Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor Patrick Lipsch Bergerstraat 11 6086 BL Neer e-mail: plipsch@gmail.com tel: 510105 bij urgentie: 06 54761208
Kapelaan Rajan Nesaiyan Schepenbank 17 6081 DB Haelen 

e-mail: snarul@icloud.com tel: 591622 bij urgentie 06-47755001  

 

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

20 feb. t/m 28 feb.

 

** Regels: i.v.m. Covid-19: **  Verlenging
Het parochiecentrum is niet voor publiek toegankelijk tm 02 maart

Dat we in onze parochies proberen de Corona-maatregelen zo strikt mogelijk na te leven om iedere bezoeker zo goed mogelijk te beschermen moge duidelijk zijn. Daarom gelden bij het bezoek aan onze kerk de volgende richtlijnen:

* H. Missen zijn toegestaan, zij het met strenge beperkingen.
* Niet meer dan 30 personen.

* Handen ontsmetten bij het binnenkomen.

* Afstand houden van anderhalve meter.

* Mondkapjes dragen tijdens de vieringen.

* De mondkapjes mogen alleen af om de H. Communie te ontvangen.

* Handen ontsmetten vóór men de H. Communie gaat ontvangen.
* Uitvaart 50 personen aanwezig.

U begrijpt dat deze indringende maatregelen genomen zijn met pijn in het hart. Maar nog meer dan anders zijn we aangewezen op elkaar en de zorg voor elkaar.

                                                                 ** Zinvol   Zin-vol **

‘Wijze woorden vallen vaak op de kale grond, maar een vriendelijk woord is nooit weggegooid.’ 
                                                                                                                                                
SirArthur Helps

 
Aktie Kerkbalans: Steun uw eigen parochie

 

Als we graag zien dat toekomstige generaties zich ook welkom weten in de kerk, dan moeten we er nú voor zorgen dat de kerk toekomst heeft, door zelf het geloof voor te leven en door te geven, maar ook door de eigen parochie financieel mee te ondersteunen. Doe mee aan Actie Kerkbalans en steun uw eigen parochie.

 

 

** Kerkberichten **

Zaterdag: 20 februari 2021

                                                    Vooravond van de 1e zondag in de 40-dagentijd

Haelen: 16.30 u. Magdalenahof H. Mis  Besloten viering

 

Horn: 17.45 u. H. Mis

Int:

- Harry Tromp t.g.v. zijn 90e verjrd.

- gest. jrd. overl. ouders Jo Geurts en Iedje Geurts-Smeets (iplv. 13 apr. 2020);

- Rinus van Kempen;
- Nard Meijs;
- Nellie Streefland-Jeuken en dochter Annette;
Zang: Cantors: Alexander en Wim    Lector: m. graef;   Gastvrouw: m graef;   Koster Mw. A. Vermeulen;
Acolieten: Wim en Joris;

Nunhem: 19.15 u. Latijnse avondmis van de 1e zondag in de 40-dagentijd jaar B met de wisselende gregoriaanse gezangen uit de Mis Invocabit me en de vaste gregoriaanse gezangen uit de XVIIe Mis en Credo IV.

Int:

- voor Mia Coenen-Cox (vanwege haar verjaardag)

Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek

 

Zondag: 21 februari 2021

      1e zondag in de 40-dagentijd   


Buggenum: 09.30 u. H. Mis     Voor het gehele cluster                        

Int:
- zeswekendienst voor Herman Eggels;

Organist: Marie-Louise Leijnse;    Cantor: Arlette Vossen;

  

Dinsdag: 23 februari 2021
in de 1e week van de 40-dagentijd

 

Horn: 09.00 u. H. Mis
Int:
- uit dankbaarheid b.g.v. het zilveren huwelijk van Gladys Binsari en Pierre Schreurs
- voor alle zieken i.h.b. voor de ernstig zieken;

Woensdag: 24 februari 2021

in de 1e week van de 40-dagentijd

 

Nunhem: 09.00 u. H. Mis van woensdag in de 1e week van de Veertigdagentijd

Int:

- voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna Franssen;

- voor de zielenrust van Christine Adams-van de Laarschot
Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek

Donderdag: 25 februari 2021
in de 1e week van de 40-dagentijd


Haelen: 09.00 u. H. Mis in de dagkerk

 

Vrijdag: 26 februari 2021
in de 1e week van de 40-dagentijd


Buggenum: 19.00 u. H. Mis waarin het H. Vormsel zal worden toegediend door Deken Wim Miltenburg f.s.o. aan leerlingen van groep 6,7 en 8.

 

Zaterdag: 27 februari 2021

                                                    Vooravond van de 2e zondag in de 40-dagentijd

Haelen: 16.30 u. H. Mis Magdalenahof  Besloten viering

Haelen: 19.00 u. H. Mis   (Let op de tijd)         Voor het gehele cluster
Int:
- jrd. overl. ouders Puts-Bertjens;

- eerste jaardienst voor Trees van Rijt-Heber, en voor haar verjaardag;

- Elly Corstjens-Verstappen.

