Vastelaovendj pagina 2019.

 

Vastelaovenjd.png

 Op dees pagina zeet gae wao en wannier gae get kintj drinke of waat gae kintj aete mit de Häörder vasteloavendj.

 -------------------------------------------------------------------------------------------


Oad Häör:

Carnaval Oad Haorr.JPG


De Graof:

Carnaval Graaf.JPG

Carnaval eten Graaf.JPG


De Postkoets:

Carnaval Postkoets.JPG


Aan de Kirk:

Carnaval ADK.png

Carnaval eten ADK.JPG


Wat & Halfwat:

Vriedig vanaaf 17.00 oer sjpaarkas lichte.
Zaoterdig vanaaf 16.00 oer.
Zunjig vanaaf 12.00 oer.
Maondig: vanaaf 15.00 oer.
Dinsdig: vanaaf 15.00 oer.
Asgoonsdig: vanaaf 19.00 oer. Hieëring sjèlle!


Abdij: 

Carnaval Abdij.JPG


Babylon:

Al daag vanaaf 15.00 oer. 


Friture 't Dörp:

Al daag geöpendj van 16.00 toet... (22.30 oer).


Snackpoint Bie Anke en Maud:

Vriedig van 16.30 toet 21.30 oer.
Zaoterdig van 16.30 toet 21.30 oer.
Zunjig van 16.30 toet 22.00 oer.
Maondig van 15.30  toet ? oer.
Dinsdig van 16.30 toet 23.00 oer. 


 NEET TWIEFELE. DOON!!!

Vastelaovenjd.png