Dorpsoverleg

 

Deze pagina wordt beschikbaar gesteld aan St. Dorpsoverleg Horn Logo Dorpsoverleg.png

Door zonder voorzitter:

Stichting Dorpsoverleg Horn hield 31-01-2019 in De Abdij haar dorpsbijeenkomst. Hier nam Hilde Glessner, voorzitter van het eerste uur, afscheid van het Dorpsoverleg. Hilde mag deze functie niet meer combineren omdat ze ook raadslid is van 'Progressief Akkoord Leudal'. Het bestuur dat verder dus maar uit twee leden bestaan, te weten: Yvonne Bocken-Hendrickx en Casper Hamers, zijn dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. Mocht u interesse hebben? Dan kunt u contact opnemen via: hildeglessner@planet.nl.

Het Dorpsoverleg gaat met de hulp van medebewoners van Horn, de werkgroepen, gewoon door met de activiteiten die al op het programma staan, of nog gaan komen!


 

Inloopcafé.JPG

 

Waar:                                  
De Abdij
Kerkpad 5, 6085 BA Horn
Er is een soort stamtafel voor ontmoeting ingericht.

Wie: 
Werkgroep Leefbaarheid van het Dorpsoverleg Horn

Wanneer: 
Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Voor wie: 
Iedereen - jong en oud- die kan en er zin in heeft en andere mensen uit het dorp wil ontmoeten in een ontspannen en gezellige sfeer is welkom.

Waarom: 
Inwoners van Horn hebben aangegeven dat er in het dorp eigenlijk geen plek is waar je anderen laagdrempelig en zonder verplichtingen kunt ontmoeten. Dorpsoverleg heeft dit opgepakt en de werkgroep Leefbaarheid heeft het initiatief uitgewerkt. De Abdij is bereid gevonden om haar locatie ter beschikking te stellen.

Wat: 
In principe is het laagdrempelig. Men moet en hoeft niets.
Als daar behoefte aan is kan er van alles worden georganiseerd; lezingen, hobby-activiteiten, themagesprekken, gezondheidsvoorlichting. We horen wel wat mensen willen.

Contactpersoon:
Els Kuijpers of Piet Smeets
T: 0475 - 58 31 31
M: contact@abdij.com

Deelname is gratis.
Consumpties zijn niet verplicht, maar als men toch iets wil nuttigen dan is dat uiteraard voor eigen rekening.