Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren Burg. Aquariusstraat 19, 6081 AV Haelen, tel. 591622 bij urgentie 06–12413034  e-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

20 juli - 26 juli 2017:

 

 • Zondag 23 juli:
  11.00 u. Eucharistievieringm.m.v. kinderen van Haren
  Int: jrd. Jeanne van Haren-Prevoo; overl, ouders Magnée-van Voorst tot Voorst; Mia Boumen-van Montfort;
  Zang: gemengd koor              Lector: Jacqueline Vesters
  Collect: dhr. J. van Roij        Koster: mw. W. Bouwens


 • Dinsdag 25 juli: 
  09.00 u. Eucharistieviering in de dagkerk

 

 • Zegen: de ander het goede gunnen:
  Het Latijnse woord voor zegen is benedicere. Dit woord kan gesplitst worden in bene en dicere. Bene betekent het goede. Dicere betekent spreken. Letterlijk goed spreken dus. Iemand goede woorden toespreken. Iets goeds zeggen. Het goede zeggen. Goed van iemand spreken. De ander zegenen. De ander het goede gunnen. Er is – als het goed is – sprake van wederkerigheid. De ander zegent jou ook. Zij/hij gunt jou ook het goede. Zo kun je elkaar tot zegen zijn. Je kunt de Ander natuurlijk ook om zegen voor jezelf vragen.

  Moge de weg je zeggen: volg me maar
  Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij
  Moge de grond je zeggen: bezaai me.
  Moge het water je zeggen: drink me
  Moge het vuur je zeggen: warm je
  Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw
  Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me.

  En als je de weg kwijtraakt; geen vaste grond meer vindt
  en dreigt te verdrinken;
  Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt in een nacht zonder sterren; als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt,
  Dan moge zijn STEM je zeggen:
  Wees niet bang, Ik zal er zijn.

   

 • Woord op zondag. Nog steeds op Omroep 3ML:

  Lukt het u niet, om welke reden dan ook, de H. Mis in het weekeinde bij te wonen, of de eucharistieviering op de t.v. te volgen, dan is er altijd nog het Woord op zondag.
  Dit ‘Woord op zondag’ wordt wekelijks uitgezonden op de regionale zender 3ML om  ± 12.00 u. en verder aan het begin van elk blok. Pastoor Dieteren en enkele priesters uit de nabijgelegen parochies verzorgen bij toerbeurt op zondag dit woord van bezinning.
  Te midden van het leven van iedere dag, met al zijn drukte en misschien ook zorgen spreken zij deze gedachte uit vanuit een christelijk perspectief. Doel: even tot rust komen en samen stil staan bij de bijzondere waarden van het leven.

     
   

 • Minder zorgen maken:
  Jaren geleden zocht een boer naar een nieuwe knecht. Op zijn advertentie kwam alleen een kleine, dunne man van middelbare leeftijd af. ‘Ben je een goede knecht?’, vroeg de boer. ‘Nou, ik kan slapen als het stormt’, antwoordde de man. De boer raakte verward door dit antwoord, maar besloot de man bij gebrek aan beter toch aan te nemen.
  De kleine man bleek een harde werker te zijn. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat was hij voortdurend aan het werk. De boer was erg tevreden. Totdat ’s nachts de wind harder ging waaien. Het ging stormen. De boer maakte zijn knecht wakker. ‘Sta op. Het stormt. Alles waait weg.’
  ‘Oh’, zei de knecht, ‘ik kan slapen als het stormt’. En de knecht ging weer in zijn bed liggen.
  De boer rende woedend naar buiten om alles stevig vast te maken. Tot zijn grote verbazing zag hij de koeien op stal en de kippen in hun kooi. Op alle benodigde plekken waren voorzorgsmaatregelen genomen. Alles was goed geregeld. Toen begreep de boer wat de knecht bedoelde. Wees altijd goed voorbereid. Zodoende hoef je niets te vrezen. Als je gedaan hebt wat nodig is, kun je de innerlijke rust bewaren.

   

 • Kerkschatten invertariseren:
  Onlangs is er een commissie gevormd die zich, samen met daarvoor aangewezen vrijwilligers, bezig houdt met het inventariseren van de kerkelijke kunstschatten. In Horn is dat al gebeurd de overige parochies volgen of zijn inmiddels ook al klaar. Een kerkschat is een verzameling liturgische voorwerpen die toebehoort aan een bepaalde kerkgemeenschap, meestal een katholieke parochie. Een kerkschat kan onder andere de volgende voorwerpen bevatten: Liturgisch vaatwerk, bijvoorbeeld ampullen met ampullenschaal, kelken, cibories, kelklepeltjes, patenen, monstransen, olievaatjes en wierookvaten. Reliekhouders, evenals liturgisch vaatwerk meestal vervaardigd uit edelmetaal. Paramenten: misgewaden en andere kerkelijke voorwerpen van textiel, bijvoorbeeld dalmatieken, kazuifels, koorkappen, stola's, mijters, kelk- en ciborievelums en antependia. Liturgische boeken, bijvoorbeeld evangeliaria, psalters en gezangenboeken
  Kruisen, bijvoorbeeld pectorales en processiekruisen
  In de middeleeuwen schonken vorsten en andere machthebbers vaak kostbare voorwerpen aan belangrijke kerken om deze machtige kerken aan zich te binden. Zo bezat de schatkamer van de Sint-Servaasbasiliek ooit de zeer kostbare Einhardsboog, een geschenk van één van de belangrijkste edelen aan het hof van Karel de Grote. Het borstkruis van Sint-Servaas in dezelfde kerkschat is waarschijnlijk een geschenk van keizer Hendrik III. Soms bevat een kerkschat ex voto's en andere schenkingen van vrome parochianen, waarmee dankbaarheid jegens God werd uitgedrukt voor bekomen gunsten. Rijkere families schonken vaak prachtige voorwerpen aan de parochie, bijvoorbeeld kelken, monstransen, reliekhouders en kandelaars, in de hoop daarmee het eigen zieleheil zeker te stellen. Priesters ontvangen bij hun priesterwijding vaak een kelk, pateen, of ander liturgisch voorwerp, vaak een geschenk van de ouders. Wanneer de priester sterft, kunnen deze voorwerpen door schenking in de kerkschat worden opgenomen.

   

 • Een verhaal:
  Een boer die allerlei roddelpraat over iedereen vertelde kreeg spijt en vroeg aan de rabbi hoe hij boete kon doen. Verzamel een zak vol kippenveren, ga daarmee het hele dorp door en leg op ieder erf bij elke deur een veer. De boer deed wat hem was opgedragen en vroeg aan de rabbi of hij daarmee genoeg had gedaan. Nee, nog niet, zei de rabbi, nu moet je een zak nemen, langs al die huizen gaan en elke veer die je er hebt neergelegd weer oppakken en verzamelen. Maar dat is toch een onmogelijke opgave, protesteerde de boer. De meeste veren zijn al lang door de wind weggeblazen. Toen antwoordde de rabbi, zo is het nu ook met jouw roddelpraatjes. Je spreekt ze zo gemakkelijk uit, maar hoezeer je het ook probeert, terughalen kun je ze niet. • Websites:
  Kent u onze websites al? U kunt er het laatste nieuws betreffende uw parochie lezen. De kerkdiensten en verder belangrijke informatie over b.v.: dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar. Contactpersonen en contact. De moeite waard. Hieronder kunt u zien welke websites online zijn:  www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.