiden op Zijn ontmoeting met de Vader. Tot ik laatst bij de bestudering van dit Evangeliegedeelte besefte dat, dat wat Jezus doet helemaal niet zozeer gaat over de hemel, of over Zijn ontmoeting met de Vader, maar dat Jezus bij Zijn hemelvaart, juist wil wijzen op de aarde.

Dat wordt nog eens versterkt door de uitspraak van de engel na de Hemelvaart van Jezus, als deze zegt: “Mannen van Galilea wat staat ge naar de hemel te kijken?”

En mede door deze zin wordt opeens duidelijk waarom Jezus Zijn leerlingen mee de berg op nam.

Want het typerende natuurlijk is, dat juist niemand van ons een berg beklimt om daardoor de hemel beter te kunnen zien, integendeel: je gaat de berg op, om juist beter de aarde te kunnen zien.

Ik leg juist ook daarom zo de nadruk op de betekenis van de berg, omdat dit volgens mij ook de sleutel is om de betekenis van Hemelvaartsdag beter te kunnen verstaan. Hemelvaartsdag is immers niet het droeve gebeuren van Jezus die teruggaat naar de Hemel en dus de aarde verlaat, nee, Hemelvaartsdag is het feest dat Jezus teruggaat naar de Vader, waardoor Hijzelf niet meer gebonden is aan aardse lichamelijke en menselijke beperkingen, van plaats en tijd, maar er kan zijn voor alle mensen, van alle eeuwen. Dat onderstreept Hij nog eens door Zijn afscheidswoorden: “Zie Ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde der tijden.”

Dat is de eigenlijke betekenis van dit feest.

Door de terugkeer naar de Vader is Jezus in staat er te zijn voor alle mensen, van alle plaatsen, van alle tijden. Daarom neemt Hij Zijn leerlingen mee de berg op, niet om zo dichter bij de Hemel te zijn, maar om hun te tonen, waar Hij het allemaal voor gedaan heeft en doet: voor de aarde en haar bewoners. Daarom ook worden de leerlingen opgeroepen niet naar de hemel te blijven staren.

Zij, wij zijn geroepen om met beide benen op deze aarde te blijven staan.

Niet te blijven staren naar de Hemel, want die ligt in Gods hand, de aarde en het menselijk geluk daarentegen, ligt ook in onze hand. Aan die wereld, aan het geluk van mensen daar, kunnen wij in navolging van Jezus wat aan doen.

Jezus roept ons, op Hemelvaartsdag op, om, als het ware, vanaf de berg, de wereld eens goed te bezien, om vanuit de belofte van de hemel, de mensheid eens goed te bezien, om vervolgens, al afdalend van die berg, in te zien: wat mijn persoonlijke taak en roeping, in deze wereld kan zijn.

Als christen voel ik me daarom ook zo innig verbonden met datgene wat de mensheid aangaat, in het algemeen en heel concreet, wat er omgaat in mensen, verbonden met wat er met mijn medemens gebeurt. Zo krijgt Hemelvaartsdag een heel diepe en heel duidelijke betekenis: vanaf de berg, vanuit het hemelse, vanuit de blijde Boodschap van Gods belofte, de wereld ingaan, met de kracht die wij mogen opdoen, uit ons geloof. In Jezus eigen woorden: “Ik laat jullie niet verweesd achter, want zie, Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding der tijd”.

U allen ook in deze zin een zalige Hemelvaartsdag toegewenst. Pastoor Constantijn Dieteren

 

NationaleDodenherdenking

Op 04 mei stonden wij stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Niet zoals we dat gewend waren in de achter ons liggende jaren. Met toespraken en defilé’s, maar dit jaar in alle soberheid, in stilte en bezinning. 3 Minuten klokgelui, de kranslegging in stilte en zonder publiek, The last Post en 2 minuten stilte in het hele land. Juist deze soberheid accentueerde het respect en de dankbaarheid voor de slachtoffers van deze oorlog en sinds kort voor de slachtoffers van alle andere gewapende conflicten in de wereld. Voor hen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Een ontroerende plechtigheid en van grote waarde die wij ons nog lang zullen herinneren. Laten wij er over nadenken hoe wij deze duur betaalde vrijheid kunnen koesteren en doorgeven.   

                                                                                                      

 

* Op elke zondag is er de op de televisie een Eucharistieviering via KRO-NCRV op NPO2 VANAF 10.00 u. Ook kunt u elke zondag kijken en luisteren naar Het Woord op zondag op ML5 TV door pastoor C. Dieteren

 

Tevens zijn er op ML5  uitzendingen vanuit de parochiekerk in Heythuysen.

