Bezoekers schrijven

Deze rubriek geeft het woord aan de inwoners van Horn. Hebt u een mening? Bent u het ergens niet mee eens? Bent u teleurgesteld? Hebt u een voorstel aan het Dorpsoverleg of de gemeente Leudal?

Mail uw verhaal aan de redactie: website@haor.nl

Uw bericht mag geen schunnige taal of scheldwoorden bevatten of voor iemand beledigend zijn. Als de tekst beschuldigingen bevat dient dat te worden onderbouwd. Berichten die "anoniem' zijn worden niet geplaatst. Dus zorg ervoor dat altijd uw naam correct vermeld is, en uw woonplaats! Verder mag de tekst niet langer zijn dan 500 woorden.

De redactie behoudt zich het recht voor om teksten te weigeren, in te korten/ of ongewenst taalgebruik te verwijderen. Reageren op de teksten naar de redactie wordt niet gewaardeerd!

 
Zevenellen

Als inwoner van Horn (en niet verbonden aan enige lokale politiek partij) maak ik me grote zorgen over de voorgenomen invulling van dit terrein en de gang van zalen.

Ik ben laatst naar de voorlichtingsavond geweest in Buggenum over dit dossier.
Tot mijn grote verbazing en frustratie bleek het helemaal niet over Zevenellen te gaan en werden de aanwezigen zoet gehouden met 2 zeer saaie toespraken over de MER en luchtvervuiling.
Aan het einde van de avond werden pas de kritische vragen gesteld en daarop kwamen alleen ontwijkende antwoorden van wethouder Martens.

Toen ik in de weken daarna met wat mensen uit Horn over dit thema sprak bleek, dat velen helemaal niet (of niet goed) op de hoogte waren over de eventuele gevolgen voor Horn van het hele project Zevenellen.

Ik weet dat er al veel partijen mee bezig zijn , maar ik zou het persoonlijk ook graag zien, dat onze dorpsgenoten meer info krijgen.

Op dinsdag 4 juni 2024, aanvang 19.30 uur vindt in het gemeentehuis van Leudal een openbare raadsinformatiebijeenkomst plaats voor raads- en commissieleden over ontwikkelingen op het bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum/Haelen. De vergadering vindt fysiek plaats.

Met vriendelijke groet,
Rob Grabert, Horn


Je blijft huilen in de gemeente Leudal: over Horn

Begin ik maar eens vooraan: de waterkering. Meer dan 25 jaar werd na 1995 voor toekomstige overstromingen een waterkering aangeschaft en veel geld betaald voor de opslag. Alles t.b.v. de bewoners  aan  de Kemp. In de loop van die 25 jaar veranderde het klimaat versneld, minder vorst, droogteperiodes en veel meer regen. Desondanks smeet de gemeente met bakken het geld over de balk door die voorziening tegen het natuurgeweld maar ‘gewoon’ te laten verdwijnen.
Het resultaat? In de zomer van 2021 werden de bewoners opnieuw geconfronteerd met een soortgelijke overstromingsramp als in 1995. De waterkering? Die was er niet meer!
Om te huilen!

En dan de Rijksweg. Iedereen die in 2022 een beetje verstand van zaken had kon je vertellen dat de afwatering en bestrating een verkeerde oplossing zou worden. Al die opmerkingen ging tegen dovemansoren. De weg kwam er toch. Binnen enkele maanden werden schotten in de grond geplaatst die ook niets hielpen. Uiteindelijk werd de oplossing: Een nieuwe weg, dus de hele bestrating eruit en asfalt erin. Miljoenen werden op die manier alweer over de balk gegooid.
Om te huilen!

