Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren Burg. Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, tel. 591622 bij urgentie 06–12413034  e-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

18 okt - 24 okt 2018:

 

 • Zaterdag 20 okt:
  17.45 u. Eucharistieviering
  in het kader van Wereldmissiedag Thema: God is ons een toevlucht en een sterkte’ i.s.m. MOV.
  Int: gest jrd. overl. ouders Piet en Tien Hocks; gest. jrd. Christien Peeters-Vermeulen; jrd. Door van Kempen-van Rijswijck; Truus Kessels-Oliemeulen; Ton Alers;
  Zang: gemengd koor                   Lectoren: MOV
  Collect: dhr. G. Smeets                       Koster: dhr. J. van Roij        
  Aansluitend aan deze H. Mis wordt bij de uitgangen gecollecteerd t.b.v. Missio

 

 • Maandag 22 okt: 
  16.00 u. Parochiecentrum  
  Repetitie Schola

 

 • Dinsdag 23 okt:
  09.00 u. Eucharistieviering in de dagkerk
   

 • Woensdag 24 okt:
  10.30u. Dagkerk  
  repetitie Kerkkoor 

                                                    

 • Mariakapel opgeknapt:
  De Mariakapelheeft een completemetamorfose ondergaan. Een aantal vrijwilligers uit onze parochie heeft de kapel drastisch onder handen genomen. Het grote blauwe schild is verwijderd. De muren schoongemaakt en van een frisse kleur voorzien. De beeltenis van Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand is in haar vertrouwde altaartje geplaatst en het beeld van St. Jozef staat nu in de nis in de kapel. Een paar overbodige kerkbanken zijn gehalveerd en opnieuw gevernist. Ook de hoekbank en de altaartjes hebben een nieuw laagje vernis gekregen en ogen weer als nieuw. Op de vloer zijn gedeeltelijk nieuwe tegels geplakt. Een fraaie verlichting completeert het geheel. Onze de votiekapel is weer fris en schoon. Een mooie, sobere, verstilde ruimte waar u in alle rust terecht kunt voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje op te steken. Een groot compliment en alle dank aan onze vrijwilligers voor hun tomeloze inzet.

   

 • Websites:
  Kent u onze websites al? U kunt er het laatste nieuws betreffende uw parochie lezen. De kerkdiensten en verder belangrijke informatie over b.v.: dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar. Contactpersonen en contact. De moeite waard. Hieronder kunt u zien welke websites online zijn: www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.