Column week 09-2018.

Politiek-kenners Arno Walraven en Michel Graef zullen hier bij toerbeurt, elke zondag, een column in de vorm van een briefwisseling schrijven met betrekking tot ‘van alles’ wat zich in Horn afspeelt. Ik laat de artistieke vrijheid geheel aan hen over en heb zelf geen invloed op hetgeen zij schrijven. Ik wens u veel plezier met het lezen van hun gedachtewisseling!

  Arno Walraven.jpg Dhr Michel Graef.jpg  
  Arno Walraven Michel Graef  

Kiezen

Michel, De eerste column in een nieuw levensjaar. Da’s even afwachten hoe die uitpakt. Binnenkort verkiezingen. Het hele leven bestaat uit het maken van keuzes. Bewuste of intuïtieve keuzes. Keuzes waarvan je nooit weet hoe ze uitpakken. Kiezen heeft namelijk te maken met smaak en voorkeur. En lef! Kleding, een auto, een studierichting, een baan. Mijn vriend Piet Verlinden zegt altijd: “Maar goed dat we niet dezelfde smaak hebben; dan hadden we ook dezelfde vrouw”. Leerlingen die de basisschool verlaten, maken rond deze tijd de keuze voor het vervolgonderwijs. Een onderzoek wijst uit dat de sfeer op de toekomstige school daarbij van groot belang is. Meer nog dan bereikbaarheid vinden kinderen het fijn als ze zich lekker voelen in de leeromgeving. En daar fietsen ze graag iets verder voor. Groot gelijk. Ik kan me herinneren dat ik zelf voor die keuze stond. Nou ja, keuze…. Mijn vader kwam terug van het gesprek met meester Van de Boel en zei: “Je mag naar het Bisschoppelijk College”. Ik had er nog nooit van gehoord en was een ogenblik bang dat ik priester zou worden. Ik was immers al misdienaar. Dat zou echter een geheel verkeerde keuze zijn geweest. Je moest indertijd nog toelatingsexamen doen om naar de HBS in de stad te gaan. Ja, tijden veranderen. Ik heb het over meer dan 50 jaar geleden. Toen er nog bakkers, slagers, schoenmakers, groenteboeren waren. De Hornse ondernemers organiseren op 5 maart een politieke debatavond. Een must voor alle politieke afgevaardigden. Ik had echter al een andere keuze gemaakt. Kan er dus niet zijn. Tja, die Qual der Wahl. De ondernemers leggen de deelnemers stellingen voor. Die heb ik gezien en ik vind er wat van. Uiteraard. Mijn keuze zou snel gemaakt zijn. Aandacht voor Horn en de toekomst van het centrum mag best op de politieke agenda. Ben benieuwd. Vier jaar lang heb ik er nauwelijks iemand over gehoord in de raad. Eén prikkelende stelling wil ik er even uitlichten. Die stelt dat Horn zich moet losmaken uit Leudal en naar Roermond moet gaan. Laat ik daarover toch als jong gemeenteraadslid van de toenmalige gemeente Horn in 1986 duidelijk zijn geweest. Ik koos de aanval. Mijn standpunt was dat Horn bij de toen op handen zijnde herindeling zou moeten opteren voor samengaan met Roermond. Stad en dorp werden (en worden) gescheiden door twee wateren. Dat garandeert eigenheid. Bovendien zou er daardoor toen meer gebouwd mogen worden en dat was goed voor het sociale leven en de middenstand. Een weloverwogen keuze! Onbegrip en hoon vielen mij ten deel. Waar ik de lef vandaan haalde? De keuze voor het kleinschalige van de dorpen was in de ogen van de overgrote meerderheid van de raad, maar ook van middenstanders de betere. Dat ik zoveel jaar na dato wordt “vereerd” met een dergelijke stelling in een ondernemersdebat is bijna net zo fijn als jarig zijn. Ik kies echter liever voor het geluk dan voor mijn gelijk.

Arno Walraven, 25 februari 2018