Column week 32-2017.

Politiek-kenners Arno Walraven en Michel Graef zullen hier bij toerbeurt, elke zondag, een column in de vorm van een briefwisseling schrijven met betrekking tot ‘van alles’ wat zich in Horn afspeelt. Ik laat de artistieke vrijheid geheel aan hen over en heb zelf geen invloed op hetgeen zij schrijven. Ik wens u veel plezier met het lezen van hun gedachtewisseling!

  Arno Walraven.jpg Dhr Michel Graef.jpg  
  Arno Walraven Michel Graef  

Dag Arno,

Je zult maar schrijver zijn van een tweewekelijkse column waarin je het dagelijkse leven in een middelgroot Midden-Limburgs dorp onder de loep neemt. En dat het dan vakantie is. Dan is het zoeken naar inspiratie. Er gebeurt niet veel of dat wat gebeurt is niet geschikt voor deze pennevruchten. En dat met het  epicentrum van festiviteiten net naast de deur.

Zo'n schrijver kan dan verschillende noodgrepen hanteren. Zo kan hij lang schrijven over eigenlijk niets als in de eerste alinea. Lees het maar als een soort van hommage aan de lichzinnigheid van ons bestaan ofzo. Of een ode aan de komkommertijd.

Nog creatiever is het als we woorden of hele spreekwoorden gaan verzinnen. Waanzin, zul je denken. Shakespeare is er echter groot mee geworden. Het maakt het Engels tot op de dag van vandaag een taal met een enorm vocabulaire. Een zegen voor iemand die zich wil uitdrukken. "Obsceen" is een van die woorden. Hoe te gebruiken in een zin? Obsceen hoe sommige schrijvers hele alinea's vullen met niks zeggen.

Dat heb ik volgens mij genoeg gedaan. Tot na de komkommertijd, fijne vakantie!

Groet Michel