Nog een keer Rijksweg. Al jaren klaagt zowat iedereen dat er daar met grote snelheid wordt gereden. De gemeente maakte bochten in de nieuw aangelegde weg. Vele sportieve rijders vonden het prachtig: een nieuwe racebaan met chicanes. Er werd nog harder gereden. Daarom kwamen er bakken op de weg en aan het begin van het dorp nog meer verkeersborden en een hindernis. Het heeft helemaal niets geholpen. Het geld was weg en de oplossingen waren nul.
Om te huilen!

Het groene Bosscher Ven. De actie van de gemeente om ‘te vergroenen’ was duidelijk zonder ook één moment iets kort te sluiten met de lokale bewoners. Zo begrijp ik het verhaal van Joep Joosten.  Zou de goede raad van Joep: ‘Doe eens onderhoud aan de bossen die eigendom zijn van de gemeente Leudal. Daar liggen bomen over de paden en vallen takken op je hoofd.’ Nog aan te vullen met het onderhoud van de gemeentelijke onkruidplantsoenen en de gemeentelijke voetpaden die op veel punten levensgevaarlijk zijn.

Om te huilen!
De grootste klapper is wel het besluit van de gemeenteraad over de chemische industrie Chemelot 2! Wist u dat deze industrie in de hoogste klasse is van voor de mens gevaarlijke industrieën? Wist u dat het niveau van stankoverlast veel lager is dan de grenswaarden voor de gezondheid? Dat betekent dat men op den duur nauwelijks gealarmeerd wordt omdat iedereen, bij een calamiteit, gelooft dat de stank nog binnen de grenswaarden blijft?
Wat denkt u van het op den duur niet meer functioneren van een dorpsgemeenschap omdat vluchtelingen, arbeidsmigranten en anderen samen een overgrote meerderheid gaan vormen. Van interesse, deelname of participatie is bij deze groepen nauwelijks of helemaal geen sprake. Wat dacht u van de grote toevloed van zwaar vrachtverkeer? (Blad ‘HALLO’: 576 vrachtwagens per dag!). Wat dacht u van het nu al chronische gebrek aan huisvesting?

En wat doen wij burgers? Wij maken ons druk over de Postkoets!
Om te huilen!

En ten slotte beseft u lezer eigenlijk wel dat u de mensen die al die ellende veroorzaken, zelf hebt gekozen? Het zijn geen vreemden, maar mede-burgers van ons die blijkbaar niet kunnen luisteren, geen verstand hebben van zaken en uit pure onbenulligheid handelen.

Onthoud dit voor de volgende verkiezingen! 

Ton Wassercordt
Horn, 4-3-2024.


Goedendag mensen, word wakker.

Op 23-2-24 las ik de krant terwijl mijn bloed begon te koken: Tuintjes Bosscherven in een klap Groen.
Thei Kessels zei jaren terug al: Waar het verstand ophoudt, begint de politiek. 
Fijn dat de gemeente Leudal een ecoloog Sabine de Jong in dienst heeft, om het geld van de bewoners van de gemeente Leudal te verkwanselen onder leiding van wethouder Robert Martens.
Ze gaan op kosten van de inwoners van Leudal tuintjes vergroenen om de wereld te redden, wie haalt zoiets in zijn hoofd?
Geen enkele bewoner op Bosscherven interesseert het. De mensen komen nog niet eens kijken, zelfs al komt Martens met vlaai van ons geld.
Maar fijn, mijn broer heeft afgelopen zomer een tia gehad, daar komt Sabine niet helpen met de tuin, dat doe ik wel. Misschien kan de gemeente mij ook helpen met een grote kraan en vrachtwagen
Ik erger mij eraan dat de gemeente tegels en grind weg gaat halen waar nu geen onderhoud aan is, gaat verruilen voor groen waar op het laatst van de zomer weer een firma voor wordt ingehuurd om met een bosmaaier het onkruid op te ruimen en dat allemaal van onze centen. Doe de gemeentebelasting maar weer omhoog. 
En een verschil van 10 graden koeler op die plek weet ik ook niet wie heeft dat berekend?
Doe eens onderhoud aan de bossen die eigendom zijn van de gemeente Leudal. Daar liggen bomen over de paden en vallen takken op je hoofd.
En besteed het geld aan nuttige zaken aan inwoners van Leudal die het nodig hebben.

