Column week 25-2022.

Politiek-kenners Arno Walraven en Michel Graef zullen hier bij toerbeurt, elke zondag, een column in de vorm van een briefwisseling schrijven met betrekking tot ‘van alles’ wat zich in Horn afspeelt. Ik laat de artistieke vrijheid geheel aan hen over en heb zelf geen invloed op hetgeen zij schrijven. Ik wens u veel plezier met het lezen van hun gedachtewisseling!

  Arno Walraven.JPG Michel Graef 1.jpg  
  Arno Walraven Michel Graef  

Dag Arno,

Een week van uitersten. In het dorp was men nog maar net bijgekomen van het kampioensfeest van Horn 3 met bijhorende touringcar door de straten of ik mocht me alweer opmaken voor een nieuw feestelijk moment. Na een intensieve periode met een verkiezingscampagne en formatie konden we afgelopen week eindelijk het resultaat presenteren. Het betekende voor mij een tweede benoeming tot wethouder. De portefeuille verandert iets maar de uitdagingen zijn onverminderd groot. Trots en besef van de komende opgaves wisselen elkaar af.

Dat betekende meteen ook het afscheid van een gewaardeerde collega. Voor mij als nieuweling was er de afgelopen tijd niets zo fijn als terug kunnen vallen op de jarenlange ervaring van Piet Verlinden. Wat Piet het meest kenmerkt? Ik heb in anderhalf jaar tijd zelden gemerkt dat mijn collega en ik stevig in leeftijd verschilden. Altijd met frisse energie en bereid nieuwe ideeën te omarmen. We gaan hem maar ook zijn humor missen de komende tijd.

Het was echter niet alleen maar feest deze week. Als een traumahelikopter overvliegt hoop je altijd maar op het beste. Soms is het noodlot echter niet af te wenden en dan is het zoeken naar woorden. Nog meer wanneer je hoort dat het gaat om iemand die op weg was naar school, op een activiteitendag nota bene. De grootste verschrikking die ouders kunnen meemaken. "Het is niet goed"; zeggen ze eufemistisch terwijl ze op deur kloppen of bellen. Eenieder die iets vergelijkbaars van dichtbij heeft meegemaakt dwaalt ongewild terug naar dat moment. Amper aan het leven begonnen, eerlijk is het zelden. Nog zo veel tegoed; successen, nieuwe vriendschappen en een paar verliefdheden. Zo blijkt inderdaad maar weer Arno, alles van waarde is weerloos. Laten we familie en vrienden sterkte wensen zodat ze ooit - in een verre toekomst- dit eeuwige gewicht kunnen dragen.

Groet Michel