Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor Patrick Lipsch Bergerstraat 11 6086 BL Neer e-mail: plipsch@gmail.com tel: 510105 bij urgentie: 06 54761208
Kapelaan Rajan Nesaiyan Schepenbank 17 6081 DB Haelen 

e-mail: snarul@icloud.com tel: 591622 bij urgentie 06-47755001  

 

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50 RABO 0123 4011 00
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

01 sept. t/m 30 sept.

 

Woordje Kapelaan Rajan: Kerkelijk leven in mijn dorp

Er wonen bijna 1700 mensen in mijn dorp.  Overwegend Hindoes en  Christenen. Vanwege de vele denominaties (onderscheiden) in het  Christendom (zoals Protestanten, Evangelisten enz.) zijn er weinig  Katholieken.  Daarom hebben wij een hoofdparochie in (Cheruvalloor) en in mijn dorp is een kleine nevenkerk- de H.Joseph parochie. Daarnaast zijn er nog twee andere kleine parochies. Wij hebben twee priesters, een pastoor en een kapelaan. Beiden wonen in het parochiehuis van de hoofdparochie. Zij bezoeken de kleine parochies op hun motor. De pastoor blijft over het algemeen vijf jaar in een parochie en daarna gaat hij verder naar een andere parochie. De kapelaan blijft een of twee jaar in een parochie. Voor iedereen is bekend dat de pastoor na vijf jaar gaat vertrekken.
Heilige Mis: Op zondag gaan de meeste mensen samen met hun gezin naar de kerk. Het is een van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de mensen om elke zondag naar de kerk te gaan. Als het niet lukt om op die dag in de parochiekerk naar de H. Mis te gaan, zoeken ze om toch ergens anders een H. Mis bij te wonen. De Heilige Mis is zoals wij die hier kennen, in dezelfde volgorde met dezelfde gebeden. Eveneens wordt de H. Mis opgeluisterd door een koor. Wij hebben geen traditioneel koor zoals wij hier kennen. Bij ons komen meestal jongens en meisjes samen en zingen ze liedjes met een paar instrumenten. Als instrument wordt over het algemeen een keyboard gebruikt. Wij kennen geen orgel. In een H. Mis  worden, de inleiding, de lezingen en de voorbeden door verschillende parochianen voorgelezen. Elke zondag wordt door een bepaalde groep de H. Mis voorbereid, zoals;  de catechesegroep, de jongerengroep, de kinderclub  of

 kleine
Christelijke gemeen-
schappen,
verenigingen enz. Elke groep zorgt voor de  voor-bereiding, de versiering, het maken van de  teksten, de kerk schoon te maken als het nodig is, enz.. Door de week hebben wij in mijn dorp alleen op vrijdagavond een H. Mis.  Catechese: Na de H. Mis of voor de H. Mis is er een catecheseles (godsdienstles) voor kinderen en jongeren vanaf de leeftijd van 4 tot 17 jaar. De catecheseles wordt door vrijwilligers verzorgd. Meestal zorgen leerkrachten of diegenen, die door studie een hogere ontwikkeling hebben, voor de lessen.

Jeugd of kinderclub Elk parochie heeft jeugd- en kinderclubjes. Ze komen samen om hun talenten uit te breiden en tevens leren ze ook om in een groep op een waardige manier met de mensen om te gaan. Het werkt als een vereniging; een begeleider (volwassene), een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die voor de organisatie en de begeleiding  van de kinderen zorg dragen. Daardoor leren ze ook om te organiseren. Meestal komen ze met ideeën over: “Hoe kunnen wij iets voor anderen betekenen”.

Kleine Christelijk Gemeenschappen (Basic Christian Community): Elke parochie heeft veel BCC-groepen. De hele parochieregio is in zo’n groepen ingedeeld om samen te komen, hun ideeën en problemen te bespreken en vooral ook om samen te bidden. Hoe groter de parochie is, hoe meer groepjes er zijn.  In mijn dorp hebben wij 3 gemeenschappen. Er zit een parochiaan van elke groep in het kerkbestuur. De pastoor leert de mensen binnen een of twee jaar kennen. Voor het patroonsfeest komt de pastoor of de kapelaan op bezoek (als het mogelijk is) om elk huis te zegenen.