Ik hoop dat veel inwoners het met mij eens zijn.

Fijne dag verder,
Joep Joosten, Horn


Beste miense van Häör,

Wae, ut Sjötteballet, doon al 45 jaor mit aan de ‘Bontje Aovendj’.
Dit doon wae väör de Prins, mer veural veur uch eine sjoone aovendj te bringe mit alle angere artieste.

Väör Häör en door Häörse miense!!!

Aangezeen der gein anger akemedatie is den De Postkoets om dit veur uch te bringe, haope wae uch hiej allemaol te zeen om nao os allemaol te komme kieëke.

Wae doon dit veur uch en neet veur de stichting, det sjteit der hieëlemaol boete.
Laot os der ein paar sjoon aovendje van make.

Väör Häör, door Häör!

Ut Sjötteballet


Neem je verantwoordelijkheid!

Een bericht aan de muziekvrienden van de Harmonie de 3 Horens:

Beste leden van Harmonie de 3 Horens. Wat hier bekokstoofd is door o.a. enkele mensen van jullie muzikale vereniging is gewoon onmenselijk en is zeker niet meer normaal te noemen. Een probleem kan nog zo groot zijn maar als je als volwassenen met elkaar aan tafel gaat zitten kom je overal uit maar dat zal zeker niet gebeuren als je dat op zo'n absurde onacceptabele manier probeert te doen als hier het geval is. Stel je nu eens voor dat jij die persoon zou zijn, hoe zou jij je dan voelen!
Ik ga ervan uit dat jullie als muzikale-leden hier niets aan kunnen doen maar waar jullie wel vanuit kunnen gaan is dat deze zeer negatieve daden, door enkele van jullie leden, ook op jullie zal neer dalen. Of met andere woorden ook jullie zullen hiervoor worden aangekeken en zal de Harmonie de 3 Horens door zeer velen in een kwaad daglicht worden gesteld, zo niet erger. Het is mijns inziens al vijf op twaalf dat jullie die personen tot de orde moeten gaan roepen, en dat dit zo niet kan!
Kom in actie nu het nog kan en red je eigen hachje. Als jullie nu niet snel ingrijpen ben ik bang dat jullie ten alle tijden hierop aangekeken zullen worden en dat is toch zeker niet de bedoeling van jullie muzikale-hobby.
Ik zeg altijd "de rekening komt aan het einde" en zo zal het hier niet anders zijn want er zal een dag komen dat ook deze mensen tot inkeer komen maar dan is het leed allang geschied! Wat zij doen in deze moeten ze zelf weten maar kom in ACTIE voor jullie eigen best wil!

Een bericht van een zeer teleurgestelde en boze Sjaopskop.

Jos Triepels.


Absurder kan het niet worden...
 