 

Zondag: 28 februari 2021

     2e zondag in de 40-dagentijd   

                                                                          Voor het gehele cluster
 

Nunhem: 09.30 u. Latijnse avondmis van de 2e zondag in de 40-dagentijd jaar B met de wisselende gregoriaanse gezangen uit de Mis Reminiscere en de vaste gregoriaanse gezangen uit de XVIIe Mis en Credo IV.

Int:

- voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen;

- voor José Coenen-Ploemen (vanwege haar verjaardag.)

Te volgen via live stream, te vinden op: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Overleden:

Horn:  

Mw. Liny Honings-Timmermans, 76 jaar (Kerkpad)

Moge zij nu voor altijd leven in Gods eeuwige vrede

++++++++++++++++++++++++++++†+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

** Informatie:  Buggenum:  H. Vormsel,  Vormheer Pastoor Deken Wim Miltenburg f.s.o.

Op vrijdag 26 februari a.s. wordt het H. Vormsel toegediend aan 10 leerlingen van groep 6-7 en 8 van bs. St. Antonius. Onderstaand treft u hun namen aan:


Arjan Bongaerts;                     Frederique Brouns;                  Servaas Brouns;         

Dean Clauwers;                       Jeanette van Melick;                Tom de Ponti;

Yves Ronckers;                         Sep Ronckers;                         James Schatorjé;    Reef Frenken;                                 

Vanaf deze plek alvast van harte gefeliciteerd voor jullie, voor je ouders en familie, en Gods zegen op al je wegen in de toekomst toegewenst

** Informatie:  Haelen: H. Vormsel,  Vormheer Pastoor Deken Wim Miltenburg f.s.o.
Op vrijdag 05 maart a.s. wordt het H. Vormsel toegediend aan 15 leerlingen van groep 8 van bs. De Leerlingst

Onderverdeeld in 2 groepen. De 1e groep in de H. Mis om 18.00 u. de 2e groep in de H. Mis van 19.00 u. Onderstaand treft u hun namen aan:


Ko Boots                                              Lisanne Colbers                                   Eva Helwegen
Jenna Hendriks.                                   Fenne Kierkels                                     Guusje Knops.
Sjaen Korsten                                      Raf Mennen                                         Marit Neuhof.
Lars op de Drink                                  Jurre Poels                                           Sophie Poels.
Daisy Puts.                                          Ilse Schinck                                         Jiri Stijnen.


  ** Lectoren: Dank je wel **
  Onlangs heeft mw. Tiny Peeters-Smeets, wegens gezondheidsredenen aangegeven te
  stoppen als lector. Zij was een van de lectoren van het eerste uur, vanaf maart 1998,  

  23 jaar lang dus, een zeer gewaardeerde kracht binnen de lectorengroep die toen startte
  met 15 lectoren. Pastoor Lipsch en met hem de kerngroep, de parochie St. Martinus, de
  lectorengroep en de parochianen zijn je zeer dankbaar voor al je inzet gedurende zoveel
  jaren.
  Langs deze weg voor jou Tiny, alle waardering en van harte dank-je-wel. We wensen je
  Gods zegen voor de toekomst toe.  

 

 

** Vastenbrief van Bisschop Harrie Smeets: ‘Quarantaine kan ons dichter bij God brengen’

Broeders en zusters in Christus,

In de 14e eeuw heerste de pest. Als tijdens een uitbraak een schip in Italië wilde afmeren, moest het eerst een tijd voor de kust blijven liggen om zeker te weten dat de bemanning de besmettelijke en dodelijke ziekte niet onder de leden had. Die periode duurde 40 dagen. Daarvan komt het woord quarantaine: ‘quarante giorni’: een tijd van afzondering van veertig dagen was nodig om te weten of mensen gezond waren.


Quarantaine was er ook voor Noach en zijn familie in de eerste lezing: zij hebben net een zondvloed overleefd. Veertig dagen regende het en dobberde Noach stuurloos rond in de ark. Hij leefde zonder vaste grond onder de voeten. Aardse zekerheden waren verdwenen en het leven werd van buitenaf bedreigd. Noach moest in quarantaine voordat hij weer vaste grond onder de voeten kreeg. Na die veertig dagen van onzekerheid klaarde de lucht weer op en kreeg hij – in het teken van de regenboog – opnieuw verbinding met God.


In het evangelie gaat Jezus ook in quarantaine. Veertig dagen verbleef Hij in de woestijn. Dat verblijf daar was overigens niet zijn eigen keuze: Hij werd er naartoe gedreven. Hij moest wel, er was geen keuze. Over die periode staat geschreven: ‘Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem hun diensten.’


Die woorden heeft Marcus daar niet zomaar geschreven. De woestijn confronteert Jezus met twee krachten die in ieder mensenleven voorkomen: krachten die de natuur ons geeft en krachten die we van Gods genade krijgen. De woestijn van het leven brengt de wilde dieren dichtbij. In ieder van ons leven dierlijke krachten: we hebben allemaal natuurlijke driften in ons. We maken immers deel uit van de natuur. Het is de oerdrift om zelf te overleven, om de eigen soort te laten voortbestaan.