* Collecte MIVA Horn: Op 12 september a.s. wordt in Horn, aansluiten aan de H. Mis van 11.00 u., kerkdeur-collecte gehouden voor MIVA (Missie-Verkeersmiddelen-Actie) Dit jaar vraagt de stichting aandacht voor de medische zorg in Kenia, opgezet om kinderen met een handicap te helpen en inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Een auto is onmisbaar in het ruige gebied van 22.000 vierkante kilometer. Tijdens deze corona-pandemie kunnen zij b.v. met de auto eten en beschermingsmiddelen brengen en medische hulp te verlenen in de buitengebieden. Want het blijft belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Steun daarom MIVA met uw gift voor de broodnodige en onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Alvast hartelijk dank nms. MIVA.

* Boeken- en platenmarkt Horn:

op zaterdag 16 en zondag 17 oktober. Tevens een extra aandacht aan de figuur Maria, d.m.v. een expositie van Mariabeelden, groot of klein en diverse  voorbeelden van internationale Mariadevotie.  

Lp’s-Cd’s-Dvd’s of Boeken over? Wij halen ze graag bij u thuis op: Bel: 06-28430831 (Louis Vermeulen). en alles wordt opgehaald. Afspraken bij voorkeur voor woensdag-en zaterdagmiddag.

 

* Om alvast te noteren: Allerheiligen en herdenking van de overledenen:

Het hoogfeest van Allerheiligen wordt gevierd op maandag 01 november in Nunhem, tijdens de H. Mis om 9.00 u. Deze viering wordt gestreamd.
De herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar ,vindt plaats in:

Horn: op 24 oktober om 13.30 u. in de kerk, aansluitend zegening van de graven op de algemene begraafplaats.

De zegening van de graven op het ‘oude Kerkhof’ is aansluitend aan de H. Mis van 11.00 u.

Nunhem: 15.30 u. in de kerk en zegening van de graven op het kerkhof.

Haelen: op 31 oktober  om 13.30 in de kerk, aansluitend zegening van de graven op het R.K. Kerkhof

Buggenum: 15.30 u. in de kerk en aansluitend zegening van de graven.

 

 

 

OVERLEDEN
Haelen:
Mw. Wies Vanlier
83 jaar (Magdalenahof)

Moge zij nu leven in Gods Eeuwige vrede

DE H. MISSEN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN

Horn: (in het weekend)

https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live

Nunhem: (woensdag en weekend)

 http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek
In Nunhem worden de vieringen verzorgd met Gregoriaanse zang.

* Aanleveren misintenties

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-nieuwsbrief van september is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door te geven VÓÓR 22 september

 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN

woensdag 1 september: 

 

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk
- voor een bijzondere intentie tere ere van Sint
  Servaas;

- voor de zielenrust van Johannes Verstegen en
  Catharina Ingenhut;

- voor de zielenrust van Christine Adams van de
  Laarschot;

- voor overleden ouders Puts -Bertjens.

 

Donderdag  2 september: 

Haelen:

9.00 u. H. mis in de kerk in de dagkapel

 

Vrijdag 3 september: 1e vrijdag van de maand

Horn:

 

9.30 u. H. Mis in Daalakkerserf t.g.v. 1e vrijdag
- voor het welzijn van alle bewoners

Haelen:

19.00 u. H. Mis in de Horst t.g.v. 1e vrijdag

 

Zaterdag 4 september: vooravond van de 23e zondag door het jaar

Horn:

vervalt vwg. zomerrooster
15.00 dopen

 

Nunhem:

14.00 u H. Mis tgv. Het kloosterfeest van de zusters Dominicanessen van Bethanië

 

19.15 u. H. Mis in de kerk voor het gehele cluster
- voor de zielenrust van Gemma Meddens

 

Zondag  5 september: 23e  zondag door het jaar

 

Buggenum:

9.30 u. vervalt vwg. zomerrooster

13.00 u. H. Mis t.g.v. het 25-jarig huwelijksjubileum
- Marie-Louise en Ben Leijnse-Schreurs

Haelen:

11.00 u. H. Mis in de kerk voor het gehele cluster
-
Neer Bongaerts (b.g.v. verjrd.)

 

                                      EINDE ZOMERROOSTER

 

Dinsdag 7 september:

Horn:

9.00 u. H. Mis in de kerk
-voor het welzijn van onze parochie

 

Woensdag 8 september: feest van Maria Geboorte

 

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de parochiekerk

- voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna
  Fransen;

- voor de zielenrust van Christine Adams van de
  Laarschot.

 

Donderdag 9 september :

Haelen:

9.00 u. H. Mis in de dagkapel

 

Zaterdag 11 september:

Haelen:

18.00 u. H. Mis in de kerk
- Jim Beisser.