Zoals de meesten van jullie wel weten zijn we sinds maart 2023 bezig met het verhaal MFC de Postkoets in Horn. Er zijn dingen gebeurt waar goede tijden slechte tijden niks bij is.
Maar wat nu weer gebeurt is echt onvoorstelbaar!!!
Al dagen lang spookt me door het hoofd dat ik hier iets mee moet........
In augustus werd er geproost met de voorzitter, penningmeester en een bestuurslid op de onderhandelingen die succesvol afgesloten waren. Ook werd tijdens dit gesprek afgesproken met de 3 aanwezige bestuursleden dat er geld overgeboekt zou worden zodat er al geïnvesteerd kon gaan worden aangezien de Postkoets een "kale" zaal was. Dit geld heeft de stichting o.a binnengehaald bij diverse fondsen en dit verdiend zeker waardering.
Er werd o.a meubilair gekocht zodat we z.s.m de deuren van de Postkoets konden openen , op 30 september stond de opening immers al gepland.
Helaas is het nooit zover gekomen....
Afgelopen week kreeg de voormalige penningmeester echter een sommatie van een advocaat van de 3 overgebleven stichtingsbestuursleden. Hij wordt gesommeerd om het geld dat hij destijds overgeboekt heeft naar ons en waar aankopen van gedaan zijn voor in de Postkoets, persoonlijk terug te boeken. Of te wel hij moet uit eigen beurs dit geld terug betalen!!
Dit kan toch niet waar zijn.....
Alle aankopen die gedaan zijn staan in de Postkoets en daarnaast zijn overal facturen van aanwezig en is iedere euro te verantwoorden. Echter de 3 huidige bestuursleden van het stichtingsbestuur stellen de oud penningmeester aansprakelijk omdat volgens hun niet het voltallige bestuur op de hoogte was van deze transactie.
Net voor de kerstdagen kreeg de oud penningmeester deze brief......
Dit kan en mag toch niet gebeuren dat iemand met een groot dorps en verenigings hart in goeder trouw heeft gehandeld in aanwezigheid van o.a de voorzitter en dan nu persoonlijk financieel wordt geruïneerd!!! En dit door 3 personen die doen alsof ze een groot hart hebben voor onze gemeenschap maar niet alleen ons dorp kapot maken maar ook een prachtig liefdevol gezin
Dit mogen wij als dorpsgenoten en de Gemeente Leudal toch niet accepteren!!
Wat zou je er zelf van vinden als je je met hart en ziel belangeloos inzet voor een stichting en dan deze verschrikkelijke trap na krijgt...
 

Carolien Leunissen Vissers 


Beste Thijs,

Met krullende tenen heb ik zojuist je bericht gelezen op Haor.nl, ongelooflijk …..
Tot een maand geleden heb ik altijd veel respect voor je gehad maar dit slaat werkelijk alles. Raar dat je ondertekend met “Bloomebossel” terwijl je enkele weken geleden nog aangaf dat je je schaamde dat je jaren lid bent geweest van de club die deze prachtige Bloomebossel uitreikt ….

Er is veel tijd gestoken in het schrijven van je brief maar helaas ben ik op de hoogte van diverse in en out’s  en weet ik dat er door de stichting veel leugens verspreid worden.

Slechts vanaf begin oktober jl. maak je deel uit van het stichtingsbestuur nadat 7 mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd. Het huidige stichtingsbestuur bestaat nu uit 3 personen waarvan er 2 leden lid zijn van dezelfde vereniging, hoe soeverein !

Maar niet de schuld bij de mensen van Horn gaan neerleggen. Jullie moeten eens in de spiegel naar jullie zelf kijken, kijken waar jullie mee bezig zijn. Het is niet voor niets dat Sinterklaas en de genoemde verenigingen in je brief naar andere locaties uitwijken. De mensen van Horn hebben al meerdere malen hun mening gegeven (onder andere via een petitie en een motie van wantrouwen ) maar jullie vinden jezelf zo belangrijk dat jullie deze meningen niet horen. Als je alleen maar je eigen waarheid gelooft is er inderdaad geen ruimte voor een dialoog …..

Nu wat zielig liggen doen dat er geen geld is, wat een onzin ! Hadden jullie je gehouden aan jullie bindende deal die was gesloten met de exploitant dan hadden jullie je geen zorgen hoeven te maken over de inkomsten, hadden jullie gewoon maandelijks de afgesproken huur ontvangen. Maar nee, er was opeens 1 lid, die Heilig blijkt te zijn, die bewust de hele boel heeft afgeblazen en zijn eigen plan heeft getrokken. Chapeau hiervoor ! Dat jullie na het opzeggen van jullie functies nu nog meer dan 1 jaar (tot februari 2025) de Postkoets blijven besturen, getuigt niet van leiderschap en daadkracht. Dat is gewoon de gemeenschap dwarsbommen en om zeep helpen !

