Column week 17-2018.

Politiek-kenners Arno Walraven en Michel Graef zullen hier bij toerbeurt, elke zondag, een column in de vorm van een briefwisseling schrijven met betrekking tot ‘van alles’ wat zich in Horn afspeelt. Ik laat de artistieke vrijheid geheel aan hen over en heb zelf geen invloed op hetgeen zij schrijven. Ik wens u veel plezier met het lezen van hun gedachtewisseling!

  Arno Walraven.jpg Dhr Michel Graef.jpg  
  Arno Walraven Michel Graef  

Opgeruimd staat netjes!

Michel, Je weet dat ik gek ben op feitjes en weetjes. En gelukkig kom ik op plekken waar ik interessante wetenswaardigheden verneem. Vorige week was ik in de bestuursvergadering van de reinigingsdienst Maasland. De dienst haalt voor diverse gemeenten het huishoudelijk en GFT-afval op, zorgt voor de milieu- en wijkparken, het vegen van straten, het zuigen van kolken, de inzameling van gevaarlijk afval en nog meer. Sinds jaar en dag houden we het papier apart. Harmonie Beatrix kwam het vele jaren huis aan huis halen. Ik zie Puil van Kläös en de Giês nog met ’t aanhangwagentje komen aanrijden, steevast roepend: “Haaj d’r mer eine zjwaegel aangehaoje..” Ook glascontainers staan al lang prominent in het straatbeeld. Was in 1990 de hoeveelheid restafval per inwoner nog 250 kg, in 2018 zitten we op een dikke 100 kilo per hoofd van de bevolking. Het streven is erop gericht in 2025 op 30 te zitten. Kijk maar eens naar de bijgevoegde graphic van een grijze container. Maar ook hier geldt: de laatste loodjes wegen het zwaarst. Winst valt nog te behalen in reductie van keukenafval. Wethouder Piet Verlinden zit als een bok op de haverkist als het gaat om milieurendement. Aan hem is een plastic Hero verloren gegaan. Niet voor niets laat het afvalstoffentarief een ontwikkeling zien van 220 (in 20017) naar 120 euro (nu) per gezin! Je kunt het ook overdrijven. Ik ken mensen die alles scheiden. Zij houden van het theezakje de dras, het zakje, het touwtje en het nietje apart. Baas boven baas, denk ik dan maar. Daar ga ik dus niet aan beginnen.
Ik woon aan een toeristische fietsroute en ook de schooljeugd rijdt van en naar school door onze straat. Naast veel gezelligheid levert dat ook wel eens troep langs de weg op. Sinds dit schooljaar is op Ursula de zgn community service ingevoerd, om maar eens een goed Nederlands woord te gebruiken. Dit houdt in dat leerlingen lege flesjes, blikjes, wikkels, plastic zakjes en ander zwerfafval per toerbeurt wekelijks opruimen. Een uitstekend initiatief. Jong geleerd, is oud gedaan! En daarom mogen ze terecht op de foto van de dag op deze website! Daarnaast hebben milieuorganisaties zoals IVN opruimacties in het bos en langs de oevers van de Maas. Gisteren nog. Zo houden we onze eigen omgeving schoon. Jammer genoeg zijn enkele halsstarrige hondenbezitters daar nog niet van op de hoogte. Die troep laten we geen scholieren opruimen. Dat horen ze toch echt zelf te doen. In de praktijk de aanwonenden dus. Tja.

Arno Walraven, 22 april 2018

Tip: Mensen met veel tuinafval kunnen 2 groene containers nemen. Goed voor milieu en portemonnee. Tel er maar eens aan.

Column Arno.JPG