Bezoekers schrijven

Deze rubriek geeft het woord aan de inwoners van Horn. Hebt u een mening? Bent u het ergens niet mee eens? Bent u teleurgesteld? Hebt u een voorstel aan het Dorpsoverleg of de gemeente Leudal?

Mail uw verhaal aan de redactie: website@haor.nl

Uw bericht mag geen schunnige taal of scheldwoorden bevatten of voor iemand beledigend zijn. Als de tekst beschuldigingen bevat dient dat te worden onderbouwd. Berichten die "anoniem' zijn worden niet geplaatst. Dus zorg ervoor dat altijd uw naam correct vermeld is, en uw woonplaats! Verder mag de tekst niet langer zijn dan 500 woorden.

De redactie behoudt zich het recht voor om teksten te weigeren, in te korten/ of ongewenst taalgebruik te verwijderen. Reageren op de teksten wordt niet gewaardeerd!

Och ja die Rijksweg

Toen het rijk het nog voor het zeggen had gold er een maximum snelheid van 70 km per uur.
Ik praat over de zestiger jaren toen er geen A2 was en geen N280 om Horn heen.
Nu na 60 jaar is de mobiliteit dusdanig veranderd dat het ondanks de A2 en N 280 nog redelijk druk is op de Rijksweg. Echter 17 jaar geleden werd eindelijk, niet door het rijk, maar door de gemeente een veilige rotonde aangebracht op de kruising Rijksweg/Haelerweg/Beegderweg en bleef de maximum snelheid 50 km. Een enorme rem op het verkeer een juiste beslissing door de gemeente.
Geen ernstige ongevallen meer, toch meende gemeente Leudal, via een provinciale extra subsidie er een 30 km weg van te maken. Alle binnenwegen in ons dorp zijn 30 km hier wordt nooit op gecontroleerd.
En nu nota bene op de doorgaande weg naar Roermond een 30 km zone. De doorgaande weg naar Beegden en Heel blijven gewoon 50 km.
Als ik het lef toon 30 te rijden op de Rijksweg (dat lef heb ik niet zo vaak) dan krijg ik een file toeterende auto’s achter mij. Vinden jullie dat gek nadat er 60 jaar een 50 km weg was door Horn?
Dus niet alleen hobbelende overlast maar ook nog toeterende overlast.

Gemeente maak er snel een bitume weg van waar men weer rustig 50 mag rijden zonder overlast. De bushalte zorgt wel voor de rem in de weg.
De bewoners kunnen weer rustig slapen.

Die subsidie, och ja.

Louis Vermeulen, Horn