Ik ben het met je eens dat we met z’n allen onze schouders moeten zetten om te samenwerken maar wel zonder dit huidige stichtingsbestuur. Vorig jaar heb ik voor diverse carnavalsverenigingen binnen ons dorp gewerkt en ook voor de komende carnaval kunnen ze me alle dagen inplannen om te werken MAAR niet als dit huidige stichtingsbestuur aan de macht is. Het is zelfs zo dat ik na 28 jaar Bonte Avonden komend jaar bij de Postkoets niet op de bühne zal staan door dit stichtingsbestuur.

Ik hoop dat jullie per direct jullie handen van de Postkoets afhalen en dan zullen we zien dat de Haorder gemeenschap zijn schouders eronder zet en er weer een prima florerend verenigingsgebouw voor de Horner gemeenschap komt te staan !

Laat de mensen van Horn dan maar zien wat jullie de afgelopen 2 jaar hebben opgebouwd, laat het in deze huidige staat staan breek het niet af zoals jullie het hebben gekregen maar neem je verlies en krijg op deze manier respect …..

Met vriendelijke groet,
Marjan Derikx


Er was eens:                                                                                                                                                 

-        .… een prima florerend verenigingsgebouw voor de Horner gemeenschap,

-        .… een verenigingsgebouw voor de Horner gemeenschap dat daarna hélemaal leeg was,

-        …. een Stichting Samenwerkende Buurtverenigingen die in september haar Sinterklaasviering
     voor de Hornse kinderen in dat verenigingsgebouw wilde houden, maar zich in november
      bedacht dat het ook wel in ’n onverwarmd kerkgebouw zou kunnen, en uiteindelijk in het
     Scoutinggebouw terecht kwam,

-        .… een carnavalsvereniging die gebruik wenste te maken van dat verenigingsgebouw en
     daartoe haar verkenners voor overleg uitstuurde, maar uiteindelijk besloot voor een
     ander gebouw, elders in de Horner gemeenschap,

-        .… een inwoner van Horn die op zijn fluit speelde, de Goedheiligman van afstand welkom
     heette en hem adviseerde om maar stilletjes de Postkoets voorbij te rijden.

In onze gemeente Leudal zijn dorpsgemeenschappen die geen geschikt gemeenschapshuis hebben en dat wél dolgraag zouden willen en zich daarom álle moeite getroosten om in samenwerking met de Gemeente hun eigen ontmoetingsplaats op te zetten. Ook zijn er dorpsgemeenschappen die een mooi verenigingsgebouw hebben en er goed gebruik van maken, vaak met de hulp van vrijwilligers uit diezelfde dorpsgemeenschap. En er is ook een dorpsgemeenschap die nú nog een prachtig en comfortabel verenigingsgebouw heeft maar zich deels niet wenst te realiseren dát ze dat heeft!

Er was nog niet zo lang geleden een periode dat dit verenigingsgebouw helemaal leeg lag. Het enige wat er nog was, waren 45 houten stoelen uit het voormalige dorpshuis. Ook lagen er overal bergen rommel die op de vuilstortplaats thuishoorden. En ook de parkeerplaatsen waren ónderkomen.

Het idee van deze gemeenschap, Horn, was; we zouden dit gemeenschapshuis wel weer eens zo
mooi en netjes willen hebben als voorheen, maar wie gaat dat voor ons doen?!

Het was toen gemeente Leudal zelf die de voorzet deed => een nieuwe Stichting, dat zou de oplossing moeten zijn ! Een Stichting die geheel belangeloos haar handen ten behoeve van de Horner dorps-gemeenschap uit haar mouwen zou willen steken! Maar hoe vind je die ?

