Dorpsoverleg

 

Deze pagina wordt beschikbaar gesteld aan St. Dorpsoverleg Horn Dorpsoverleg.png

 

Bestuursleden gezocht:

Annemie Heuyerjans-Thijsen (secretaris) heeft haar bestuursfunctie bij 'Dorpsoverleg Horn' neergelegd. Wij zijn op zoek naar aanvulling van ons bestuur. Heeft u hier interesse in dan kunt u zich melden bij de voorzitter; Hilde Glessner, tel. 06 5074 2640.


 

Graafschapfeesten 1.jpg


 

Samenwerking Dorpsoverleg..JPG


Openbare hoorzitting bezwaarcommissie gemeente Leudal:

Op 4 juli heeft de stichting Dorpsoverleg bezwaar gemaakt tegen het besluit van de burgemeester van de gemeente Leudal om een nachtvergunning te verlenen aan de exploitant van MFC De Postkoets. Op donderdag 3 november 2016 om 19.30 uur wordt het bezwaar door de commissie behandelt en zal Dorpsoverleg een mondelinge toelichting geven. Deze hoorzitting is openbaar. Iedereen die dat wil kan de hoorzitting bijwonen. Het dossier met ter zake doende stukken ligt tot de hoorzitting ter inzage in het gemeentehuis in Heythuysen.


 

Inloopcafé.JPG

Opening Inloopcafé in Horn. Iedereen is welkom!

Waar:                                  
De Abdij
Kerkpad 5, 6085 BA Horn
Er is een soort stamtafel voor ontmoeting ingericht.

Wie: 
Werkgroep Leefbaarheid van het Dorpsoverleg Horn

Wanneer: 
Vanaf 21 september 2016 elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Voor wie: 
Iedereen - jong en oud- die kan en er zin in heeft en andere mensen uit het dorp wil ontmoeten in een ontspannen en gezellige sfeer is welkom.

Waarom: 
Inwoners van Horn hebben aangegeven dat er in het dorp eigenlijk geen plek is waar je anderen laagdrempelig en zonder verplichtingen kunt ontmoeten. Dorpsoverleg heeft dit opgepakt en de werkgroep Leefbaarheid heeft het initiatief uitgewerkt. De Abdij is bereid gevonden om haar locatie ter beschikking te stellen.

Wat: 
In principe is het laagdrempelig. Men moet en hoeft niets.
Als daar behoefte aan is kan er van alles worden georganiseerd; lezingen, hobby-activiteiten, themagesprekken, gezondheidsvoorlichting. We horen wel wat mensen willen.

Contactpersoon:
Els Kuijpers of Piet Smeets
T: 0475 - 58 31 31
M: contact@abdij.com

Deelname is gratis.
Consumpties zijn niet verplicht, maar als men toch iets wil nuttigen dan is dat uiteraard voor eigen rekening.


 Graafschapsfeesten Horn:

Vooraankondiging

Graafschapsfeesten Horn op 2 en 3 juni 2018

Op 5 juni 2018 is het 450 jaar geleden dat de laatste graaf van Horne samen met de graaf van Egmond is onthoofd op de Grote Markt in Brussel. Ter herdenking van deze gebeurtenis zal in het weekend van 2 en 3 juni 2018 een groots dorpsfeest in Horn plaatsvinden onder de naam: Graafschapsfeesten Horn. Vanaf nu zal er regelmatig nieuwshieroververschijnen in ‘t Blaedje en op Häör.nl.

Waar gaat het om?

Het idee voor een groots dorpsfeest isin februari 2016gelanceerd door Casper Hamers, een van onze bestuursleden. Het bestuur van de stichtingDorpsoverleg Horn heeft dit idee van harte omarmd en aangemerkt als een van de belangrijkste projecten voordekomende twee jaar.

Momenteel wordt gedacht aan drie hoofdelementen voor de Graafschapsfeesten namelijk:

  1. een toneelstuk; een spektakelstuk in de schaduw van kasteel Horn, dat zal worden geschreven door Frits Criens en uitgevoerd door toneelgroep Spelenderwijs Horn.

  2. een folkloristische markt waar oude ambachten en regionale sporten (denk hierbij aan bijv. de schutterij) gedemonstreerd worden.

  3. een historische optocht die door het dorp trekt, waarbij iemand uit Horn tot ‘Graaf van Horn’ gekroond zal worden en door het dorp wordt gereden in een koets, muzikaal en met eerbetoon begeleid door bijvoorbeeld diverse verenigingen, historische figuranten en erebogen. Hierbij zal natuurlijk ook een kranslegging bij het standbeeld van de graaf van Horne plaatsvinden.

Naast deze evenementen worden de ondernemers en verenigingen van Hornuitgenodigd enaangemoedigdomzelfookactiviteiten tebedenken en met initiatieven te komen zodat het naast een dorpsfeest ook een toeristisch hoogstandje wordt in Midden-Limburg. Alleen ingezamenlijkheid kunnen we er iets prachtigs van maken. Dus…DOE MEE.Door Häör, väör Häor!

Heb je al suggesties na het lezen van dit bericht, meldt dit dan bij het Dorpsoverleg: dorpsoverleghorn@gmail.com.


Dorpsoverleg Horn uit de startblokken:

 DOH 1.JPG

Onthulling van het logo van de Stichting Dorpsoverleg Horn door de initiatiefgroep Annemie Heuyerjans, Theo Peeters en Gerard Schmets. De initiatiefgroep heeft met de onthulling het stokje overgedragen aan het stichtingsbestuur.

Foto: Ivon Hamers

Woensdag 3 juni 2015 was het dan zover. De stichting Dorpsoverleg nodigde burgers van Horn uit aan de grote tafel in de Ridderzaal van kasteel Horn om samen het startsein te geven voor een traject van dorpsontwikkeling in Horn. Sinds 2008 waren in de meeste dorpskernen van Leudal al dorpsraden en dorpsoverleggen van start gegaan. Horn had er nog geen. Nu is dat een feit en voegt Horn zich in de rij van de 16 dorpsraden. Belangrijkste doelstelling voor het dorpsoverleg is om burgers, verenigingen en ondernemers samen te brengen, burgers te stimuleren gezamenlijk te werken aan verbeteringen en hun stem te laten horen als het gaat om de aanpak van knelpunten. Na de oprichtingsvergadering worden burgers van Horn benaderd om te participeren in werkgroepen die voorstellen gaan voorbereiden voor diverse thema’s. Want het motto van de nieuwe stichting is niet voor niets: leefbaarheid creëren we samen. Tijdens de opstartbijeenkomst werd duidelijk dat burgers ook echt aan de slag willen. Genoeg gepraat….we gaan nu iets doen!

In oktober komt een vervolg op deze bijeenkomst en zullen de eerste resultaten te zien zijn.

 DOH 2.JPG

 DOH 3.JPG DOH 4.JPG

Na een korte toespraak van Wethouder John van de Beuken ontving het bestuur uit handen van Michel Graef (hoe toepasselijk in deze Middeleeuwse entourage) de subsidiebeschikking voor 2015 met het officiële zegel van Horn.