Het zijn krachten die in wezen goed zijn. Maar we kunnen ook verleid worden om die oerdriften verkeerd te gebruiken. Ongetemd kunnen ze tot kwaad leiden. Om er een paar te noemen: onze oerkrachten kunnen gemakkelijk ontaarden in hebzucht, egoïsme, heerszucht, machtsmisbruik en geweld. Er zijn allerlei verleidingen tot kwaad die ons heil van binnenuit bedreigen.


Enkele weken nadat we ons verbaasden over de rebellen die in Amerika het Capitool binnendrongen, braken er – als vanuit het niets – ook bij ons rellen uit. In rustig ogende steden en stadjes staken vernielzucht en plundering ineens de kop op. Er werden vernielingen gepleegd door vooral jonge mensen, die korte tijd hun verstand totaal verloren leken te hebben. Redeloos gedrag, zoals van een wild dier, kan zich meester maken van mensen.


Jezus verbleef bij de wilde dieren: hij liep niet weg voor de krachten die het menszijn in zich draagt en zag ze onder ogen. Maar hij liet zich er niet door meeslepen of verscheuren, zoals bij mensen soms wel gebeurt als ze in hun leven de woestijn ervaren. 


In één adem zegt Marcus dan: ‘Er kwamen ook engelen die Hem hun diensten bewezen.’ Ontvankelijk kunnen zijn voor engelen – dat wil zeggen: voor wat van Godswege tot ons komt – hoort net zo goed bij de mens. Meer dan alleen dierlijke wezens zijn we ook geestelijke wezens. Het goede dat we doen, komt minder in de publiciteit dan het kwade. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Ook en juist in dit laatste jaar zien we belangeloze daden van medemenselijkheid en nabijheid en ervaren veel mensen midden in de pandemie dat bidden kracht geeft. Het zijn tekenen dat wij ook in onze woestijndagen dichter bij God kunnen komen, dat juist in quarantaine Gods engelen hun diensten bewijzen.


Noach kreeg de opdracht de ark in te gaan, Jezus werd de woestijn in gedreven en ook wij hadden afgelopen jaar niet zo heel veel te kiezen. Wij kregen een zondvloed van maatregelen over ons heen, die ons in een woestijn bracht van gesloten scholen, winkels en restaurants en soms van gedwongen quarantaine na een positieve test. We kwamen in een woestijn met veel alléén-zijn. En we zijn er nog niet uit. Menselijke ontmoeting staat nog steeds op rantsoen en afstand.


Die verlatenheid van de woestijn brengt het menszijn terug naar de essentie. Ze confronteert ons met onszelf, met onze driften, maar ook met onze vrijheid om Gods genade te ontvangen. We mogen nieuw ervaren dat we meer zijn dan alleen mensenkinderen die leven vanuit natuurlijke krachten. We zijn ook Gods kinderen, die Zijn kracht in ons leven mogen ervaren. Menszijn betekent beide zijden accepteren: niet doen alsof we alleen maar van deze aarde zijn en dus voor elke drift door de knieën gaan, maar ons ook openen voor wat Gods genade ons geeft en zo een beetje hemel op aarde brengen.


Noach krijgt na zijn quarantaine de opdracht van God om nieuw leven op aarde te brengen; Jezus gaat in quarantaine en zal van daaruit zijn dienstwerk tot in het eeuwig leven gaan vervullen. Wij beleven onze veertigdagentijd, onze quarantaine: opdat ook wij door de zondvloed in ons leven en door de woestijn van ons bestaan tot het nieuwe leven van Pasen mogen komen.


Een goede, gezegende veertigdagentijd gewenst aan u allen!

Roermond, eerste zondag van de 40-dagentijd 2021

Harrie Smeets,
Bisschop van Roermond


Beknopte algemene informatie:    

 

Buggenum:                                                               Haelen:

Tel: 06-39837683                                                       Par. Centrum tel. 593712
aldegundis@ziggo.nl                                                    Open: di-do van 10.00- 11.30 u.                                                  
www.aldegundiskerkbuggenum.nl                               st.lambertus@kpnmail.nl
Bank:NL69RABO01234.70.404                               www.lambertuskerkhaelen.nl                                                                                                                        Bank: NL75RABO01186.00.508

Horn:                                                                                           Nunhem:

Par. Centrum tel: 581234                                           Secr.: K.B.: J.P. Adams  tel. 594245                                                                                                        

Open: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u.                         kerkbestuur@nunhem.nl
contact@martinuskerkhorn.nl                                      www.servatiuskerknunhem.nl             

www.martinuskerkhorn.nl                                           Bank:NL86 RABO 0118601474

Bank: NL50RABO0123401100

Voor meer informatie: www.martinuskerkhorn.nl