Column week 07-2018.

Politiek-kenners Arno Walraven en Michel Graef zullen hier bij toerbeurt, elke zondag, een column in de vorm van een briefwisseling schrijven met betrekking tot ‘van alles’ wat zich in Horn afspeelt. Ik laat de artistieke vrijheid geheel aan hen over en heb zelf geen invloed op hetgeen zij schrijven. Ik wens u veel plezier met het lezen van hun gedachtewisseling!

  Arno Walraven.jpg Dhr Michel Graef.jpg  
  Arno Walraven Michel Graef  

Höb ich mich gisteraovendj good geammezeerdj en mòt ich nog get betale? Waem haeter gister allemaol van mich geprofiteerdj en toen ’t beer laote versjale? Höb ich aan die lampekap gehange en ’t vogelnesje nog ins geprobeerd en bön ich door die eike taofel haer gegange? Dén höb ich mich gisteraovendj good geammezeerd!

 

Good geammezeerdj!

Michel, In 1982 organiseerde Har Ramakers namens de Sjaopsköp de eerste mini-bonte avond op Hornerheide. Een groot succes. De mensen waren verrukt en de Hornse artiesten werden in de watten gelegd met een natje en een droogje. Marcel Wijers was directeur van het “sanatorium”. Toen we er voor de 11e keer kwamen was er voor iedereen een koud buffet. Als waardering. Ja, dan is het contrast met wat jij ervaart groot. Na afloop gingen we steevast naar ’t naastgelegen café De Jachthoorn van Truus Poels. Het café was niet al te groot en Truus had alles leeggeruimd. Desondanks zaten we als haringen in een ton, terwijl het toch echt nog geen Aswoensdag was. Ook alle opgezette dieren, schilderijen en alles wat stond en hing was in veiligheid gebracht en Truus had voorzichtigheidshalve een kettingslot op de diepvries in de foyer gelegd. Ze kende haar pappenheimers. Vertrouwen is goed, maar Truus ging op zeker. Er kwam namelijk een hele invasie binnen. De bende van Kartoesj was er niks bij. Maar wel gezellig! Topavonden! Ik meen me te herinneren dat je vader er eens door een strijkplank gevallen is. Da’s nog eens wat anders dan een eikehouten tafel. Ik hoop dat Truus daar niet meer boos over is. Wist je dat in het “zaaltje” tussen telefooncel en toilet ooit een politieke partij is opgericht? De voorloper van Samen Verder. Kijk, zoiets behoort tot mijn waardevolle vastelaovesherinneringen. Of die aan het leger van Kläös, toen Puil Prins was en zijn familieleden zich verkleedden als Sinterklaas. Wie veel meegemaakt heeft, kan veel vertellen. Ik ben dan ook uit de tijd van Jantje Bruisten en de Witte van Caris. Om er maar een paar te noemen. Vanmiddag zal Prins Arnoud als Haansje de voorste in een waas van roodgeelgroene confetti, serpentines en klatergoud hoog op de Prinsenwagen de scepter zwaaien. Letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt voor de hoogste man in de Vastelaovendj. Een fantastisch gevoel, geloof me, want ik kan het weten. Ik stond er in 1983. Sjaopsköp gaan nu 3 dagen uit hun bol; zetten een masker op of doen het voor één keer af. In het eigen dorp, want nergens smaakt het bier lekkerder dan in de Hornse cafés. Als einzelgenger of in een groep. Meedeinen op Limburgse Vastelaovesmuziek en plezier beleven aan het plezier van anderen. In de spiegel kijken en lachen met je eigen onnozelheid. Da’s Vastelaovendj! Ik hoop dat de Prins en alle Sjaopsköp woensdag kunnen zeggen: Waat höb ich mich good geammezeerd! ’t Waas eine Vastelaovendj dae alles haaj, eine zalige Vastelaovendj.

Arno 1 (1983), Vastelaovendj 2018 (’t Is zoea gedaon; laot gaon!)

Ps; ònger det läögske sjmink; dao zitj ein lekker dink..! Alaaf!

Vastelaovenjd.png