 

Buggenum:

19.15 u. H. Mis in de kerk

-gest. jaardienst voor Toon Wijers en Lies Wijers-
 Smeets

 

Zondag 12 september: 24ezondag door het jaar

 

Nunhem:

9.30 u. H. Mis in de kerk

- voor de zielenrust van Jean Adams en Truus
   Verstegen

 

Horn:

11.00 u. H. Mis in de kerk aansluitend MIVA-collecte
- zeswekendienst voor Truus Giebels-Naus;
-
gest. jrd. Bert van den Nieuwenhof en overl.
  ouders Lilianna en Stanislaw Wojcieszak;
- voor alle jarigen in september:

13.30  u. Dopen in de Odakapel Haelen

 

Dinsdag  14 september:

Horn:

9.00 u. H. Mis in de kerk
- voor het welzijn van onze parochie

 

Woensdag 15 september: 

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk
- voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna
  Fransen;

- voor de zielenrust van Christine Adams van de
  Laarschot

Buggenum:

10.00 u. De Roffert: Zonnebloemdag / ziekendag Horn en Buggenum

 

Donderdag 16 september:

Haelen:

9.00 u. H. Mis in de kerk

 

Zaterdag 18 september:    Vredeviering MOV 


H
orn:

17.45 u. H. Mis in de kerk
- voor vrede in de wereld;
- voor het welzijn van alle parochianen.

Voor aanvang en aansluitend aan de viering , zijn achter in de kerk spullen te koop t.b.v. Sierra Leone t.b.v. de Stichting Henk Arts.

Nunhem:

19.15 u. H. Mis in de kerk

 

Zondag 19 september:    Vredeviering MOV    25e zondag door het jaar

 

Buggenum:

9.30 u. H. Mis in de kerk

- gest. jrd. Lena Geraets.

- vwg. de buurt voor Jan Konings;


Haelen:

11.00 u. H. Mis in de kerk tevens feest van de patroon van de Parochie St. Lambertus.
- Zeswekendienst Wies Vanlier.

16.00 u. Dopen in de Odakapel

 

Dinsdag 21 september:

Horn:

9.00 u. H. Mis in de kerk
- voor het welzijn van onze parochie

 

Woensdag 22 september:

 

Nunhem

9.00 u. H. Mis in de kerk
- voor de zielenrust van Christine Adams van de
   Laarschot;
- voor de zielenrust van pastoor Petrus Adams.

 

Donderdag 23  september:

Haelen:

9.00 u. H. Mis in de kerk

 

Zaterdag 25 september: 

Haelen:

18.00 u. H. Mis in de kerk

Buggenum:

19.15 u H. Mis in de kerk
- voor alle zieken en overledenen van de parochie;
- jaardienst voor Marianne Wijers.

 

Zondag 26 september:  26e zondag door het jaar

Nunhem:

 

9.30 u. H. Mis in de kerk
- uit dankbaarheid ter ere van Sint Servaas.
15.00 u.  Dopen in de Servaaskapel

Horn:

11.00 u. H. Mis in de parochiekerk
- gest. jrd. Anne Meevissen en overl ouders
  Meevissen-Graef;
- Liny Timmermans;
- Toos Janssen-Aarts;
- overl. ouders de Kuijper;
- Jacqueline Heijnen;

Haelen:

14.00 u. dopen in de parochiekerk

 

Dinsdag 28 september:

Horn:

9.00 u. H. Mis in de kerk
- voor het welzijn van onze parochie

 

Woensdag 29 september:

Nunhem:

9.00 u. H. Mis in de kerk  feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël
- voor de zielenrust van Johannes Verstegen en
  Catharina Ingenhut;
- voor de zielenrust van Christine Adams van de
   Laarschot.

 

Haelen 30 september:

Donderdag

9.00 u H. Mis in de dagkapel

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Contactgegevens

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 Neer, pastoor@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081DB Haelen, kapelaan@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001

 

Parochie St. Aldegundis Buggenum:

Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum

Tel: 06-39837683

Email: aldegundis@ziggo.nl

Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404

 

Parochie St. Lambertus Haelen:

Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen

Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u., tel. 593712

Email: st.lambertus@kpnmail.nl

Bankrekening: NL75RABO01186.00.508                                  

 

Parochie St. Martinus Horn:

Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn

Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u, tel. 581234

Email: contact@martinuskerkhorn.nl

Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00

Parochie St. Servatius Nunhem:

Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem
Secr.: K.B.: J.P. Adams  tel. 594245
Email: kerkbestuur@nunhem.nl
Bankrekeningnr: NL86 RABO 0118601474