Op zondag, tijdstippen: 10.00 u. 11.00 u. 16.00 u. en 17.00 u. wordt H. Mis van de zondag uitgezonden op de hierboven aangegeven tijden.

Nunhem: Servaasprocessie.

Het klinkt zo mooi. Maar helaas kan die processie, net als zovele vieringen waar we jaarlijks naar  uitkijken, NIET DOORGAAN.  

17 mei op de dag dat onze bisschop daarvoor zelfs naar Nunhem zou komen is er geen processie!

I.pl. daarvan heeft bisschop Harrie Smeets, bisschop van Roermond, als hoofdcelebrant, geassisteerd door pastoor Constantijn Dieteren, op woensdag 13 mei om 09.00 u. de Pontificale Hoogmis, opgedragen in de St. Servaaskerk b.g.v. het patroonsfeest van de St. Servatiusparochie. Helaas voor publiek niet toegankelijk, maar wel live te volgen via de live-stream. En dat maakte het gemis van de processie toch weer een beetje goed.

 

* Op zondag 17 mei zal om 09.30 u. de H. Mis worden opgedragen in de Mariakapel in Neer in het kader van de Meivieringen ter ere van Maria.

Deze H. Mis die zal worden gecelebreerd door Kapelaan Patrick Lipsch, geassisteerd door pastoor Dieteren, wordt van te voren opgenomen en is  NIET toegankelijk voor publiek. Te volgen op ML5. Uitzendingen zoals hierboven aangegeven foto: Marrije Vos

 

Nunhem: Streamen Eucharistieviering

Elke woensdagmorgen om 09.00 u en op de zondagmorgen om 09.30 u. kunt u vanuit de parochiekerk te Nunhem de Eucharistieviering meevieren. De link die verwijst naar de uitzending om de uitzending te bekijken en op afstand bij te wonen is:   http://nunhem.nl/live  ook te volgen op: deltalimburg.nl U kunt ook kijken via faceboek: Nunhem kroniek van een parochie.

 

*  Ook op Hemelvaartsdag is er een extra uitzending van de Eucharistieviering van Hemelvaart  vanuit de St. Servaaskerk in Nunhem om 09.30 u. Live stream te volgen via zie hierboven

 

*  Uitvaart  *

Ook in deze moeilijke en onwerkelijke tijd is in de huidige situatie en volgens de richtlijnen van de Ned. Bisschoppen een uitvaartviering in de kerk mogelijk. Zij het zonder koor, zonder mogelijkheid om ter communie te gaan en in zeer beperkte kring. Ook een gebedsdienst in een crematorium kan gerealiseerd worden. Vanzelfsprekend onder de huidige gestelde strenge voorwaarden. U kunt contact opnemen met de pastoor, tel. Zie in de kop van deze berichten of

Marrije Vos Haelen: 0649872802   Mia Graef Horn: 856660


Op dit moment is er geen zekerheid over het verdere verloop en de uiteindelijke gang van zaken rond
de Eucharistievieringen en bij een uitvaart, we zijn in afwachting van de beslissing van de Ned. Bisschoppen. Zodra deze bekend is wordt u nader geïnformeerd.

 

*  Stukje coronanieuwsbrief   Kapelaan Patrick Lipsch

Beste allemaal,

Samen maken we tijden mee die niemand van ons ooit eerder heeft meegemaakt. Overal wordt er gesproken over het Corona-virus en het heeft een enorme impact op ieder- een, alles wat we horen en zien vanuit de actualiteit gaat over dit vreselijke virus.

Samen voelen we onze eigen kwetsbaarheid en kleinheid meer dan ooit. Ook voor ons als parochiegemeenschap is het een tijd van aanpassen, alle feesten en andere vieringen die normaal in de kerk plaatsvinden kunnen helaas niet doorgaan.     

Het afscheid nemen van dierbaren bij een overlijden is gelukkig wel mogelijk, zij het echter in zeer beperkte kring. Ook in ons dagelijks werk is het contact met u als parochianen helaas zeer beperkt, een gemis dat helaas niet anders is in deze tijden.

Maar toch….laten we ook kijken naar de positieve dingen die we om ons heen zien gebeuren: de mensen die het hardst voor ons aan het werk zijn, krijgen een hart onder de riem gestoken van zovelen, mensen staat klaar om elkaar te helpen en dat te doen wat voor de ander nodig is.

Iedereen let goed op zodat we elkaars gezondheid niet in gevaar brengen. Samen maken we deze tijden mee, maar ook samen maken we er het beste van door er voor elkaar te zijn, naar elkaar om te zien, voor elkaar te zorgen. Samen proberen we deze crisis weer te boven te komen.

