Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren Burg. Aquariusstraat 19, 6081 AV Haelen, tel. 591622 bij urgentie 06–12413034  e-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

21 sept - 27 sept 2017:

 

 • Maandag 25 sept:
  16.00 u. Parochiecentrum
  repetitie Schola

 

 • Dinsdag 26 sept: 
  09.00 u. Eucharistieviering in de dagkerk


 • Gedoopt:
  Zondag 10 septemberin de Servaaskapel in Nunhem

  • Raff Bosman, (Bosscher-ven) Horn

  Proficiat en moge jouw leven lang en gelukkig zijn.

                             

 • Horn: 
  Op zaterdag op 09 septemberwas het zover. Astrid  Goessen, die 9 jaren het kinderkoor HOJ ’92 heeft geleid, was voor de laatste keer aanwezig in de ‘H. Mis voor het hele gezin’ die samengesteld was door de werkgroep gezinsmissen. Wegens studie en drukke werkzaamheden, zag zij zich genoodzaakt te stoppen met ‘haar koortje.’ En eigenlijk had zij al met het koor, oude en huidige leden, het afscheid gevierd aan het begin van de grote vakantie van het vorig schooljaar. ‘De kracht van nieuwe vriendschap’ was een goedgekozen thema, zo aan het begin van het nieuwe schooljaar en de vorming van een koor nieuwe stijl, met een nieuwe dirigente en een andere opzet. Minder repetities, 2 à 3x vóór een H. Mis en een koor voor kinderen en volwassenen, een ‘familiekoor’ om het zo maar te noemen. Pastoor Dieteren sprak lovende dankwoorden en bood Astrid als blijk van waardering de ‘Dank-je-wel-kaars van de parochie aan voor haar jarenlange inzet. En hij heette Petra Manders van harte welkom en wenste haar veel succes.

   

 • Websites:
  Kent u onze websites al? U kunt er het laatste nieuws betreffende uw parochie lezen. De kerkdiensten en verder belangrijke informatie over b.v.: dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar. Contactpersonen en contact. De moeite waard. Hieronder kunt u zien welke websites online zijn:  www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.