Gemeente Leudal nam het initiatief, zocht en vond uiteindelijk drie mensen uit Horn die niet met verenigingen van doen hadden maar wél ten behoeve van die dorpsgemeenschap de grote uitdaging wilden aangaan. En de gemeenschap had het geluk dat er zich vrij snel ook drie verenigingsmensen uit Horn meldden om vanuit een nuloptie De Postkoets weer om te vormen tot die fijne ontmoetingsplek, die haar inwoners en verenigingen zich na Corona weer wensten.

En toen was er weer een Stichting, met al haar goede bedoelingen ! Verder was er niets behalve de Horner gemeenschap die toekeek ! De Stichting kreeg van gemeente Leudal een leeg gebouw waar zo goed als alle installaties uitgesloopt waren, waar geen meubilair meer in stond en waarin de apparatuur die er wél nog was, buiten werking was. En verder een grote hoop ongeordende rommel die allereerst afgevoerd moest worden. Financiële middelen waren er niet maar wat er wél was, dat waren zes nieuwe, enthousiaste Stichtingsleden die bereid waren om aan die klus te beginnen en daartoe hun handen uit de mouwen te gaan steken.

En verder, gemeente Leudal is nu bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid voor haar multi-functionele accommodaties oftewel verenigingsgebouwen en ontmoetingsplekken. En in dat nieuwe beleid is nog slechts plaats voor de kapitaalslasten van haar gebouwen wat betekent dat ze voor al de verenigingsgebouwen die er in Leudal zijn, niet méér dan het groot onderhoud voor haar rekening zal nemen. En nieuwe investeringen worden bekeken voor alle verenigingsgebouwen samen. Al het andere zullen de betreffende dorpsgemeenschappen zélf moeten gaan opbrengen al realiseren ze zich dat momenteel nog nauwelijks.

Dat is de reden dat de kersverse Stichting allereerst op zoek moest naar geld ! Zonder financiële middelen is er niet veel meer mogelijk want gemeente Leudal laat in haar nieuwe beleid de gehele exploitatie over aan de gemeenschap waar het verenigingsgebouw staat.  Dus geen ‘free lunch’ meer zoals voorheen; er zullen financiële middelen moeten komen en ook moeten blijven!

Om die reden is het vanaf 1 januari 2023 aan de Leudalse dorpsgemeenschappen zélf om uit te vinden hoé ze een verenigingsgebouw zélf moeten gaan runnen, alleen of met behulp van een beheerder of exploitant. En dit in een tijd dat de kosten van exploitatie niet meer goedkoop zijn, met daarbij nog de hoge kosten van verwarming en verlichting die ook niet meer door gemeente Leudal betaald worden. En dat nu is de uitdaging voor het huidige Stichtingsbestuur, onder het oog van de Hornse dorpsgemeenschap die toeziet. Maar… onze dorpsgemeenschap kan vanaf nu niét meer vrijblijvend aan de zijlijn gaan staan, ze zal zélf moeten tonen dat ze haar verenigingsgebouw waard is, mede om te voorkomen dat haar verenigingsgebouw straks misschien zou moeten gaan sluiten. Dus vanaf nú niet slechts een toeziend oog meer, maar tonen van zelfwerkzaamheid!

De Stichting MFC De Postkoets heeft haar bestuur. Een bestuur dat geheel belangeloos zijn best doet, er veel tijd en geld instak en dat nu nog steeds doet! Dit, ondanks dat een groot deel van de Hornse gemeenschap momenteel aan de zijlijn blijft staan en niet begrijpt cq. niet wenst te begrijpen dat na Corona het speelveld grondig veranderd is, waardoor onder andere een grote mate van zelfwerkzaamheid onontbeerlijk geworden is!