We merken met het wegvallen van ons ‘normale’ leven nu ineens waar het werkelijk op aan komt in ons leven: we merken hoe belangrijk het samen is, hoe belangrijk de kleine dingen zijn.

Even een bezoek aan onze dierbaren brengen doen we op een andere manier, we hebben aandacht voor alle mensen.
Zo kan uit alle moeilijkheden die ons overkomen ook heel veel goeds en moois ontstaan. Het is nu even niet verder, sneller, hoger en beter. Het is nu vooral even SAMEN.

Laten we daarom ook samen deze tijd goed gebruiken, door op een andere manier dan normaal aandacht voor elkaar te hebben, door op allerlei creatieve manieren elkaar een helpen- de hand, een luisterend oor te bieden, door voor elkaar te blijven bidden. Voor de mensen die getroffen zijn door het virus, mensen die een dierbare verloren hebben, mensen die zich eenzaam voelen in deze tijden.   
Ook het gebed mag ons als mensen dichter bij elkaar brengen. Op die manier mogen we proberen om zelf goede hoop te houden, om hoop te brengen, anderen moed in te spreken, om er te zijn voor anderen. Zoals je overal hoort en leest: alleen samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden!

 

*  Horn  *

Gedurende de maand mei is op de dinsdagmorgen de kerk open van 09.00 u. -12.00 u. Dit om u de gelegenheid te geven voor een gebedje of om daar een kaarsje op te steken bij Maria, omdat vwg. de moeilijke tijd die nu we doormaken de H. Mis in het Maria van Lourdeskapelletje op de dinsdagmorgen niet mogelijk is. U bent welkom.

 

Zoals u waarschijnlijk al vernomen hebt zijn onze parochiecentra in Haelen in Horn gesloten tot nader bericht. Voor dringende zaken of informatie kunt u contact opnemen met een van parochiemedewerkers. Marrije Vos Haelen: 0649872802   Mia Graef Horn: 856660

 

Kapellen elke dag open  

Horn: In deze moeilijke tijden, waarin we wat vaker denken aan onze medemensen, wat vaker hulp of bijstand vragen voor onszelf en voor onze naasten, zijn onze wegkapellen gewoon geopend. Daar kunt u ook terecht om een kaarsje op te steken en om een moment tot rust te komen nu de wereld rondom ons zo vreemd en onzeker is. Maria van Lourdeskapel op de hoek van de Beurik-Posthuisweg; St. Jozefkapel Molenweg-Haelerweg; St. Rochuskapel hoek Kemp- Broekstraat; St. Rochus, is zelf genezen van de pest en op zijn voorspraak zijn ook anderen daarvan genezen.

Buggenum: De Mariakapel en de St. Aldegundiskapel.

Haelen: De Fatimakapel 

Nunhem: De St Servaaskapel en de St Jozefkapel.       U bent er welkom.

*  Attentie: Neem voldoende afstand van elkaar in acht.

Haelen:

In Haelen is door de week elke dag de kerk geopend tussen 09.45 u. – 10.30 u. om u de gelegenheid te bieden voor een gebedje, even te ontsnappen uit de dagelijkse sleur en om een kaarsje op te steken, voor steun of troost.

In Nunhemis de kerk de gehele dag geopend om u de gelegenheid te geven een kaarsje op te steken.

Bovendien zijn in ons parochiecluster KANA enkele kerken door de dag toegankelijk voor gebed.

*   Attentie: Neem voldoende afstand van elkaar in acht.

 

Omdat wij nu niet kunnen samenkomen in de kerken voor de viering van de H. Mis, willen wij toch in gebed met elkaar verbonden blijven. In deze is het een hele mooie gedachte om als het ware thuis de Liturgie van de Kerk mee te vieren. U kunt de aangegeven lezingen en het evangelie vinden op Google

 

*  17 mei: Lezingen  en Evangelie van de zesde zondag van Pasen:

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 8, 5-8.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus,

Evangelie: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Johannes, 14,15-21.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Als gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent.

Gij kent Hem, want Hij blijft bij U en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven.

Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.

Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.’

 

Aangezien wij niet altijd in staat zijn de Heer in de communie te ontvangen is de geestelijke communie een eeuwenoud gebruik in onze Kerk om ons toch te kunnen verenigen met de Heer die het leven en verrijzenis zelve is.

 

Geestelijke Communie en het gebed van de bisschoppen:  

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. Amen.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

 

Gebed van de bisschoppen:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.  Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

 

Agenda:

 

Zaterdag 16 mei: na de vijfde zondag van Pasen.

