Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren Burg. Aquariusstraat 19, 6081 AV Haelen, tel. 591622 bij urgentie 06–12413034  e-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

16 nov - 22 nov 2017:

 

 • Donderdag 16 nov:
  09.30u. Dagkerk repetitie kerkkoor.

  19.00 u. Parochiecentrum  Liturgische vergadering wekgroep boekjes eerste H. Communie

 

 • Vrijdag 17 nov.: 
  19.00 u. Parochiecentrum  Vergadering Acolieten en misdienaars.


 • Zaterdag 18 nov:
  17.45 u. Plechtige Eucharistieviering m.m.v. Harmonie De Drie Horens t.g.v. hun Ceciliaviering en Schutterij St. Martinus t.g.v. hun najaarsvergadering. Tevens dankviering boekenmarkt.
  Int: gest. jrd. Leon Magnée; jrd. overl. fam. Schroën-Palmen; overl. ouders Willem en Jo van Ratingen-Verleijsdonk; overl. ouders Linssen-Smeets, overl. kinderen en hun partners; overl. ouders Jan en Anny Smeets-Demarteau; Malgorzata Jacubczyk-Nowak (nms. Ewa, Anna en Maria); Jo Geurts; levende en overl. leden van Harmonie De Drie Horens; levende en overl. leden van Schutterij St. Martinus; uit dankbaarheid.
  Muzikale medewerking: Harmonie De Drie Horens
  Lectoren: uit schutterij en harmonie
  Collect: dhr. G. Smeets           Koster: mw. A. Vermeulen

                             

 • Maandag 20 nov: 
  16.00 u. Parochiecentrum
     repetitie Schola 

   

 • Dinsdag 21 nov:
  09.00 u. Eucharistieviering in de dagkerk
  Int: Mia Kouters-Schatorjé (vwg. verjrd.)

  Aansluitend is er koffie in het parochiecentrum

   

 • Klokken bij overlijden:
  In het verleden werden bij overlijden naar oud gebruik de klokken geluid, het z.g. ‘overluiden.’ Op deze manier deelde de parochie aan de mensen in het dorp mee dat een van haar parochianen was gestorven. Terwijl dat nog steeds wordt gedaan in de andere clusterparochies, is het de laatste jaren door allerlei omstandigheden in onze parochie wat in de vergetelheid geraakt. De St. Martinus parochie wil deze oude traditie echter weer in ere herstellen en de nabestaanden de mogelijkheid bieden om van dit ‘overluiden’ gebruik te maken. Indien men dit wenst kan hiervoor contact worden opgenomen met het parochiecentrum tijdens de openingsuren die in de kop van deze kerkberichten staan. Tel: 581234 of privé tel: 856660

            

 • Vieringen Allerheiligen en Allerzielen:
  We kijken alweer terug naar de Allerheiligen- en Allerzielendagen. De dagen waarop we in het bijzonder onze dierbaren gedenken. We verzorgen met zorg hun graf voor deze gelegenheid en plaatsen extra bloemen bij hun laatste rustplaats. In deze dagen zijn zij, meer nog dan op andere dagen, heel dicht bij ons. Tijdens de Allerzielenvieringen komen wij bijeen in de kerk en op het kerkhof. We staan stil in dankbaarheid. Met gebed, muziek en zang geven we uiting aan onze gevoelens van liefde en respect, maar ook van het gemis. De priester zegent de graven en het doet goed te ervaren dat onze dierbaren niet vergeten zijn. Mogen zij in vrede rusten. Alle dank aan al degenen die zich hebben ingezet om onze doden op een waardige wijze te gedenken.

   

 • Bloemen voor Maria:
  Hij blijft van kracht! Onze oproep om bloemen voor Maria. Maria, die er altijd als een moeder voor ons is als we zorgen hebben of verdriet. Als we vragen hebben waar we geen raad mee weten. Bij haar kunnen wij altijd aankloppen. Bloemen voor haar zijn altijd welkom. Of het nu een boeketje is uit uw eigen tuin, of gekocht of geplukt langs de kant van de weg. Elke bloem krijgt een plekje in onze parochiekerk. Het aanleveradres is ongewijzigd en de deur van het parochiecentrum staat tijdens de openingsuren altijd open. Ook in deze herfstperiode en de komende winter willen wij u oproepen om Maria in de bloemen te zetten. Elke bijdrage, financieel of in de vorm van bloemen, is welkom Alvast dank u wel.                                                               

   

 • Websites:
  Kent u onze websites al? U kunt er het laatste nieuws betreffende uw parochie lezen. De kerkdiensten en verder belangrijke informatie over b.v.: dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar. Contactpersonen en contact. De moeite waard. Hieronder kunt u zien welke websites online zijn:  www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.