Dorpsoverleg

 

Deze pagina wordt beschikbaar gesteld aan St. Dorpsoverleg Horn

Dorpsoverleg Horn is telefonisch bereikbaar via: 06-3494 2511

En per e-mail via: dorpsoverleghorn@gmail.com

Logo Dorpsoverleg.png

 

Stichting Dorpsoverleg Horn 

Jaarverslag 2022

Leefbaarheid creeëren we samen in Häör

Klik hier voor het jaarverslag van 2022.


Op de laatste bestuursvergadering is o.a. gesproken over; 

Zwerfvuil, Zevenellen terrein, Een tegen Eenzaamheid, Wanjele door Häör (initiatief van Ut Galerieke), bestuurssamenstelling en toekomst.

Heb je zin om met ons mee te denken? Kom gerust naar één van de volgende bestuursvergaderingen waarop alles de revue weer zal passeren. (zonder verplichtingen).

Maak je interesse kenbaar via een mail aan dorpsoverleghorn@gmail.com


Beste dorpsgenoten,

Na lange tijd is het eindelijk weer mogelijk om elkaar in levenden lijve te ontmoeten en weer plannen te maken!

Graag nodigen wij je uit voor een openbare bijeenkomst van het Dorpsoverleg Horn op donderdag 10 maart om 19.30 uur bij Hotel De Abdij.

 

De volgende onderwerpen zullen de revue passeren:

 1. Het jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening. Deze wordt als gebruikelijk gepubliceerd op Häör.nl. (één dezer dagen)
 2. Plan opstellen 2022. De onderwerpen worden in ieder geval nader toegelicht en met jullie besproken en wellicht komen nog andere ideeën ter tafel:
  1. Wanjele door Häör: een initiatief van Ut Galerieke en het Dorpsoverleg.
  2. Vieren 1e lustrum Dorpsoverleg (was oorspronkelijk in mei 2020).
  3. Eén tegen eenzaamheid. De gemeente stelt een bedrag ter beschikking voor een initiatief wat bijdraagt aan de bestrijding van eenzaamheid. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een plan worden ingediend.
  4. Zwerfafval (deelname Nederland schoon)
 3. Samenstelling Bestuur Dorpsoverleg:
 • UBO registratie in relatie tot samenstelling Bestuur: Momenteel bestaat het bestuur uit vier leden. Dit is het minimum aantal wat wij nastreven i.v.m. de mate van het individuele zeggenschap (25%).
 • Casper Hamers treedt af als bestuurslid. We maken graag van de gelegenheid gebruik om hem te bedanken voor zijn inzet.  
 • Henk Luiten is de nieuwe penningmeester en vormt samen met Tonny Hendriks en Yvonne Bocken het bestuur.
 • Vacature(s) -> streven naar samenstelling van vijf leden.
 • Yvonne Bocken (voorzitter) heeft in 2023 de maximale zittingstermijn bereikt en treedt dan af.
 1. Wat verder ter tafel komt.

 Het is niet nodig om je aan- of af te melden maar we zouden het fijn vinden om jou op donderdag 10 maart mogen begroeten! Uiteraard mag je deze uitnodiging ook doorsturen naar andere inwoners van Horn. Ook wordt er een oproep geplaatst op Facebook en Haor.nl. 

 

Hartelijke groeten namens het bestuur van Dorpsoverleg Horn 

Tonnie Hendriks, secretaris
Henk Luiten, penningmeester
Yvonne Bocken-Hendrickx, voorzitter


Werkgroep Leefbaarheid van het Dorpsoverleg Horn

Waar:                                  
De Abdij
Kerkpad 5, 6085 BA Horn
Er is een soort stamtafel voor ontmoeting ingericht.

Wie: 
Werkgroep Leefbaarheid van het Dorpsoverleg Horn

Wanneer: 
Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Voor wie: 
Iedereen - jong en oud- die kan en er zin in heeft en andere mensen uit het dorp wil ontmoeten in een ontspannen en gezellige sfeer is welkom.

Waarom: 
Inwoners van Horn hebben aangegeven dat er in het dorp eigenlijk geen plek is waar je anderen laagdrempelig en zonder verplichtingen kunt ontmoeten. Dorpsoverleg heeft dit opgepakt en de werkgroep Leefbaarheid heeft het initiatief uitgewerkt. De Abdij is bereid gevonden om haar locatie ter beschikking te stellen.

Wat: 
In principe is het laagdrempelig. Men moet en hoeft niets.
Als daar behoefte aan is kan er van alles worden georganiseerd; lezingen, hobby-activiteiten, themagesprekken, gezondheidsvoorlichting. We horen wel wat mensen willen.

Contactpersoon:
Els Kuijpers of Piet Smeets
T: 0475 - 58 31 31
M: contact@abdij.com

Deelname is gratis.
Consumpties zijn niet verplicht, maar als men toch iets wil nuttigen dan is dat uiteraard voor eigen rekening.