Column week 24-2018.

Politiek-kenners Arno Walraven en Michel Graef zullen hier bij toerbeurt, elke zondag, een column in de vorm van een briefwisseling schrijven met betrekking tot ‘van alles’ wat zich in Horn afspeelt. Ik laat de artistieke vrijheid geheel aan hen over en heb zelf geen invloed op hetgeen zij schrijven. Ik wens u veel plezier met het lezen van hun gedachtewisseling!

  Arno Walraven.jpg Dhr Michel Graef.jpg  
  Arno Walraven Michel Graef  

Proficiat Scouting!

Michel, Aan de feestelijkheden in Horn lijkt geen einde te komen. Ik was zojuist op de receptie van Scouting Robert Kennedy, de club waar jij voorzitter van bent. Dan staat je hoofd niet naar een column. Begrijpelijk. Gelukkig heb je een stand-in die rap in de pen geklommen is. Eentje die zich goed kan herinneren dat Scouting in Horn werd opgericht. Ik heb nog even getwijfeld om lid te worden, maar kan me niet herinneren waarom dat niet gebeurd is. Diverse vriendjes gingen er wel bij. Initiatiefnemers waren Theo van der Linden (en Ocky), Frans Goedemans, Bair Schreurs, Dré en Bair Hamans, Hans van den Elsen en diverse anderen. We schrijven 1968, het jaar waarin Robert Kennedy werd vermoord. Op hem was de hoop van de westerse wereld gericht. Geen wonder dat er voor deze naam gekozen werd. Kennedy was een uitstekend voorbeeld. Doelstelling van scouting was immers de vorming van de persoonlijkeid op een ongedwongen wijze. En het bieden van een plezierige en leerzame beleving van de vrije tijd waarin jonge mensen worden uitgedaagd. In die 50 jaar heeft de Hornse tak van Scouting zich ontwikkeld tot een volwassen vereniging met meer dan 100 jeugdleden, waar ouders hun kinderen met een gerust hart naar toe sturen. Kinderen die maar wat graag naar de wekelijkse avonden en de hoofdactiviteiten komen. Scouting biedt een veilige en leerzame speelomgeving. Vaak stromen die kinderen als vanzelfsprekend door naar de staf. In Nederland zijn meer dan 1000 scoutingafdelingen in 80% van alle gemeenten. Driekwart van de vrijwilligers is jonger dan 25 jaar. Gemiddeld besteden ze acht uur per week aan het vrijwilligerswerk. Koningin Maxima is beschermvrouwe van Scouting Nederland. Droeve persoonlijke omstandigheden beletten het haar om aanwezig te zijn op de receptie. Die had het kenmerk van een reünie. Oudgedienden als Rob Buurman en Peter Wolters ontmoetten er de nog altijd actieve leiders als Herm Severin, Sam Evers en Maurice de Serrière; om er maar een paar te noemen. Ik herinner me het eerste onderkomen aan de Statenlaan, de oude boerderij van Geenen. Dan is het huidige gebouw heel wat functioneler. Op initiatief van Thei Kessels is het in 1989 gebouwd in het kader van Jongeren bouwen voor jongeren, een leerling-werkproject. Toepasselijker kan niet. Later werd het nog eens uitgebreid en het doet nu uitstekend dienst als thuishonk met een mooie buitenplaats. Onafhankelijk van de gemeente. En een uitstekende relatie met de buren. Mooi toch! En dan stel ik me die ongetwijfeld idyllische zomeravonden voor bij het kampvuur waarin de verkenners en padvinders uit volle borst het lied “De machtigste Koning van storm en van wind” uit het zangbundeltje The wistling scout met de mondharmonica als begeleiding galderen. Lekker wat te knabbelen en te drinken. En van tijd tot tijd naar de Hudo. Leden en leiders, gefeliciteerd en op naar de 100.

Arno Walraven, 10 juni 2018 (in a very hurry)

Ps. Volgende week gaat mijn column over een honderdjarige!