 

Zondag 17 mei: zesde zondag van Pasen. Ev. Johannes 14,15-21    ML5 uitzending vanuit Neer

 

Maandag 18 mei: H. Johannes I paus en martelaar  1e Kruisdag

 

Dinsdag 19 mei: 2e Kruisdag                                                                                                                           

Horn: 09.00 u. – 12.00 u. Kerk open om een kaarsje op te steken op de derde dinsdag in de

                                                                                                                                     meimaand

 

Woensdag 20 mei: Z. Josefa Stenmanns, maagd  3e Kruisdag Live stream

 

Donderdag 21 mei: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer Ev. Mt. 28, 16-20  Live stream

 

Vrijdag 22 mei: H. Rita van Cascia kloosterlinge

 

Zaterdag 23 mei:

 

Zondag 24 mei: Zevende zondag van Pasen. Ev. Johannes 17, 1-11a  Wereldgebedsdag voor de

                                                                                                                              kerk in China

 

Maandag 25 mei: H. Gregorius VII paus

 

Dinsdag 26 mei: H. Fillipus Neri, priester
Horn: 09.00 u. – 12.00 u. Kerk open op de vierde dinsdag in de meimaand

 

Woensdag 27 mei: H. Augustinus van Canterbury, bisschop  Live stream

 

Donderdag 28 mei:

 

Vrijdag 29 mei: H. Paus Paulus VI

 

Zaterdag 30 mei: Vooravond van het Hoogfeest van Pinksteren

 

 

Overleden:

 

Nunhem †

*   Mw. Mia Deckers, 83 jaar v.h. Hoogstraat Wij danken mw. Mia Deckers voor haar vele
                                   verdiensten voor de gemeenschap en haar inzet voor de parochie St. Servatius

 

Haelen: † 

*   Mw. Nanny Schutselaars - van der Velden, 75 jaar v.h. Houtrustlaan

Mogen zij nu leven in Gods eeuwige vrede

 

**   De bedevaart naar Lourdes in sept a.s. gaat vooralsnog wel door. * *

 

*  Donderdag 21 mei  Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer

Eerste lezing: uit de Handelingen der apostelen:

Tweede lezing Ef. 1,17-23

Evangelie: Uit het H. Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 28, 16-20

Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde

In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilae, naar de berg die Jezus hen aangewezen had.

Toen zij Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. ‘Ziet, Ik ben met u alle dagen tot een de voleinding der wereld.

 

** Geestelijke communie en het gebed van de bisschoppen: zie pag 4

 

*  Zondag 24 mei: Lezingen  en Evangelie van de zevende zondag van Pasen:

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 1, 12-14

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus,

Evangelie: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 17, 1-11a

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 'Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke.
Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.
Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geeft Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond.
Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
U behoor­den ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden.
Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt. Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meege­deeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom.

** Geestelijke communie: zie pag 4

 

* Belangrijke Nieuwe data: Al deze data zijn onder voorbehoud. *

* Hierbij een paar belangrijke nieuwe data voor vieringen die vwg. de coronamaatregelen van de Ned. Bisschoppen geen doorgang konden vinden:

Presentatiedienst:

Horn:  zaterdag 12 september a.s. 17.45 m.m.v. de jeugdharmonie en familiekoor

Haelen:deze heeft reeds plaatsgevonden.

1e H. Communie:
Haelen:zondag 04 oktober: 10.30 u. Verzamelen op het schoolplein, onder begeleiding van Harmonie Philomena in feestelijke stoet naar de kerk waar om 11.00 u. de H. Mis gevierd wordt, m.m.v.de Jeugdharmonie GJio

Horn:zaterdag 10 oktober 10.30 u. Let op als op zondag. Hoe laat en waar verzamelen wordt t.z.t bekendgemaaktm.m.v. harmonie De Drie Horens en familiekoor

H. Vormsel:
Horn:reeds plaatsgevonden

Haelen:begin juli 2020

Buggenum:in het najaar van 2020. Leerlingen van de huidige groep 7, wordt 8. Ook de kinderen die reeds in de Brugklas zitten kunnen dan alsnog gevormd worden. De precieze datum wordt tijdig bekend gemaakt.

 

*   Mededeling:   *

Al de opgegeven intenties, die ten gevolge van de huidige situatie en de genomen maatregelen niet zijn genoemd omdat alle vieringen zijn afgelast, houdt u vanzelfsprekend tegoed.

Als de lucht is opgeklaard en de omstandigheden toelaten dat er weer gezamenlijke vieringen kunnen worden gehouden, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan in overleg deze intenties alsnog een plaats geven in de erediensten in de weekeinden.

Wij hopen dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd en danken u voor uw begrip.


Websites:
Onze parochie heeft ook eigen websites waar u terecht kunt voor info over kerkdiensten, belangrijke informatie over b.v. dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar, contactpersonen/contact enz. 

Hieronder kunt u zien welke websites online zijn: www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.