Om aan geld te komen heeft het Stichtingsbestuur vól ingezet op subsidiering door fondsen; het VSB-fonds, het Oranjefonds en op subsidie van de Rabobank. Ook slaagde het bestuur erin om in ampel overleg met gemeente Leudal een rentedragende lening bij haar af te sluiten.  En voor al deze gelden is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk. Het geld werd besteed aan de aankoop van zaalmeubilair (tafels en stoelen), café-inrichting en cafémeubilair, een nieuwe geluidsinstallatie, alarminstallatie, elektronische verwerking van consumptiebonnen en meer dezes. Veel technisch- en ander handwerk werd zelf gedaan. Er werden kapstokken gekocht, kantoormeubelen (bureau, stoelen en kasten) aangeschaft en een nieuwe keuken werd geplaatst in de woning, die na twaalf jaar van onrendabele leegstand nu, na goedkeuring van de gemeente als bedrijfswoning weer bewoond  is.
En de huur van de woning draagt bij aan de inkomsten van De Postkoets. En dit alles werd betaald uit fondsen die door de Stichting zélf met veel inspanning werden verworven ! De Stichting investeerde op deze wijze uit eigen middelen en leningen voor méér dan honderdvijftigduizend Euro in De Postkoets en dat heeft ze graag gedaan voor de gemeenschap Horn! En daardoor ziet De Postkoets er nu er weer prachtig en sfeervol uit en onze verenigingen die er het hele jaar door gebruik van maakten en dat nog steeds doen, die waarderen dat ook.

Maar, er zijn ook gezelschappen die het voornemen hebben om De Postkoets tijdelijk, naar eigen inzicht te gebruiken. Die zullen moeten begrijpen dat de Stichting MFC De Postkoets alle Leudalse (Hornse) verenigingen op dezelfde manier dient te faciliteren volgens de huurovereenkomst met gemeente Leudal van 11 oktober 2010 en dat de Stichting daar ook voor staat! Dat begrip is helaas nog niet zo ingedaald en de Stichting moest daar helaas in november de consequenties van ervaren.

Uit hoofde van bovengenoemd statuut is en blijft De Postkoets open, comfortabel ingericht en verwarmd, beschikbaar voor élke Hornse groepering, stichting, vereniging die er gebruik van wenst te maken! En mensen uit Horn die denken dat de realiteit niet zo is, die hebben het mis ! Het is om die reden wél zo dat de Stichting gebruikerstarieven heeft die ze dient te hanteren voor gebruik van De Postkoets. Zoals ik al schreef, De Postkoets is geen ‘free lunch’ meer en als we met z’n allen van mening zijn dat dit wél nog zo is, dan is het waarschijnlijk onontkoombaar dat we zullen moeten ervaren dat binnen afzienbare tijd De Postkoets niet meer open kan blijven.

Beste mensen van Horn, heb respect voor wat het Stichtingsbestuur sinds 2022 voor jullie realiseerde en maak gebruik van De Postkoets. We hebben een prachtige accommodatie in Horn, een van de mooiste van heel Leudal. Laat ons met z’n allen onze schouders er onder zetten om dat zo te houden.

Thijs Nijskens, De Bloomebössel 2017.


Geachte mede bewoners van Haor,

Met verbazing heb ik zaterdag 28 oktober 2023 het artikel gelezen betreffend de hoog water kering op de kemp De gemeente geeft toe dat zij in de fout zijn gegaan. Wat is er nu eenvoudiger, dan een nieuw contract af te sluiten met infra Jan Derx – Roge Teunissen of infra Hendrix
Koop nieuwe lego blokken en laat die door een van de genoemde firma ’s bij dreiging plaatsen in de zomer periode. kunnen deze blokken heus wel bij een van de drie opgeslagen worden.
Maar nee, de gemeen te kiest voor een zand wal met pvc folie bij geval van hoog water. Met het veranderde klimaat is de kans op een of meerdere keren hoog water rieel. Dus meerdere keren een dijk maken van zand met foli.
Het aanschaffen van beton blokken is zeker duur maar dan heb je ook een complete hoog water dijk klaar liggen die op korte termijn geplaats kan worde en ook zekerheid biet

Gemeente denk na bezin voor dat u begint.

Chris Gijsen