Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren Burg. Aquariusstraat 19, 6081 AV Haelen, tel. 591622 bij urgentie 06–12413034  e-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

25 mei - 31 mei 2017:

 

 • Donderdag 25 mei:
  10.30 Eucharistieviering waarin 17 kinderen van groep 4 van bs. De Mussenberg hun 1e H. Communie ontvangen. Thema: ‘Zo kleurrijk als een vlinder’
  Zang: Communicanten en projectkoor
  m.m.v. Harmonie De Drie Horens
  Lectoren: communicanten     Koster: Mw. W. Bouwens
  Collect. dhr. J. Wijnands


 • Vrijdag 26 mei:  
  14.00 u. Eucharistieviering in de dagkerk b.g.v. de Eerste H. Communie van
  Szymon Jakub Olejnik


 • Zondag 28 mei:
  11.00 u. Eucharistieviering
  Int: gest. jrd. overl. echtp. Harrie en Maria Kierkels-Creemers; jrd. Maria Hintzen-van Oyen; jrd. Sjra Berghs en Anna Catharina Berghs-Theelen; overl. ouders Jan en Anny Smeets-Demarteau
  Zang: Schola                           Lector: Mw. Magnée
  Collect: dhr. J. van Roij                      Koster: mw. Vermeulen

                                                              

 • Maandag 29 mei:
  20.00 u. Parochiecentrum Vergadering       Kerngroep Horn

 

 • Dinsdag 30:
  Geen viering i.v.m. Dekenale bedevaart naar Aken en Moresnet. Let op de door u ontvangen informatie programma, opstapplaats en tijd.

  13.15 u. Dagkerk  repetitie kerkkoor

   

 • Gedoopt:
  • Nikki Linssen, Haelerweg

  Proficiat en moge jouw leven lang en gelukkig zijn.

 

 • 1e H. Communie:
  Op donderdag 25 mei ontvangen 17 leerlingen van De Mussenberg uit Horn hun 1e H. Communie tijdens een bijzondere Eucharistieviering. Wij wensen jullie Gods zegen toe op al jullie wegen. En alvast van harte proficiat voor de communicanten en hun familie. Hier volgen hun namen: Yan Aarts; Lyssa Berk; Roan Bongaerts; Djavino Burhenne; Joy Demandt; Veerle Janssen; Jesper Schreurs; Ruben Kessels; Isa Kessels; Dylan van Leuven; Liz van der Lienden; Tess van der Lienden; Nina Maréchal; Bryan Peters; Meliana van Rossum; Tycho Scheres; Jesse Scheres
  Op vrijdag 26 mei  ontvangt Szymon Jakub Olejnik zijn 1e H. Communie. Proficiat!


 • Versterking voor cluster Kana:
  Alle parochies: Op donderdag 01 juni a.s. zal kapelaan Patrick Lipsch verhuizen naar Neer. Hij zal -samen met pastoor Constantijn Dieteren -  niet alleen gaan werken in de parochies Heibloem - Neer en Roggel, maar ook in de parochies Buggenum – Haelen – Horn en Nunhem. Kapelaan Lipsch zal het eerste aanspreekpunt zijn voor de parochies Heibloem – Neer en Roggel. Voor de overige 4 parochies blijft pastoor Dieteren het eerste aanspreekpunt.  In een volgend bericht kunt u er meer over lezen. Wij heten kapelaan Lipsch van harte welkom.


 • H. Mis bij het St. Jozefkapelletje:
  Op zaterdag 13 mei j.l. werd t.g.v. het 200-jarig bestaan van molen De Hoop, de Eucharistie gevierd bij het St. Jozefkapelletje aan de Haelerweg. Het was een prachtige en druk-bezochte viering, georganiseerd door buurt Vereniging De Molens. Tijdens deze viering konden de aanwezigen getuige zijn van een bijzondere gebeurtenis, die uniek is voor onze parochie. Nikki Linssen, Haelerweg, werd gedoopt en daardoor opgenomen in de parochiegemeenschap.
  Op een enkel buitje na kon deze openluchtviering plaatsvinden onder een stralende hemel. Mede dank zij de geweldige organisatie door de buurtvereniging, de muzikale medewerking van Harmonie De Drie Horens, het kerkelijk zangkoor St. Martinus, acolieten en hulpmisdienaars, en de overweldigende belangstelling van dorpsgenoten en mensen van buiten Horn, kunnen wij in dankbaarheid terugkijken op een memorabele viering. Daaruit blijkt weer eens waarin een klein dorp GROOT kan zijn. Dank aan allen die hiertoe bijgedragen hebben.

 

 • Websites:
  Kent u onze websites al? U kunt er het laatste nieuws betreffende uw parochie lezen. De kerkdiensten en verder belangrijke informatie over b.v.: dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar. Contactpersonen en contact. De moeite waard. Hieronder kunt u zien welke websites online zijn:  www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.