Dorpsoverleg

 

Deze pagina wordt beschikbaar gesteld aan St. Dorpsoverleg Horn Logo Dorpsoverleg.png

Dorpsoverleg Horn nieuws

Tijdens de openbare bijeenkomst van Dorpsoverleg Horn van 5 maart jl. kwamen de volgende knelpunten naar boven:

  • Verminderde toegankelijkheid van de trottoirs soms door beperkt onderhoud.

Signalen over het onderhoud van  trottoirs maar ook andere zaken in de openbare ruimte, kunnen gemeld worden bij de gemeente via de app “Mijngemeente”. Deze is beschikbaar in de Appstore en Google play store. Zie ook de volgende site van de gemeente Leudal voor meer informatie: https://www.leudal.nl/openbare-ruimte-melding

De gemeente pakt de signalen dan op. Hiermee zijn goede ervaringen.

  • Het parkeren op trottoirs leidt vaak tot verkeersonveilige situaties. Voetgangers met kinderwagens en rollators moeten dan via de straat hun weg vervolgen.
  • Ook het parkeren in bochten is een probleem. Het uitzicht van in en uitrijdend verkeer wordt belemmerd. U dient minimaal 5 meter uit de bocht te parkeren.

Beide situatie zijn middels handhaving, lastig op te lossen. Hopelijk zien mensen het zelf in en kunnen we elkaar hierop aanspreken als dat nodig is.

  • Er werd ook melding gemaakt van enkele dealplekken in ons dorp. Wandelaars voelen zich soms niet veilig op die plekken.

U kunt dergelijke signalen altijd melden bij de politie!


Uitbreiding bestuur:

We zijn verheugd om te kunnen melden dat Tonny Hendriks is toegetreden tot het bestuur van DOH. Deze week zijn we dan ook vol enthousiasme en energie als bestuur samen aan de slag gegaan en hebben de taken verdeeld. Yvonne neemt de voorzittersrol op zich en Tonny de secretarisrol. Casper blijft de penningmeester. Uitbreiding van het bestuur is nog steeds gewenst maar de basis staat weer!

Werkgroep Leefbaarheid

Binnenkort start weer de werkgroep Leefbaarheid. Hierin wordt gesproken over onderwerpen die de leefbaarheid raken bijv. beplanting en onderhoud, leegstand, toestand van de pleinen/wegen/stoepen, maaien van bermen, fiets-/wandelroutes etc. Dus heb je suggesties voor deze werkgroep of wil je meedenken ÈN doen? Laat het ons weten.

Nieuwe dienstregeling Arriva

Aan DORPSOVERLEG HORN is een verzoek gedaan om te onderzoeken hoe de Hornse gebruikers de nieuwe dienstregeling van Arriva ervaren. Tijdens de openbare dorpsbijeenkomst in januari is dit aan de orde geweest en is deze afspraak gemaakt. 

Door de nieuwe dienstregeling rijden de bussen in de avonduren en de weekenden nog maar om het uur, i.p.v. om het halve uur. Tevens sluiten de busverbindingen niet meer naadloos aan, aan de vertrek- en aankomsttijden van de treinen.

Graag horen wij wat je van de dienstregeling vindt. Wij brengen de reactie in kaart en zullen deze zo nodig aankaarten bij Arriva.

Stuur je reactie naar: dorpsoverleghorn@gmail.com


 Inloopcafé Abdij.jpg 

Waar:                                  
De Abdij
Kerkpad 5, 6085 BA Horn
Er is een soort stamtafel voor ontmoeting ingericht.

Wie: 
Werkgroep Leefbaarheid van het Dorpsoverleg Horn

Wanneer: 
Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Voor wie: 
Iedereen - jong en oud- die kan en er zin in heeft en andere mensen uit het dorp wil ontmoeten in een ontspannen en gezellige sfeer is welkom.

Waarom: 
Inwoners van Horn hebben aangegeven dat er in het dorp eigenlijk geen plek is waar je anderen laagdrempelig en zonder verplichtingen kunt ontmoeten. Dorpsoverleg heeft dit opgepakt en de werkgroep Leefbaarheid heeft het initiatief uitgewerkt. De Abdij is bereid gevonden om haar locatie ter beschikking te stellen.

Wat: 
In principe is het laagdrempelig. Men moet en hoeft niets.
Als daar behoefte aan is kan er van alles worden georganiseerd; lezingen, hobby-activiteiten, themagesprekken, gezondheidsvoorlichting. We horen wel wat mensen willen.

Contactpersoon:
Els Kuijpers of Piet Smeets
T: 0475 - 58 31 31
M: contact@abdij.com

Deelname is gratis.
Consumpties zijn niet verplicht, maar als men toch iets wil nuttigen dan is dat uiteraard voor eigen rekening.