Column week 33-2021.

Politiek-kenners Arno Walraven en Michel Graef zullen hier bij toerbeurt, elke zondag, een column in de vorm van een briefwisseling schrijven met betrekking tot ‘van alles’ wat zich in Horn afspeelt. Ik laat de artistieke vrijheid geheel aan hen over en heb zelf geen invloed op hetgeen zij schrijven. Ik wens u veel plezier met het lezen van hun gedachtewisseling!

  Arno Walraven 1.JPG Michel Graef 1.jpg  
  Arno Walraven Michel Graef  

Dag Arno,

Goed nieuws uit Den Haag, een zin die ik -op zijn zachtst gezegd- niet wekelijks uitspreek. Het lijkt er echter op dat de schade van het hoog water ruimhartig gecompenseerd wordt. Eerst zien dan geloven natuurlijk,  vraag dat anders maar aan de Afghanen die voor onze militairen vertaald hebben. Maar toch, onze provincie is de afgelopen tijd weinig bespaard gebleven dus een “meevaller” is best op zijn plaats. Hopelijk kunnen we deze periode afsluiten hoe we dat het liefst doen van november tot Aswoensdag. Maar laat ik de goden niet verder verzoeken.

Dat een demissionair kabinet dergelijke besluiten neemt is meer dan opmerkelijk te noemen. Nu ook nieuwe bewindslieden worden benoemd lijkt de status demissionair sowieso aan inflatie onderhevig. Het doet een beetje denken aan de situatie die bij veel verenigingen voorkomt. Bij gebrek aan animo van nieuwe bestuurders blijven functies zonder invulling of blijven bestuurders hangen terwijl ze al jaren aan het stoppen zijn. Plichtsbesef, niet weg willen gaan voor dat het werk overgedragen kan worden. Als ik heel naïef was geweest had ik datzelfde plichtsbesef aan Rutte en co toegedicht. Feit is dat de kamer bij een gebrek aan volwassenheid het allemaal maar laat gebeuren. Bij menig vereniging heeft een dergelijk gemankeerd bestuur het zwaarder.

Dat plichtsbesef is ook hier niet vreemd, dat hebben we de afgelopen weken kunnen zien. Het is dat ook in Horn en omgeving de bedrijfsmatige schade voor bijvoorbeeld agrariërs onze pet ver te boven gaat anders stelde ik ook hier brutaal; we doen het zelf wel! Een hand toesteken, mee gaan opruimen aan de Maas of de enorme bedragen die door particuliere acties worden opgehaald, het cynische beeld dat door de corona werd opgeworpen heb ik de laatste tijd toch bij moeten stellen. Hoop doet leven. Maar goed ook, van boven zal het niet snel komen. Daar formeren ze rustig verder.

Groet Michel