Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren Burg. Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, tel. 591622 bij urgentie 06–12413034  e-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

21 juni - 27 juni 2018:

 

 • Zondag 24 juni:
  11.00 u. Eucharistieviering
  Int: gest. jrd. overl. v.d. fam. Pierre Vermeulen-Linssen;
  overl. broer en fam. (W.); overl. Pauline Magnée-van Aefferden; overl. ouders Jan Smeets en Anny Smeets-Demarteau (nms de fam. Smeets); Wim Mans (vandaag 15 jaar geleden vond de uitvaart plaats);
  Zang: gemengd koor               Lector: Tiny Peeters
  Collect. Dhr. J. van Roij         Koster: Dhr. J. van Roij

 

 • Maandag 25 juni: 
  16.00 u. Parochiecentrum   
  Repetitie Schola

                                      

 • Dinsdag 26 juni:
  09.00 u. Eucharistieviering   in de dagkerk
   

 • Woensdag 27 juni:
  10.30 u. Dagkerk   repetitie kerkkoor


 • Vrijwilliger zijn...:
  Vrijwilliger zijn...
  Is het mysterie van het openstaan voor en het zich geven aan de andere.
  Zonder dat je er wat voor vraagt,
  zomaar gewoon jezelf schenken in de hoop dat de kiem die je geeft echt vrucht zal mogen dragen.

  Is wegwijzer zijn, liefdevol leiden
  en soms alleen op de bres staan als stut voor de andere.

  Vrijwilliger zijn...
  Is het mysterie van het openstaan voor en het zich geven aan de andere.
  Zonder dat je er wat voor vraagt,
  zomaar gewoon jezelf schenken in de hoop dat de kiem die je geeft echt vrucht zal mogen dragen.

  Vrijwilliger zijn
  is willen dat anderen van jou genieten en jezelf als voedsel geven voor de groei en de bloei van jouw medemens.

  Vrijwilliger zijn is gewoon geven wat je in je draagt.
  Het is een verrijking voor jezelf
  deugd te hebben aan menselijk contact,
  je eigen beperkingen te ervaren en te leren aanvaarden,
  blij te zijn dat je mee mag werken aan de opbouw van een samenleving.

  Vrijwilliger zijn is kans om zelf te groeien.
  Je krijgt zoveel terug als je zelf geeft.

                                                                                                  

 • Zeer geslaagde Dank-je-wel middag:
  Zondag 10 junijl. vond aansluitend aan de H. Mis van 11.00 u. de Dank-je-wel middag plaats. Dank en waardering van het parochiebestuur aan al onze vrijwilligers, die het hele jaar door op allerlei gebied, de een wat meer, de ander wat minder frequent, in touw zijn en zich inzetten t.b.v. onze  parochie St. Martinus en alles wat daarmee samenhangt. 
  Van het schoonmaken van de kerk, tot en met het kerkbestuur. De een even onmisbaar als de ander. Samen ‘dragen’ zij ‘onze parochie.’ Onze meester-koks: Louis, Alexander en Guus hadden gezorgd voor een heerlijke zelfgemaakte soep die iedereen zich goed liet smaken. 
  Broodjes met gevarieerd beleg en diverse salades stonden garant voor een smakelijke brunch. De middag werd in opperste stemming voortgezet, met een charmant optreden van Frans Jacobs (Haelen), die met zijn dialectliedjes ‘äöver vreuger’ het hele gezelschap wist te boeien.
  Verder werd in de sketch ‘Wie van de Drie’ o.l.v. quizmaster Herman Emmink, onder grote hilariteit de nieuwe bisschop van Roermond aan het gezelschap voorgesteld. Wij kijken terug op een zeer gezellige en zeer geslaagde middag. Een dank je wel aan alle parochievrijwilligers.      
    

 • Websites:
  Kent u onze websites al? U kunt er het laatste nieuws betreffende uw parochie lezen. De kerkdiensten en verder belangrijke informatie over b.v.: dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar. Contactpersonen en contact. De moeite waard. Hieronder kunt u zien welke websites online zijn:  www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.